ZandvoortPas

Bent u inwoner van Zandvoort en heeft u een laag inkomen? Met de ZandvoortPas krijgt u korting bij winkels, cursussen en culturele en sportactiviteiten. U vraagt de ZandvoortPas schriftelijk aan.

Aanvragen ZandvoortPas U logt in met DigiD

De ZandvoortPas voor inwoners van de gemeente Zandvoort ouder dan 18 jaar. Studenten die studiefinanciering (WSF) ontvangen, komen niet in aanmerking voor de ZandvoortPas. Behalve als zij kinderen hebben.

Krijgt u een van de volgende uitkeringen, of doet u mee aan één van onderstaande regelingen, dan ontvangt u de ZandvoortPas automatisch:

 • Bijstandsuitkering
 • Wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 • Wet inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
 • aanvulling AOW (AIO)
 • Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)
 • minnelijke schuldenregeling.

Bent u ouder dan 18 jaar, maar jonger dan 21 jaar en wilt u een ZandvoortPas aanvragen? Neem dan contact op met het team Minima via het telefoonnummer 14 023.

Inkomen

Om in aanmerking te komen voor de ZandvoortPas moet uw inkomen onder een bepaalde drempel blijven. De gemeente beoordeelt uw inkomen aan de hand van uw persoonlijke situatie. In onderstaande tabel zijn de inkomensgrenzen opgenomen. In de tabel zijn de inkomensgrenzen opgenomen voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden. De inkomensgrenzen zijn onafhankelijk van uw woonsituatie, de zgn. 'kostendelersnorm' is niet van toepassing. De inkomensgrens is vastgesteld op 120% van de bijstandsnorm. Als u een bijstandsuitkering heeft, voldoet u al aan de inkomensgrens.

Inkomensgrenzen als u 21 jaar of ouder bent en u heeft uw AOW-leeftijd nog niet bereikt

 Netto maandinkomen zonder vakantiegeld 2022

Bruto jaarinkomen 2022 met vakantiegeld
 

Gehuwden/samenwonenden€ 1.778€ 26.509
Alleenstaand€ 1.245€ 20.392
Alleenstaand ouder€ 1.327€ 22.310

Inkomensgrenzen als u uw AOW-leeftijd heeft bereikt

 Netto maandinkomen zonder vakantiegeld 2022

Bruto jaarinkomen 2022 met vakantiegeld
 

Gehuwden/samenwonenden€ 1.873€ 27.402
Alleenstaand€ 1.383€ 19.977
Alleenstaand ouder€ 1.439€ 21.377

Vermogen

De ZandvoortPas is voor inwoners van de gemeente Zandvoort ouder dan 18 jaar met een vermogen van maximaal:

Alleenstaand€ 6.505
Alleenstaand ouder€ 13.010
Echtpaar€ 13.010

De ZandvoortPas is er ook als u:

 • kwijtschelding van gemeentebelastingen krijgt
 • een minnelijk schuldentraject volgt
 • een schuldsaneringstraject volgt in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

U moet tijdens de aanvraag een aantal documenten uploaden. Deze moeten in pdf/jpg/jpeg, doc/docx formaat zijn. Maximaal mag het bestand 10 MB zijn.

Documenten die u moet uploaden bij deze aanvraag

 • Voor- en achterkant identiteitsbewijs of verblijfsvergunning. Dit moet van u en uw eventuele partner. Een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs.
 • Hebt u kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen in 2020 of 2021? Dan moet u de brief uploaden waarin de kwijtschelding staat. U hoeft dan geen andere papieren meer te uploaden.
 • Volgt u een schuldentraject? Dan moet u de brief over het schuldentraject inleveren. U hoeft dan geen andere papieren meer te uploaden.

Hebt u geen kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen? Of zit u niet in een schuldentraject?

Dan moet u de volgende documenten uploaden bij de aanvraag.

 • Laatste loonstrook en/of uitkeringsoverzicht van uw werk en/of uitkering. Dit is ook nodig als u een pensioen ontvangt, geld van een verzekering of alimentatie. Ook moet u papieren inleveren van al uw andere inkomsten. Bent u zelfstandige? Bel dan met team Minima om te vragen wat u dan moet inleveren.
 • Toekenningsbrief van uw uitkering, pensioen en/of verzekering.
 • Laatste bankafschrift van al uw betaal- en spaarrekeningen van u, uw eventuele partner en kinderen tot 18 jaar. Let erop dat het saldo er duidelijk op staat.
 • Papieren van uw eigen huis, auto, boot, caravan, waardepapieren, bitcoins, positief saldo op uw creditcard, PayPal, waardevolle sieraden en al het andere vermogen.
 • Als u een voorlopige teruggave van de Belastingdienst krijgt moet u hierover papieren inleveren.
 • Als u schulden hebt moet u de laatste rekening of herinnering hiervan opsturen. Hierin moet staat hoe hoog uw schuld is.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Niet genoeg geld om lid te worden van een sportvereniging of cultuurinstelling? Met het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunnen kinderen van 4 tot 17 jaar sporten, muziek maken, tekenen, dansen en nog véél meer. Voor sporten is de maximale vergoeding € 225. Voor cultuur is de maximale vergoeding € 450.

Lees meer op de website http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/

Stichting Leergeld

Heeft u een laag inkomen tot 120% van het bijstandsniveau? Maakt u veel extra kosten voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor de extra uitjes op school, de boeken, de ouderbijdrage van school, een fiets of laptop? Is het lastig om deze kosten zelf te betalen? Dan kunt u aanvraag indienen bij de Stichting Leergeld. Kijk op de website www.leergeld.nl en klik op 'Doe een aanvraag'. Lees de voorwaarden goed door.

Bekijk op de kaart waar u korting krijgt met de ZandvoortPas (link opent op website Haarlem)

Gratis tips, ook voor mensen zonder ZandvoortPas:

Vanaf 1 december 2020 zijn mondkapjes in de openbare ruimte verplicht. Inwoners met een ZandvoortPas kunnen een gratis wasbaar mondkapje aanvragen via telefoonnummer 14 023. Vraag naar team Minima.

Voor meer informatie over de ZandvoortPas neemt u contact op met het team Minima. U kunt hiervoor bellen met het nummer 14 023.