ZandvoortPas

Bent u inwoner van Zandvoort en heeft u een laag inkomen? Met de ZandvoortPas krijgt u korting bij winkels, cursussen en culturele en sportactiviteiten. U vraagt de ZandvoortPas schriftelijk aan.

ZandvoortPas aanvragen 2021 Stuur de gevraagde bijlagen mee.

De ZandvoortPas voor inwoners van de gemeente Zandvoort ouder dan 18 jaar. Studenten die studiefinanciering (WSF) ontvangen, komen niet in aanmerking voor de ZandvoortPas. Behalve als zij kinderen hebben.

Krijgt u een van de volgende uitkeringen, of doet u mee aan één van onderstaande regelingen, dan ontvangt u de ZandvoortPas automatisch:

 • Bijstandsuitkering
 • Wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 • Wet inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
 • aanvulling AOW (AIO)
 • Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)
 • minnelijke schuldenregeling.

Bent u ouder dan 18 jaar, maar jonger dan 21 jaar en wilt u een ZandvoortPas aanvragen? Neem dan contact op met het team Minima via het telefoonnummer 14 023.

Inkomen

Om in aanmerking te komen voor de ZandvoortPas moet uw inkomen onder een bepaalde drempel blijven. De gemeente beoordeelt uw inkomen aan de hand van uw persoonlijke situatie. In onderstaande tabel zijn de inkomensgrenzen opgenomen. In de tabel zijn de inkomensgrenzen opgenomen voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden. De inkomensgrenzen zijn onafhankelijk van uw woonsituatie, de zgn. 'kostendelersnorm' is niet van toepassing. De inkomensgrens is vastgesteld op 120% van de bijstandsnorm. Als u een bijstandsuitkering heeft, voldoet u al aan de inkomensgrens.

Inkomensgrenzen als u 21 jaar of ouder bent en u heeft uw AOW-leeftijd nog niet bereikt

 Netto maandinkomen zonder vakantiegeld 2021

Bruto jaarinkomen 2021 met vakantiegeld
 

Gehuwden/samenwonenden€ 1.752€ 26.151
Alleenstaand€ 1.227€ 20.110
Alleenstaand ouder€ 1.307€ 21.990

Inkomensgrenzen als u uw AOW-leeftijd heeft bereikt

Het bruto jaarinkomen met vakantiegeld 2020 wordt in januari 2020 gepubliceerd.

 Netto maandinkomen zonder vakantiegeld 2021

Bruto jaarinkomen 2021 met vakantiegeld
 

Gehuwden/samenwonenden€ 1.848€ 26.929
Alleenstaand€ 1.364€ 19.648
Alleenstaand ouder€ 1.420€ 20.994

Vermogen

De ZandvoortPas is voor inwoners van de gemeente Zandvoort ouder dan 18 jaar met een vermogen van maximaal:

Alleenstaand€ 6.295
Alleenstaand ouder€ 12.590
Echtpaar€ 12.590

De ZandvoortPas is er ook als u:

 • kwijtschelding van gemeentebelastingen krijgt
 • een minnelijk schuldentraject volgt
 • een schuldsaneringstraject volgt in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).
 • kopie van uw geldig legitimatiebewijs
 • kopie van uw inkomens- of uitkeringsoverzicht of een bewijs van kwijtschelding gemeentebelastingen
 • kopie laatste bankafschrift
 • kopie schuldenoverzicht (als u schulden heeft).

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Niet genoeg geld om lid te worden van een sportvereniging of cultuurinstelling? Met het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunnen kinderen van 4 tot 17 jaar sporten, muziek maken, tekenen, dansen en nog véél meer. Voor sporten is de maximale vergoeding € 225. Voor cultuur is de maximale vergoeding € 450.

Lees meer op de website http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/

Stichting Leergeld

Heeft u een laag inkomen tot 120% van het bijstandsniveau? Maakt u veel extra kosten voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor de extra uitjes op school, de boeken, de ouderbijdrage van school, een fiets of laptop? Is het lastig om deze kosten zelf te betalen? Dan kunt u aanvraag indienen bij de Stichting Leergeld. Kijk op de website www.leergeld.nl en klik op 'Doe een aanvraag'. Lees de voorwaarden goed door.

Bekijk op de kaart waar u korting krijgt met de ZandvoortPas (link opent op website Haarlem)

Gratis tips, ook voor mensen zonder ZandvoortPas:

Vanaf 1 december 2020 zijn mondkapjes in de openbare ruimte verplicht. Inwoners met een ZandvoortPas kunnen een gratis wasbaar mondkapje aanvragen via telefoonnummer 14 023. Vraag naar team Minima.

Voor meer informatie over de ZandvoortPas neemt u contact op met het team Minima. U kunt hiervoor bellen met het nummer 14 023.