Nieuws

  • Raadsonderzoek op tempo

    Het raadsonderzoek naar de besluitvorming rondom de watertoren en het Watertorenplein, waartoe de gemeenteraad van Zandvoort in december 2017 besloot, verloopt voorspoedig . Dit meldde de voorzitter van de begeleidingscommissie, de heer J. Kramer, onlangs aan de gemeenteraad.

  • Afvalonderzoek: Van 270 kilo per inwoner in 2014 naar 30 kilo in 2025

    Gemiddeld heeft een inwoner van Zandvoort jaarlijks een hoeveelheid van 270 kilo restafval. Uit sorteeranalyses blijkt dat dit restafval voor meer dan 70% uit herbruikbare stromen bestaat. Dat kan en moet beter. Doe daarom mee aan het onderzoek over afvalscheiding. We maken graag gebruik van jullie kennis en ervaring op het gebied van afvalscheiding!

  • Zandvoort sluit zich aan bij Statiegeldalliantie

    De gemeente Zandvoort heeft zich samen met 71 andere gemeenten aangesloten bij de Statiegeldalliantie die eind vorig jaar is opgericht. Deze alliantie wil statiegeld uitbreiden naar kleine water- en frisdrankflesjes en blikjes. Door ook hierop statiegeld te heffen kan het zwerfafval met zeventig tot negentig procent worden teruggedrongen.