Nieuws

  • Burgemeester Meijer en echtgenote geëerd met waarderingsspeld gemeente Zandvoort

    Wethouder Bluijs maakte tijdens de buitengewone raadsvergadering van 13 september jl. bekend dat het college had besloten om Niek Meijer en zijn vrouw Janny te eren met de waarderingsspeld van gemeente Zandvoort. Dit vanwege hun enorme inzet en betrokkenheid bij Zandvoort en haar bewoners. Niek Meijer was de afgelopen 12 jaar de burgemeester van Zandvoort.

  • Nieuwe duurzame bewegwijzering voor bezoekers van Zandvoort

    ‘Waar is het strand? Waar zijn de winkels?’ Voor bezoekers van Zandvoort was dit vaak niet duidelijk. Om de vele badgasten toch de weg te kunnen wijzen ontstond er uit verschillende initiatieven een wildgroei aan borden in diverse kleuren en formaten. Dit oogde erg rommelig en bleek bovendien niet bij te dragen aan het verduidelijken van de looproutes. Gemeente Zandvoort besloot toen in overleg met vertegenwoordigers van Ondernemers Belangen Zandvoort (OBZ) om een nieuwe, duurzame en uniforme voetgangersbewegwijzering aan te leggen.

  • Kennisgeving actieplan geluid

    Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend dat zij in hun vergadering van 27 augustus 2019 een ‘ontwerp-actieplan geluid’ hebben vastgesteld als bedoeld in artikel 11.12 Wet milieubeheer. Het plan ligt sinds 12 september 2019 gedurende zes weken ter inzage.