Nieuws

  • Nieuwe sportraad geïnstalleerd

    Vorige week werd de nieuwe sportraad geïnstalleerd. De nieuwe leden willen zaken anders gaan oppakken. Zo gaan zij als sportraad actief contactpersoon worden richting de sportverenigingen en de overige sportaanbieders in Zandvoort. Daarmee wil de sportraad ogen en oren zijn van wat er speelt in de sport in Zandvoort en de sport meer met elkaar en met de gemeente verbinden.

  • Veel zieke iepen door droogte

    Spaarnelanden kapt momenteel veel bomen in Zandvoort met de iepziekte. De iepziekte is een dodelijke en zeer besmettelijke schimmelinfectie. De warme en droge zomer van dit jaar maakt de bomen nog vatbaarder voor de schimmel dan anders.

  • Zandvoort neemt Blauwe Loper in gebruik

    Yorick van der Vlugt is de eerste die donderdag 16 augustus officieel de Blauwe Loper in gebruik heeft genomen. De Blauwe Loper is een mat waarover mensen in een rolstoel over het strand naar de zee kunnen rollen.