Nieuws

  • Voorbereidingen voor nieuwe glasvezelkabel

    Er komt een nieuwe glasvezel communicatiekabel tussen Zandvoort en de Engelse plaats Lowestoft. Vanaf 18 februari 2020 is een team bezig met voorbereidende onderzoek op het strand en voor de Zandvoortse kust.

  • De gemeentelijke belastingaanslagen komen eraan

    Eind februari ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen in uw brievenbus. Op deze gecombineerde aanslag ziet u de kosten voor eventuele onroerende zaakbelasting afvalstoffenheffing, rioolheffing en eventuele overige belastingen. U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding kunt aanvragen of bezwaar kan maken.

  • Zandvoorters doen suggesties voor oplossen verkeersknelpunten in Zandvoort en Bentveld

    Bijna 650 Zandvoorters hebben suggesties gedaan voor het oplossen van verkeersknelpunten in Zandvoort en Bentveld. De meeste wensen en knelpunten gingen over het fietsverkeer, parkeren, de snelheid van het gemotoriseerde verkeer, verkeersveiligheid en het doortrekken van de Herman Heijermansweg.