Nieuws

 • Afvalscheidingscampagne ‘Elke kilo telt’

  Vanaf deze week herhalen de gemeente Zandvoort en Spaarnelanden de campagne ‘Elke kilo telt’ om nog meer inwoners te motiveren hun afval te scheiden. De campagne ondersteunt de doelstelling om de hoeveelheid restafval per inwoner te verminderen.

 • Aanscherping coronamaatregelen

  De Tweede Kamer heeft op 21 januari besloten om de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus uit te breiden.

 • Hoe denkt u over wonen zonder aardgas?

  Nederland zegt in 2050 vaarwel tegen aardgas, dus ook Zandvoort. We nemen hiervoor de tijd en starten met het opstellen van een planning voor de komende 30 jaar: de Transitievisie Warmte. De gemeente hoort graag hoe u denkt over wonen zonder aardgas.

 • Coronaherstelplan Zandvoort

  Ook ons dorp lijdt onder de coronacrisis. De gemeente werkt momenteel aan een plan om inwoners, ondernemers en organisaties te steunen om sterker uit de crisis te komen. In het plan komen ook maatregelen om de gemeente als geheel te versterken.