Verkiezingen gemeenteraad

Op woensdag 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Er wordt al hard gewerkt om deze verkiezingen te organiseren. 

Als een politieke partij onder een bepaalde naam mee wil doen aan de gemeenteraadsverkiezing in 2022, moet de partij die naam laten registreren. Dit kan tot uiterlijk 20 december 2021. Alleen partijen die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn, kunnen een naam laten registreren. Dit betekent dat de statuten van de vereniging zijn vastgelegd in een notariële akte. De geregistreerde partijnaam komt bovenaan de kandidatenlijst te staan en op het stembiljet voor de gemeenteraadsverkiezing. Een politieke partij kan er ook voor kiezen om de naam niet te registreren. De naam staat dan niet bovenaan het stembiljet. Daar staat dan alleen een nummer.

Op de dag van kandidaatstelling, maandag 31 januari 2022 van 9.00 t/m 17.00 uur, leveren politieke partijen hun kandidatenlijsten en andere stukken in bij het centraal stembureau. Partijen die voor het eerst meedoen aan een gemeenteraadsverkiezing, moeten uiterlijk 14 dagen voor de dag van kandidaatstelling een waarborgsom betalen.

Een partij die voor het eerst mee wil doen aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft een aantal ondersteuningsverklaringen nodig. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezingen ondersteunt. De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis. De persoon moet daarbij een identiteitsbewijs laten zien. 
Voor de gemeenteraadsverkiezingen kunnen kiesgerechtigden van 3 t/m 31 januari 2022 een ondersteuningsverklaring afleggen.