Verkiezingen Europees parlement 23 mei 2019

De verkiezing van de leden van het Europees parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Er bestaat binnen Europa geen uniforme verkiezingsprocedure voor het Europees Parlement. Ook de stemming vindt niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats. De laatste verkiezing voor de Nederlandse leden in het Europees Parlement vond plaats op donderdag 22 mei 2014. De volgende verkiezing vindt plaats op donderdag 23 mei 2019.

U mag stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement als u:

 • de Nederlandse nationaliteit heeft óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • 18 jaar of ouder bent en
 • niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar wel EU-burger zijn, mogen ook in Nederland stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Hierbij is van belang dat u:

 • op de dag van de kandidaatstelling staat ingeschreven in Nederland
 • zich laat registreren bij de gemeente met een Y-32 formulier
 • niet bent uitgesloten van kiesrecht in Nederland of in het land waarvan u onderdaan bent

Woont u als Europees burger in Nederland? Dan kunt u ervoor kiezen in Nederland te stemmen of in het land waar u vandaan komt.

Stemmen in Nederland als Europees burger

Wilt u in Nederland stemmen en heeft u zich nog niet geregistreerd? Stuur het formulier dan compleet met de gevraagde bijlagen naar:

Gemeente Haarlem
Bureau Verkiezingen
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Lees de uitleg op het formulier goed.

U kunt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor de schriftelijke volmacht ook scannen en e-mailen naar verkiezingen@haarlem.nl.

Aanvraagformulier registratie stemmen voor Europees parlement in Nederland (pdf)

Declaration on voting for the European Parliament in the Netherlands (pdf)

Stemmen in het land waar u vandaan komt

U heeft zich eerder als kiezer voor de Europese verkiezingen in Nederland geregistreerd? U hoeft niets te doen.

U kunt per brief stemmen vanuit uw tijdelijke buitenlandse adres. Hiervoor moet u zich vooraf registreren via de gemeente Den Haag.
Uw aanvraag van een briefstembewijs moet uiterlijk op 25 april 2019 om 23.59 uur (Nederlandse tijd) bij de gemeente Den Haag binnen zijn.

Lees meer op de website van de gemeente Den Haag.

U bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente, maar niet in Nederland om te stemmen voor het Europees Parlement? Dan kunt u iemand machtigen voor u te stemmen (per onderhandse of schriftelijke volmacht).

Bent u niet meer ingeschreven? Dan registeert u zich eerst (eenmalig) als kiezer in het buitenland. Dit verzoek doet u bij de Bureau Verkiezingen van de gemeente Den Haag. Vervolgens kunt u per brief stemmen, of via een schriftelijke volmacht of met een kiezerspas (in Nederland).

Als u niet kunt stemmen op de verkiezingsdag, dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. U geeft dan een volmacht. U kunt kiezen voor een onderhandse volmacht. Dan laat u een andere inwoner van Zandvoort voor u stemmen. U geeft dit aan op uw stempas, die u allebei ondertekent. Of u vraagt de volmacht schriftelijk aan bij de gemeente. U kunt tot 5 dagen voor de verkiezingsdag de volmacht schriftelijk aanvragen. Van het Europees Parlement op 23 mei 2019 moet uiterlijk op 20 mei de aanvraag voor een schriftelijke volmacht binnen zijn bij Bureau Verkiezingen.

Voorwaarden volmacht

Uw verzoek voor een volmachtpas moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U moet zelf de gemachtigde uitkiezen, anders is er sprake van ronselen
 • Heeft u een kiezerspas, dan mag u geen volmacht afgeven
 • Een gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aannemen
 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 mensen stemmen, naast zijn of haar eigen stem. Deze stemmen moet de gemachtigde tegelijk met de eigen stem uitbrengen
 • De volmachtgever en de gemachtigde moeten allebei op de dag van de kandidaatstelling kiesgerechtigd zijn voor dezelfde verkiezing. In 2019 is de kandidaatstelling op 9 april 2019
 • De gemachtigde moet in het stembureau het eigen geldig legitimatiebewijs en een kopie van uw geldig legitimatiebewijs tonen. Beide legitimatiebewijzen mogen 5 jaar verlopen zijn.
  Deze voorwaarde geldt alleen voor de onderhandse volmacht.

U mag niet meer zelf stemmen als u iemand anders een volmacht heeft gegeven.

Onderhandse volmacht

Als u een andere kiesgerechtigde Zandvoorter voor u wilt laten stemmen, dan geeft u dit aan op de achterkant van de stempas. U en de gemachtigde moeten de pas allebei ondertekenen.

Ook op de verkiezingsdag zelf kunt u nog een onderhandse volmacht afgeven. En u kunt uw onderhandse volmacht intrekken als u op de verkiezingsdag toch kunt stemmen. U vraagt uw stempas dan terug aan de gemachtigde.

In Zandvoort kunt u in ieder stembureau stemmen. Bent u al in het stembureau? Dan kunt u geen onderhandse volmacht meer afgeven.

Volmacht schriftelijk aanvragen

U hoeft niet te wachten op een stempas om iemand te kunnen machtigen. Er is geen begindatum voor de schriftelijke volmachtaanvraag.

U kunt een volmacht schriftelijk aanvragen als de gemachtigde in een andere gemeente in Nederland woont.

Stuur het aanvraagformulier voor de schriftelijke volmacht naar:

Gemeente Haarlem
Bureau Verkiezingen
Postbus 511
2003 PB  Haarlem

U kunt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor de schriftelijke volmacht ook scannen en e-mailen naar verkiezingen@haarlem.nl. Het aanvraagformulier moet uiterlijk op 20 mei door Bureau Verkiezingen zijn ontvangen.

Als uw verzoek wordt goedgekeurd, dan ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.

Aanvraagformulier schriftelijke volmacht (pdf)

Als een kiezer in een andere gemeente wil stemmen

U kunt schriftelijk een kiezerspas aanvragen. Uw aanvraag moet uiterlijk op 20 mei 2019 door bureau Verkiezingen zijn ontvangen. Mondeling aan de balie kan tot 22 mei 2019 tot 12.00 uur.

Aanvragen kiezerspas

Stuur het aanvraagformulier voor de kiezerspas naar:

Gemeente Haarlem
Bureau Verkiezingen
Postbus 511
2003 PB Haarlem

U kunt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor de kiezerspas ook scannen en e-mailen naar verkiezingen@haarlem.nl.

Aanvraagformulier kiezerspas

Waar vind ik een stembureau?

Kijk op de website waarismijnstemlokaal.nl.