Nieuw parkeerbeleid

Per 1 juli 2022 geldt in heel Zandvoort een nieuw parkeerbeleid. Vergunningen kunnen nu aangevraagd worden via Cooperatie Parkeerservice. Uiterlijk eind mei ontvangt u hierover ook een brief van de gemeente.

Hebt u een vraag over bijvoorbeeld het aanvragen van uw parkeervergunning of over de POET-regeling (parkeren op eigen terrein)? Het Klantcontactcentrum van ParkeerService helpt u verder. Stuur een e-mail naar info.zandvoort@parkeerservice.nl of bel tijdens kantooruren met (033) 247 3000.

Tot 1 juli 2022 zal er nog niets veranderen, alle huidige parkeervergunningen blijven geldig. Wilt u uw huidige vergunning aanpassen of aanvragen? Dit kunt u hier doen.

Hieronder vindt u de veel gestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar info.parkeren@zandvoort.nl.

Vraag uw nieuwe parkeervergunning aan

Vanaf 1 juli parkeerplaats vooraf reserveren

Vanaf 1 juli 2022 kunnen bezoekers en toeristen zelf een parkeerplaats vooraf reserveren.

Hebt u een toeristisch verblijf? Uw gasten kunnen voortaan vanaf 1 juli 2022 zelf een parkeerplaats reserveren in de parkeergarage Centrum (LDC) of op parkeerterrein De Zuid. Dat kan voor een dag, week of maand met lagere tarieven. Op Boulevard Barnaart geldt ook een lager uur- en dagtarief maar reserveren is hier niet mogelijk. De reserveringsoptie is op de website van ParkeerService beschikbaar en is een alternatief voor abonnementhouders die hun abonnement voor wisselende voertuigen gebruiken.

De hotel- en toeristenvergunning verdwijnt met ingang van 1 juli.

Wat ging er aan vooraf?

De gemeenteraad heeft eind maart 2021 het Plan van Aanpak ‘Optimaliseren Bereikbaarheid en Parkeren Zandvoort vastgesteld en daarmee ingestemd met het uitwerken van de stappen voor een digitaal en uniform fiscaal parkeerbeleid.

De uitrol van een fiscaal parkeerbeleid wordt geregeld via de Parkeerverordening en de Verordening Parkeerbelastingen. Eind december 2021 heeft de gemeenteraad deze vastgesteld. Daarnaast heeft het college in het eerste kwartaal van 2022 enkele uitwerkingsbesluiten genomen, zoals de aanwijzing van de vergunninggebieden.

Waarom een nieuw parkeerbeleid?

Tijdens drukke zomerse dagen is in Zandvoort de vraag naar parkeerruimte groot. Zandvoorters ervaren dan ook problemen met parkeren, vooral in wijken waar geen parkeerregime geldt. We willen de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in Zandvoort verbeteren. Ook gaan we de parkeerproblematiek aanpakken.

Wat is het doel van een nieuw parkeerbeleid?

Het doel van het nieuwe parkeerbeleid is om met name de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de woonwijken te verbeteren onder meer door toeristen te stimuleren aan de randen van Zandvoort te parkeren. Met het nieuwe beleid is er dan minder overlast van zoekverkeer en parkerende toeristen. Zo ontstaat er ‘lucht’ in de leefomgeving en hebben de inwoners plek om te parkeren. Daarnaast worden duidelijke keuzes gemaakt over de locaties waar parkeren is toegestaan en voor welke doelgroep.

Is het nieuwe parkeerbeleid vastgesteld?

Ja, de gemeenteraad heeft eind maart 2021 het Plan van Aanpak ‘Optimaliseren Bereikbaarheid en Parkeren Zandvoort vastgesteld en daarmee ingestemd met het uitwerken van de stappen voor een digitaal en uniform fiscaal parkeerbeleid.
De uitrol van een fiscaal parkeerbeleid wordt geregeld via de Parkeerverordening en de Verordening Parkeerbelastingen. Eind december 2021 heeft de gemeenteraad deze vastgesteld. Daarnaast heeft het college een aantal uitwerkingsbesluiten genomen, zoals de aanwijzingen van de vergunninggebieden.

Kan ik nog bezwaar maken tegen het nieuwe parkeerbeleid?

Het is niet meer mogelijk bezwaar te maken. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden is gevraagd mee te denken en input te geven onder andere door het invullen van een enquête eind augustus van dit jaar.

Wanneer gaat het nieuwe parkeerbeleid in?

De invoering gaat in per 1 juli 2022 en geldt in heel Zandvoort.

Wat betekent het nieuwe parkeerbeleid voor mijn huidige parkeervergunning?

Tot 1 juli 2022 blijven alle huidige parkeervergunningen geldig. Tot die tijd verandert er ook niets in bijvoorbeeld de indeling van vergunninggebieden. De huidige regimes (BEL, PAP en bewonersparkeren) blijven tot die tijd van kracht.

Welke vergunningen zijn er in het nieuwe parkeerbeleid?

Het nieuwe parkeerbeleid heeft verschillende vergunningen: bewonersvergunning, bezoekersregeling, bewonersregeling, mantelzorgvergunning, bedrijfsvergunning, werkparkeervergunning, hulpverlenersvergunning, verhuisvergunning, caravanvergunning, 2e woningvergunning, strandhuisjesvergunning en vrachtwagenvergunning.

Tot hoe laat geldt betaald parkeren?

Vanaf 1 juli 2022 moet overal in Zandvoort tussen 10.00 en 22.00 uur worden betaald voor het parkeren of gebruik worden gemaakt van een parkeervergunning. Alleen in de LDC parkeergarage geldt een nachttarief. Ook op Parkeerterrein de Zuid kan tussen 22.00 en 10.00 uur gratis worden geparkeerd.

Geldt het parkeerbeleid het hele jaar?

Ja, het parkeerbeleid geldt het hele jaar, ook op zon- en feestdagen. In de winter (1 november tot 1 maart) gelden wel lagere parkeertarieven.

Hoeveel vergunninggebieden zijn er?

Zandvoort is opgedeeld in 4 vergunninggebieden: Centrum, Oud Noord, Nieuw Noord en Zuid.
Op deze lijst staat Bentveld ook als vergunninggebied genoemd. Dat komt omdat inwoners van Bentveld een bewonersregeling kunnen aanvragen om in Zandvoort te parkeren.

Hoe weet ik in welk vergunninggebied ik woon?

In het zogenaamde Aanwijzingsbesluit Vergunninggebieden Zandvoort staat alle informatie over de vergunninggebieden opgenomen. Naast een kaart met de 4 vergunninggebieden is in dit besluit ook een lijst opgenomen waarop per vergunninggebied staat benoemd welke straten tot dit gebied behoren. Over het algemeen valt een straat volledig in één vergunninggebied. Wanneer een straat in twee gebieden valt, is aangegeven ter hoogte van welk huisnummer de splitsing geldt. Beide zijden van een straat vallen altijd in hetzelfde vergunninggebied. U kunt met uw vergunning dus aan beide kanten van een straat parkeren.

Is in Bentveld ook een parkeerregime?

Nee, voor Bentveld geldt geen parkeerregulering, het parkeren is hier gratis. Inwoners kunnen wel een bewonersregeling aanvragen om maximaal 2 uur per dag in de vergunninggebieden Nieuw Noord en Zuid te parkeren. Deze bewonersregeling is niet geldig in de gebieden Centrum en Oud Noord, omdat het in deze gebieden drukker is.

Kun je met een parkeervergunning ook in andere vergunninggebieden parkeren?

Met uw bewonersvergunning mag u alleen parkeren in uw eigen vergunninggebied. Bewoners die buiten hun vergunninggebied willen parkeren, kunnen een bewonersregeling aanvragen. Met deze vergunning kunnen bewoners maximaal 2 uur per dag in de vergunninggebieden Nieuw Noord en Zuid parkeren. Vanwege de hoge parkeerdruk is de bewonersregeling niet geldig in vergunninggebied Centrum en Oud Noord.

Waar mag je niet parkeren met een vergunning?

Met een parkeervergunning mag niet worden geparkeerd in de winkelstraten in het centrum (Haltestraat en Grote Krocht), in de parkeergarage Centrum (LDC) en bij de winkels in Nieuw Noord (Flemingplein). Daarnaast mag op Boulevard Paulus Loot, op parkeerterrein De Zuid en op Boulevard Barnaart niet worden geparkeerd met een parkeervergunning. Op Boulevard Barnaart mogen de houders van een strandhuisjesvergunning, net als nu, wel parkeren.

Waar kan ik parkeren in het centrum?

In het centrum kunt u op straat maximaal 2 uur parkeren. Dit geldt binnen het gebied dat wordt omsloten door de Zeestraat, Koninginneweg, Hogeweg en Burgemeester Engelbertstraat. In de parkeergarage Centrum (LDC) kunt u voor onbeperkte duur parkeren, het uurtarief is hier ook nog eens lager: € 2,50 per uur in de zomer, waar op straat € 3,50 per uur moet worden betaald.

Is gratis parkeren na 1 juli 2022 nog mogelijk in Bentveld en Zandvoort?

Na 1 juli 2022 kan alleen in Bentveld nog gratis worden geparkeerd. In Zandvoort geldt vanaf dat moment overal betaald parkeren tussen 10.00 en 22.00 uur. Tussen 22.00 en 10.00 uur kan dus ook in Zandvoort gratis worden geparkeerd.

Wat betekent digitalisering van het parkeerbeleid?

  • Dat u via de website uw parkeervergunning kunt aanvragen en betalen
  • Dat u geen papieren vergunning meer krijgt, want uw kenteken staat in een digitale database.
  • Dat u bij kort parkeren betaalt via een app (belparkeren) of met uw pinpas bij een automaat waarbij u uw kenteken invoert en geen papieren ticket meer krijgt om achter de voorruit te leggen, want uw kenteken staat in een digitale database.
  • Dat handhavers met hun apparatuur lopend of met een rijdende auto kunnen controleren of uw kenteken in de digitale database staat.

Wat is kenteken parkeren?

Vanaf 1 juli staan alle auto’s met een geldig parkeerproduct op kenteken geregistreerd. Dat geldt voor zowel de parkeervergunning als bezoekers (parkeerkaartjes). Hierdoor kunnen alle auto’s op kenteken gecontroleerd worden. Deze controle wordt uitgevoerd door handhavers van de gemeente.

Ik heb een bedrijf, voor welke vergunning kom ik in aanmerking?

Als uw bedrijf in Zandvoort is gevestigd, kunt u een bedrijfsvergunning aanvragen om nabij uw bedrijf te kunnen parkeren. Per adres wordt één bedrijfsvergunning per 96 werkzame uren per week verleend. Als een bedrijf over een of meerdere parkeerplaatsen op eigen terrein beschikt wordt het aantal te verlenen bedrijfsvergunningen gereduceerd met het aantal parkeerplaatsen waarover het bedrijf de beschikking heeft op eigen terrein. De bedrijfsvergunning wordt niet op kenteken verleend, de vergunning is dus afwisselend voor meerdere voertuigen te gebruiken.

Als u professionele zorg verleent, kunt u een hulpverlenersvergunning aanvragen waarmee u in heel Zandvoort kunt parkeren. Uw organisatie hoeft niet in Zandvoort gevestigd te zijn.

Als u werkzaamheden in Zandvoort verricht, bijvoorbeeld als aannemer, kunt u een werkparkeervergunning aanvragen waarmee u in heel Zandvoort kunt parkeren. Uw bedrijf hoeft niet in Zandvoort gevestigd te zijn. De werkparkeervergunning wordt voor 1, 2 of 3 maanden verleend, afhankelijk van de duur van de werkzaamheden die u verricht.  

Waar parkeren de klanten van mijn winkel?

Uw klanten kunnen op straat parkeren en moeten tussen 10.00 en 22.00 uur daarvoor betalen.


In het centrum geldt een maximale parkeerduur van 2 uur binnen het gebied dat wordt omsloten door de Zeestraat, Koninginneweg, Hogeweg en Burgemeester Engelbertstraat. In de parkeergarage LDC kunnen zij voor onbeperkte duur en goedkoper parkeren (€ 2,50 per uur in de zomer, waar op straat € 3,50 per uur moet worden betaald). Ook op parkeerterrein De Zuid en Boulevard Barnaart geldt dit lagere tarief.

Ik heb een hotel / pension/ B&B, kan ik een vergunning voor gasten aanvragen?

Een hotel, pension of B&B kan geen parkeervergunning aanvragen voor gasten. De gasten kunnen zelf vooraf een parkeerplaats reserveren in de parkeergarage LDC en op parkeerterrein De Zuid. Daar gelden lagere tarieven voor dag-, week- en maandkaarten. Deze kaarten staan op kenteken, waardoor de plekken ook bij drukte kunnen worden vrijgehouden als de gasten een dagje op pad zijn. Op Boulevard Barnaart geldt ook een lager tarief voor de dagkaart. Hier zijn echter geen slagbomen, waardoor het niet mogelijk is vooraf een parkeerplaats te reserveren en de parkeerplaats vrij te houden als de gast even weg is.

Vanaf 1 juni is de reserveringsmodule beschikbaar om vanaf 1 juli een parkeerplaats te reserveren.

Wat is een bewonersregeling?

Met een bewonersregeling kunt u ook buiten uw eigen vergunninggebied parkeren in Nieuw Noord en Zandvoort Zuid voor maximaal 2 uur per dag. De bewonersregeling is niet op kenteken, u kunt de bewonersregeling dus afwisselend gebruiken voor alle motorvoertuigen binnen uw huishouden. Per adres kan maximaal één bewonersregeling aangevraagd worden. Een bewonersregeling kost € 30,- per jaar.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een bewonersvergunning?

U kunt een bewonersvergunning aanvragen wanneer u ingeschreven staat op een adres in Zandvoort en eigenaar bent van een motorvoertuig. Als er meerdere motorvoertuigen op het adres zijn, kunnen ook meerdere bewonersvergunningen worden aangevraagd. De eerste bewonersvergunning is gratis, de eventuele tweede en volgende vergunning kost €120 per jaar.
Wanneer het adres beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein, zoals een oprit, kan alleen een tweede bewonersvergunning worden aangevraagd. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat er minimaal twee motorvoertuigen op het adres moeten zijn. Daarnaast zijn er enkele adressen die niet in aanmerking komen voor een bewonersvergunning, omdat bij de bouw alle parkeerplaatsen in bijvoorbeeld een parkeergarage zijn gerealiseerd. De woningen binnen het Louis Davids Carré zijn hier een voorbeeld van. Hier vindt u de adressen waar dit voor geldt.

Wat wordt gezien als een parkeerplaats op eigen terrein?

  • Een oprit wordt beschouwd als één parkeerplaats op eigen terrein als deze minimaal 3,2 meter breed en 5,0 meter lang is.
  • Een garagebox wordt beschouwd als één parkeerplaats op eigen terrein als deze minimaal 2,85 meter breed en 5,5 meter lang is.

Is uw aanvraag afgewezen omdat uw adres geregistreerd staat met een parkeerplaats op eigen terrein, maar bent u van mening dat dit niet klopt? Neem dan contact op en lever hierbij fotomateriaal en/of plattegronden aan, zodat wij uw zaak in behandeling kunnen nemen.

Wanneer kom ik niet voor de eerste vergunning in aanmerking?

Een eerste bewonersvergunning wordt niet verleend als op het adres van de aanvrager een bewoners- of bedrijfsvergunning is verleend of als de aanvrager beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein.

Als u niet in aanmerking komt voor de eerste vergunning dan kunt u een tweede bewonersvergunning aanvragen als er minimaal twee motorvoertuigen op het adres aanwezig zijn. Deze kost € 120,- per jaar.

Hoeveel tweede bewonersvergunningen mag je aanvragen?

Het aantal tweede bewonersvergunningen per adres is onbeperkt, u kunt dus voor alle motorvoertuigen op het adres een parkeervergunning aanvragen, tenzij het adres beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein.

Waar mag je parkeren met een bewonersvergunning?

Met een bewonersvergunning parkeert u in uw eigen vergunninggebied. Wilt u ook in Nieuw Noord en/of Zandvoort Zuid kunnen parkeren, dan kunt een bewonersregeling aanvragen. 

Mag je ook parkeren in andere vergunninggebieden?

U kunt niet met uw bewonersvergunning in andere vergunninggebieden parkeren. Als u een bewonersregeling aanvraagt, kunt u ook in Nieuw Noord of Zandvoort Zuid parkeren. En u kunt altijd een parkeerkaartje kopen als u buiten uw eigen vergunninggebied wil parkeren. Tussen 22.00 en 10.00 uur kunt u overal gratis parkeren.

Waar mag je niet parkeren met een bewonersvergunning?

Met een parkeervergunning mag niet worden geparkeerd op Boulevard Paulus Loot, parkeerterrein de Zuid, in de parkeergarage Centrum (LDC), in de winkelstraten in het centrum (Haltestraat en Grote Krocht) en bij de winkels in Nieuw Noord (Flemingplein). Daarnaast mag op Boulevard Barnaart niet worden geparkeerd met een parkeervergunning behalve door de houders van een strandhuisjesvergunning. Tussen 22.00 en 10.00 uur kunt u op straat overal gratis parkeren, dus ook met uw vergunning.

Ik wil in heel Zandvoort kunnen parkeren? Is dat mogelijk?

Ja, dat is mogelijk door een parkeerkaartje te kopen. Daarnaast kunt u voor het parkeren in Nieuw Noord en Zuid een bewonersregeling aanvragen.

Heb ik een vergunning nodig voor mijn camper of caravan?

Ja, ook de kentekens van bijvoorbeeld campers en caravans worden gecontroleerd. U mag uw camper of caravan maximaal 3 aaneengesloten dagen bij uw woning parkeren. U kunt hiervoor een speciale 3-daagse caravanvergunning aanvragen. Lees meer in het Aanwijsbesluit langdurig gestalde voertuigen.

Ik heb een gehandicaptenparkeerkaart, moet ik dan nog betalen?

Ja, een gehandicaptenparkeerkaart staat niet op kenteken, u moet dus zorgen dat uw kenteken in de database komt. Bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen, bezoekers moeten een parkeerkaartje kopen. Dit geldt ook als u op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeert. Voor het parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken heeft u geen parkeervergunning nodig.

Wat is een parkeerplaats op eigen terrein (POET)?

Onder een POET verstaan we:

  • een parkeerplaats op eigen terrein voor het parkeren van tenminste één voertuig
  • een garagebox met oprit
  • een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

Voor meer informatie over adressen die vanwege eigen parkeergelegenheid ook zijn uitgesloten van de aanvraag van een tweede bewonersvergunning kijk hier

Als een parkeerplaats op eigen terrein op legale wijze een andere bestemming heeft gekregen, bijvoorbeeld door het verlenen van toestemming via een omgevingsvergunning, is dit geen POET.

Aanvragen bewonersvergunningen. Hoe vraag ik een bewonersvergunning aan?

U kunt een parkeervergunningen aanvragen via Coöperatie Parkeerservice. De gemeente informeert u uiterlijk eind mei 2022 ook via een brief hoe u dat kunt doen. Alle huishoudens in Bentveld en Zandvoort ontvangen hierover een brief. 

Wat is een bezoekersregeling?

Voor het ontvangen van bezoek kunt u gebruikmaken van een bezoekersregeling. De bezoekersregeling geeft recht op een gebruikstegoed van maximaal 500 uur per kalenderjaar. Dit geldt van maandag tot en met zondag van 10.00 en 22.00 uur. Met een bezoekersregeling kunnen maximaal 10 kentekens gelijktijdig worden aangemeld in het vergunninggebied waarvoor de bezoekersregeling is verleend.

Om een bezoekersregeling aan te kunnen vragen moet u in Zandvoort wonen.

De aanvraag van de bezoekersregeling is gratis, het gebruik kost € 0,005 per minuut. De bezoekersregeling werkt daarbij als prepaid kaart: u stort geld op uw bezoekersregeling en uw saldo neemt af op basis van het gebruik. U hoeft niet meteen voor 500 uur geld op uw bezoekersregeling te storten, u kunt ook steeds bijstorten als uw saldo bijna op is. Na 500 uur kunt u de bezoekersregeling pas het volgende jaar weer gebruiken. Eventueel gestort saldo dat u niet heeft gebruikt, blijft gewoon staan tot het volgende jaar.

Hoeveel bezoekersvergunningen kun je aanvragen?

Per adres kan maximaal één bezoekersregeling worden aangevraagd. Met deze bezoekersregeling kunt u 10 bezoekers tegelijkertijd laten parkeren.

Waar kan mijn bezoek parkeren?

Uw bezoek kunt u laten parkeren met de bezoekersregeling in het vergunninggebied waar u woont.

Is de bezoekersvergunning digitaal?

Ja, de bezoekersvergunning is digitaal: u meldt het kenteken van uw bezoekers aan en af via een website.

Hoe werkt de digitale bezoekersvergunning?

Nadat u de digitale bezoekersvergunning hebt aangevraagd, meldt u het kenteken van uw bezoeker aan via een website. Dat aanmelden kan via uw mobiele telefoon maar ook via een laptop of computer of via de mobiele telefoon van uw bezoeker. Hierover wordt u nog geïnformeerd.

Niet handig met computer of smartphone?

Bent u niet digitaal vaardig genoeg om zelfstandig een vergunning aan te vragen via internet, vraag dan iemand uit uw eigen omgeving om u hierbij te helpen. U kunt ook bellen met ParkeerService op telefoonnummer (033) 247 3000. Zij begeleiden u telefonisch bij het doen van een aanvraag. 

Kan ik de bezoekersregeling gebruiken voor mijn mantelzorgers?

U kunt uw bezoekersregeling gebruiken voor iedereen die bij u langskomt, dus ook voor uw mantelzorgers. De bezoekersregeling kan echter maximaal 500 uur per jaar gebruikt worden. Ontvangt u regelmatig mantelzorg, dan kunt u ook overwegen een mantelzorgvergunning aan te vragen. Deze kost € 60,- per jaar en kan onbeperkt gebruikt worden. Er kan één kenteken tegelijk worden aangemeld, maar dit kan elke keer wel een ander kenteken zijn.

Kan ik de bezoekersregeling gebruiken voor mijn LAT-relatie?

U kunt uw bezoekersregeling gebruiken voor iedereen die bij u langskomt, dus ook voor uw LAT-relatie. De bezoekersregeling kan echter maximaal 500 uur per jaar gebruikt worden. Voor uw LAT-relatie is dit wellicht niet toereikend. Helaas is er geen andere vergunning beschikbaar, uw LAT-relatie kan geen bewonersvergunning aanvragen, omdat hij of zij niet in Zandvoort is ingeschreven. En u kunt geen bewonersvergunning aanvragen voor een auto die niet op uw naam staat. Als u uw auto formeel met uw LAT-relatie deelt, kunt u een bewonersvergunning aanvragen. Bij uw aanvraag moet u aantonen dat u lid bent van de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik.

Uw LAT-relatie kan ook betaald parkeren op straat. De tarieven op Boulevard Barnaart, parkeerterrein De Zuid en in de parkeergarage Centrum (LDC) zijn daarbij lager dan op straat.

Waar kun je parkeren als bezoekers/ toerist?

Bezoekers aan Zandvoort kunnen overal parkeren en moeten tussen 10.00 en 22.00 uur daarvoor betalen. In de parkeergarage LDC, op parkeerterrein De Zuid en op Boulevard Barnaart gelden lagere tarieven, waardoor het aantrekkelijker is om hier te parkeren.

Moeten sporters betalen voor parkeren bij de sportvereniging?

Ja, er is betaald parkeren bij de sportvelden. Bij de sportvelden in Nieuw Noord geldt hier een lager tarief van € 1,50 per uur in de zomer en € 0,50 per uur in de winter.

Ik heb een tweede woning in Zandvoort, kom ik in aanmerking voor een parkeervergunning?

Een eigenaar van een tweede woning die daarvoor forensenbelasting betaalt, kan een 2e woningvergunning aanvragen waarmee kan worden geparkeerd in het vergunninggebied waar de woning is. De 2e woningvergunning wordt niet op kenteken verleend en is daarmee flexibel te gebruiken. Per adres wordt maximaal één 2e woningvergunning verleend. In dat geval kunnen geen andere parkeervergunningen worden verleend, ook geen bezoekersregeling. Als het adres beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein, wordt geen 2e woningvergunning verleend. De kosten zijn € 180,- per jaar.

Ik heb een strandhuisje, kan ik een vergunning aanvragen?

Een eigenaar van een strandhuisje dat wordt beheerd of ter beschikking gesteld in verenigingsverband kan een strandhuisjesvergunning aanvragen. Met deze vergunning mag op Boulevard Barnaart worden geparkeerd. Per strandhuisje wordt maximaal één strandhuisjesvergunning verleend. De strandhuisjesvergunning wordt niet op kenteken verleend en is daarmee flexibel te gebruiken. De kosten zijn € 180,- per jaar. 

Waar komen de blauwe zones in Zandvoort Noord en Zuid?

Met het nieuwe parkeerregime komen alle blauwe zones te vervallen.

Gaat de gemeente nu ook meer handhaven op parkeren?

Sinds 2021 is in Zandvoort meer handhavingscapaciteit beschikbaar.

Met ingang van 1 juli 2022, wanneer het parkeerregime volledig is gedigitaliseerd, kan effectief worden gehandhaafd. Handhavers kunnen dan ook met een zogenaamde scanauto door een straat rijden. Deze elektrische scanauto is voorzien van een systeem om kentekens van geparkeerde voertuigen te scannen en te signaleren welke hiervan geen geldige parkeervergunning heeft en voor welk kenteken geen parkeerkaartje is gekocht.

De handhavers hoeven dan alleen die auto’s te controleren. Ze hoeven dan niet meer per auto te controleren of de auto’s een geldig vignet, een nog geldig parkeerkaartje of een niet verlopen bezoekersschijf op het dashboard hebben liggen.

In het begin zullen handhavers nog ter plaatse komen voor deze controles, maar na enkele maanden zal de handhaving ook op basis van de beelden die de scanauto maakt plaatsvinden. De handhavers hoeven dan niet meer ter plaatse te komen als de situatie duidelijk is.

Met dit toekomstbeeld voor ogen laten de handhavers al geen bon meer achter onder de ruitenwisser van een auto.

Voor 1 juli vinden testritten met de scanauto plaats. Deze testritten worden niet gebruikt voor de handhaving en/of het uitdelen van boetes, maar zijn bedoeld om het systeem klaar te stomen voor 1 juli.

Hoe controleert de handhaving mijn vergunning?

Uw kenteken is opgenomen in het Nationaal Parkeerregister. Een handhaver of een langsrijdende scanauto scant uw kenteken, checkt het in dit register en weet zo of u een geldige parkeervergunning of een geldig parkeerkaartje heeft.  

Wat kost een bewonersvergunning?

Een eerste bewonersvergunning is gratis. De tweede bewonersvergunning kost € 120,00 per jaar en de daaropvolgende vergunningen kosten eveneens € 120,00 per jaar.

Wat kost een bewonersregeling?

Een bewonersregeling kost € 30,00 per jaar.

Wat kost een mantelzorgvergunning?

Een mantelzorgvergunning kost  60,00 per jaar.

Wart kost een verhuisvergunning?

Een verhuisvergunning kost € 30,00 voor 3 maanden.

Wat kost een caravanvergunning?

Een caravanvergunning kost € 7,50 voor 3 dagen.

Wat kost een 2e woningvergunning per jaar?

Een 2e woningvergunning kost € 180,00 per jaar.

Wat kost een strandhuisjesvergunning?

Een strandhuisjesvergunning kost € 180,00 per jaar.

Wat kost een bedrijfsvergunning?

Een bedrijfsvergunning kost € 180,00per jaar. Een werkparkeervergunning € 15,00 per maand en een hulpverlenersvergunning € 90,00 per jaar. Een vrachtwagenvergunning € 270,00 per jaar.

Wat zijn de parkeertarieven op de openbare weg, parkeerterreinen en parkeergarage?
 

 

 

 ZOMER

 WINTER

STRAAT

uurtarief

€ 3,50

€ 2,50

 

24-uurs kaart

€ 30,00

€ 30,00

PARKEERGARAGE LDC

uurtarief

€ 2,50

€ 1,00

 

24-uurs kaart

€ 15,00

€ 5,00

P-TERREIN DE ZUID

uurtarief

€ 2,50

€ 2,50

 BOULEVARD BARNAART

24-uurskaart

€ 15,00

€ 2,50

SPORTVELDEN

 

€ 1,50

€ 0,50

Het is ook mogelijk op parkeerterrein De Zuid en in de parkeergarage LDC een week-, maand- of jaarkaart te kopen.

In het winkelgebied van het centrum, omsloten door de Zeestraat, Koninginneweg, Hogeweg en Burgemeester Engelbertstraat mag je maximaal 2 uur parkeren.