Metropoolboulevard Zandvoort

Gemeente Zandvoort wil een mooie en functionele boulevard die past bij de behoeftes van  inwoners, ondernemers en bezoekers. De herinrichting moet leiden tot een kwaliteitsverbetering. Naast de uitstraling is ook het riool onder de boulevard aan vervanging toe. Dit biedt de kans om werk met werk te maken en de boulevard opnieuw in te richten. De herinrichting wordt in delen uitgevoerd.

Woensdag 13 februari 2019 heeft de gemeente de schetsontwerpen voor de Boulevard Paulus Loot en Boulevard De Favauge gepresenteerd aan bewoners en ondernemers om reacties op te halen. Alle binnengekomen suggesties en reacties zijn onderzocht. De gemeente heeft deze, waar mogelijk, verwerkt in schetsontwerpen. Ook is er een nota van beantwoording opgesteld zodat bewoners kunnen zien of en hoe hun reactie verwerkt is of waarom niet. Bekijk agendapunt 4 voor alle stukken.

Het aangescherpte ontwerp met de nota van beantwoording wordt voorgelegd aan het gemeentebestuur.

De volgende stap is uitwerking van de schetsen tot een Voorlopig Ontwerp. Daarin wordt onder meer de materiaalkeuze vastgelegd voor de bestrating, bankjes, fietsparkeervoorzieningen, afvalbakken en verlichting. Ook wordt het ontwerp precies in maat gezet.

De gemeente streeft ernaar om nog eind van dit jaar te starten met de werkzaamheden aan de Boulevard Paulus Loot.

De gemeenteraad neemt in mei 2019 een besluit over het schetsontwerp van Boulevard Paulus Loot en Boulevard De Favauge.

De uitvoering van Boulevard Paulus Loot staat gepland vanaf het vierde kwartaal 2019.

De gemeente wil inwoners, ondernemers en overige belangstellenden laten meedenken bij het ontwerpen van de boulevard Paulus Loot. Er worden meerdere bijeenkomsten georganiseerd om zoveel mogelijk wensen en ideeën op te halen voor de inrichting van de boulevard. Tijdens de bijeenkomsten wordt inhoudelijk gediscussieerd over onderwerpen zoals sfeer, de inrichting, materiaalkeuzes, meubilair, toegankelijkheid, duurzaamheid etc. Er zijn een aantal uitdagingen zoals het parkeren van de fiets en de auto, fietsroutes, de bevoorrading van strandpaviljoens en beheer en onderhoud aan de kust.
De resultaten van de bijeenkomsten worden meegenomen in het vervolg.

De data en locaties van deze bijeenkomsten worden via onze nieuwsberichten bekend gemaakt.

In juli 2018 zijn er 2 startbijeenkomsten geweest met omwonenden, ondernemers en overige belangstellenden. De uitkomsten van beide bijeenkomsten wordt meegegeven aan het ontwerpbureau en gebruikt bij vervolgbijeenkomsten die na de zomer 2018 worden georganiseerd.

Bekijk het verslag van de informatiebijeenkomsten Paulus Loot Boulevard.

Woensdag 13 februari 2019 heeft de gemeente de schetsontwerpen voor de Boulevard Paulus Loot en Boulevard De Favauge gepresenteerd aan bewoners en ondernemers om reacties op te halen. Alle binnengekomen suggesties en reacties zijn onderzocht. De gemeente heeft deze, waar mogelijk, verwerkt in de schetsontwerpen.

Vooruitlopend op de boulevard, heeft de gemeente Zandvoort het Van Fenemaplein heringericht. Op 20 juli van dit jaar is het plein opengesteld. Na de zomer wordt de laatste hand gelegd aan het plein en formeel geopend.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager C. Jordaan via het algemene telefoonnummer 14 023 of via info@zandvoort.nl.