Metropoolboulevard Zandvoort

Gemeente Zandvoort wil een mooie en functionele boulevard die past bij de behoeftes van inwoners, ondernemers en bezoekers. De herinrichting moet leiden tot een kwaliteitsverbetering.

Naast de uitstraling is ook het riool onder de boulevard aan vervanging toe. De herinrichting wordt in delen uitgevoerd. Gestart wordt met de rioolvervanging en herinrichting van de Boulevard Paulus Loot. Daarna volgt de Boulevard De Favauge. Op langere termijn zal ook de Boulevard Barnaart volgen.

Op 14 september 2021 heeft de gemeenteraad van Zandvoort het Definitief Ontwerp (DO) voor de Boulevard Paulus Loot vastgesteld.

De gemeenteraad heeft in mei 2019 het Schetsontwerp van Boulevard Paulus Loot en Boulevard De Favauge vastgesteld. Op basis van dat Schetsontwerp is een concept Voorlopig Ontwerp gemaakt voor de Boulevard Paulus Loot dat in oktober en november 2020 ter inzage heeft gelegen. Alle belanghebbenden hebben de gelegenheid gekregen hierop zienswijzen in te brengen en met veel direct betrokkenen is in die periode overleg geweest.

Op basis van de ingebrachte zienswijzen is het Voorlopig Ontwerp (VO) afgerond en heeft de gemeenteraad het vastgesteld op 24 maart 2021.

Op 14 september 2021 heeft het college van B&W het Definitief Ontwerp (DO) vastgesteld. Het DO is grotendeels een technische uitwerking van het VO.

De herinrichting gaat starten in oktober 2021 en zal in april of mei 2022 zijn afgerond. 

Nota van beantwoording van ingebrachte zienswijzen op het concept-VO (raadsinformatie.nl).

Boulevard Paulus Loot

  • Maart 2021 – september 2021: Technische uitwerking VO tot DO en contract met aannemer
  • Juli 2021 – september 2021: Werkvoorbereiding
  • Oktober 2021 – april 2022: Uitvoering herinrichting

De herinrichting van de Boulevard Paulus Loot wordt uitgevoerd door Koninklijke Oosterhof Holman. Bewoners van de Paulus Loot worden door den omgevingsmanager van Oosterhof Holman geïnformeerd over de werkzaamheden.

Boulevard De Favauge

  • 2021: Uitwerking Schetsontwerp tot concept Voorlopig Ontwerp
  • 2022: Inspraak op concept Voorlopig Ontwerp, vaststelling Voorlopig Ontwerp, uitwerking tot Definitief Ontwerp
  • 2023 – 2024: Vaststelling Definitief Ontwerp, werkvoorbereiding, uitvoering herinrichting

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager W. Vroom via telefoonnummer 14 023 of e-mail boulevard@haarlem.nl.

Voor vragen over de uitvoeringswerkzaamheden op de Boulevard Paulus Loot kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Koninklijke Oosterhof Holman via 06 111 881 11 of e-mail zandvoort@oosterhofholman.nl