Metropoolboulevard Zandvoort

Gemeente Zandvoort wil een mooie en functionele boulevard die past bij de behoeftes van inwoners, ondernemers en bezoekers. De herinrichting moet leiden tot een kwaliteitsverbetering. Naast de uitstraling is ook het riool onder de boulevard aan vervanging toe. De herinrichting wordt in delen uitgevoerd. Gestart wordt met de rioolvervanging en herinrichting van de Boulevard Paulus Loot. Daarna volgt de Boulevard De Favauge. Op langere termijn zal ook de Boulevard Barnaart volgen.

Op 24 maart 2021 heeft de gemeenteraad van Zandvoort het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de Boulevard Paulus Loot vastgesteld.

De gemeenteraad heeft in mei 2019 het Schetsontwerp van Boulevard Paulus Loot en Boulevard De Favauge vastgesteld. Op basis van dat Schetsontwerp is een concept Voorlopig Ontwerp gemaakt voor de Boulevard Paulus Loot dat in oktober en november 2020 ter inzage heeft gelegen. Alle belanghebbenden hebben de gelegenheid gekregen hierop zienswijzen in te brengen en met veel direct betrokkenen is in die periode overleg geweest.

Op basis van de ingebrachte zienswijzen is het Voorlopig Ontwerp (VO) afgerond en heeft de gemeenteraad het vastgesteld op 24 maart 2021. Aan het VO is één wijziging (amendement) verbonden waardoor het fietsen in noordelijke richting niet wordt toegestaan. Zowel voor fietsers als voor auto’s blijft het eenrichtingsverkeer in zuidelijke richting in stand.

De herinrichting gaat starten in oktober 2021. 

Voorlopig Ontwerp (raadsinformatie.nl).
Nota van beantwoording van ingebrachte zienswijzen op het concept-VO (raadsinformatie.nl).

Voordat de herinrichting start, is de riolering vervangen van de Boulevard Paulus Loot. Deze werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd.

Proefvak

Aansluitend aan de rioolvervanging is een proefvak aangelegd om de materialen te testen die in het voorlopig ontwerp zijn opgenomen. Bovendien kunnen bewoners en bezoekers zo vast een indruk opdoen van de nieuwe inrichting.

Lichtmastenplan

Tot en met woensdag 28 april kunnen bewoners van de Boulevard Paulus Loot reageren op de voorgestelde locaties voor de lichtmasten. Zij hebben hierover een brief ontvangen.
Bekijk de voorgestelde locaties voor de lichtmasten (pdf)

Boulevard Paulus Loot

  • Maart 2021 – juni 2021: Technische uitwerking VO tot DO en contract met aannemer
  • Juli 2021 – september 2021: Werkvoorbereiding
  • Oktober 2021 – april 2022: Uitvoering herinrichting

Boulevard De Favauge

  • 2021: Uitwerking Schetsontwerp tot Voorlopig Ontwerp, inclusief inspraak
  • 2022: Vaststelling Voorlopig Ontwerp, uitwerking tot Definitief Ontwerp
  • 2023 – 2024: Uitvoering herinrichting

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager W. Vroom via telefoonnummer 14 023 of e-mail boulevard@haarlem.nl.