Metropoolboulevard Zandvoort

Gemeente Zandvoort wil een mooie en functionele boulevard die past bij de behoeftes van  inwoners, ondernemers en bezoekers. De herinrichting moet leiden tot een kwaliteitsverbetering. Naast de uitstraling is ook het riool onder de boulevard aan vervanging toe. Dit biedt de kans om werk met werk te maken en de boulevard opnieuw in te richten. De herinrichting wordt in delen uitgevoerd.

In februari 2019 heeft de gemeente de schetsontwerpen voor de Boulevard Paulus Loot en Boulevard De Favauge gepresenteerd aan bewoners en ondernemers om reacties op te halen. Alle binnengekomen suggesties en reacties zijn onderzocht. De gemeente heeft deze, waar mogelijk, verwerkt in schetsontwerpen. Ook is er een nota van beantwoording opgesteld zodat bewoners kunnen zien of en hoe hun reactie verwerkt is of waarom niet. Bekijk agendapunt 4 voor alle stukken.

De gemeenteraad heeft in mei 2019 het aangescherpte schetsontwerp van Boulevard Paulus Loot en Boulevard De Favauge vastgesteld.

De volgende stap is uitwerking van de schetsen tot een Voorlopig Ontwerp. Daarin wordt onder meer de materiaalkeuze vastgelegd voor de bestrating, bankjes, fietsparkeervoorzieningen, afvalbakken en verlichting. Ook wordt het ontwerp precies in maat gezet.

De gemeente streeft ernaar om eind 2020 te starten met de werkzaamheden aan de Boulevard Paulus Loot.

De gemeente wil inwoners, ondernemers en overige belangstellenden laten meedenken bij het ontwerpen van de boulevard Paulus Loot. Er zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd om zoveel mogelijk wensen en ideeën op te halen voor de inrichting van de boulevard. Tijdens de bijeenkomsten is inhoudelijk gediscussieerd over onderwerpen zoals sfeer, de inrichting, materiaalkeuzes, meubilair, toegankelijkheid, duurzaamheid etc. Er is een aantal uitdagingen zoals het parkeren van de fiets en de auto, fietsroutes, de bevoorrading van strandpaviljoens en beheer en onderhoud aan de kust. In februari 2019 heeft de gemeente de schetsontwerpen voor de Boulevard Paulus Loot en Boulevard De Favauge gepresenteerd aan bewoners en ondernemers om reacties op te halen. Alle binnengekomen suggesties en reacties zijn onderzocht. De gemeente heeft deze, waar mogelijk, verwerkt in de schetsontwerpen.

Bekijk het verslag van de informatiebijeenkomsten Paulus Loot Boulevard.

De volgende stap is de uitwerking van het Voorlopig ontwerp in overleg met omwonenden, belangstellenden, ondernemers, hoogheemraadschap, politie en nood- en hulpdiensten.

Vooruitlopend op de boulevard, heeft de gemeente Zandvoort het Van Fenemaplein heringericht.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager M. Thon of C. Jordaan via telefoonnummer 14 023 of via info@zandvoort.nl.