Entree Zandvoort

Het Entreegebied wordt begrensd door de Burgemeester Engelbertsstraat, Van Heemskerckstraat, Boulevard de Favauge, het Van Fenemaplein en de Passage. Hier wordt al sinds jaar en dag gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Het gebied is belangrijk voor Zandvoort en vormt ook de toegang van vele toeristen die ieder jaar het dorp en strand bezoeken. Dat dit gebied een flinke kwaliteitsimpuls nodig heeft is duidelijk. De gemeente wil het gebied transformeren in een hoogwaardige en comfortabele verblijfsruimte als entree naar strand, het dorp en het circuit.

Voor het Entreegebied zijn de afgelopen jaren meerdere plannen gemaakt. Tot op heden was hiervoor onvoldoende draagvlak. Voornaamste reden hiervoor was het veranderende uitzicht (op zee) door de voorgestelde nieuwbouw. In het voorjaar van 2020 heeft de eigenaar van het Palace hotel een nieuw initiatief gepresenteerd voor uitbreiding van het hotel. Door de situering van dit plan wordt (grotendeels) tegemoet gekomen aan het bezwaar van het veranderde uitzicht op zee.  Samen met de initiatiefnemer van dit plan is de gemeente in gesprek gegaan met de bewoners in en rondom het Entreegebied om wel tot een gedragen plan te komen. Mede op basis hiervan is er een nieuwe visie opgesteld. Deze visie is de basis en het begin voor verdere planontwikkeling. Er komt ruimte voor woningen langs de Burgemeester Engelbertsstraat, uitbreiding van het Palace hotel en commerciële voorzieningen.

De gemeenteraad gaat in december 2020 een besluit nemen over de nieuwe visie. Als de gemeenteraad akkoord is wordt de visie verder uitgewerkt in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE), een Stedenbouwkundig Plan (SP) en een Beeldkwaliteitsplan (BKP). Ook zal er een nieuw omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) worden opgesteld. Voordat het SPvE wordt vastgesteld is er voorafgaand nog een inspraakronde. Als alles mee zit kan er vanaf 2023 gebouwd worden. 

In het voorjaar van 2021 wordt naar verwachting de passagepanden en de zogenaamde ‘slurf’ van het Palace hotel gesloopt. 

In december 2020 gaat de gemeenteraad een besluit nemen over de stedenbouwkundige visie Entree Zandvoort. Als de gemeenteraad akkoord is wordt de visie verder uitgewerkt.  Ook zal er een nieuw omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) worden opgesteld.

Als alles volgens planning verloopt, kan in 2023 een start worden gemaakt met de bouw. 

Op meerdere plekken brengt Zandvoort de vooroorlogse ‘badplaatsgrandeur’ terug. Daarom sluit de vernieuwing vaak aan bij historische architectuur. Entree Zandvoort wijkt hier juist van af: we herstellen de grandeur met een eigentijdse invulling.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager Patrick Folmer 06-29029078 of stuur een mail naar: entree@zandvoort.nl).

De provincie Noord-Holland stelt subsidie beschikbaar voor het project.

Impressies