Entree Zandvoort

Het Entreegebied wordt begrensd door de Burgemeester Engelbertsstraat, Van Heemskerckstraat, Boulevard de Favauge, het Van Fenemaplein en de Passage. Hier wordt al sinds jaar en dag gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Het gebied is belangrijk voor Zandvoort en vormt ook de toegang van vele toeristen die ieder jaar het dorp en strand bezoeken. Dat dit gebied een flinke kwaliteitsimpuls nodig heeft is duidelijk. De gemeente wil het gebied transformeren in een hoogwaardige en comfortabele verblijfsruimte als entree naar strand, het dorp en het circuit.

Voor het Entreegebied zijn de afgelopen jaren meerdere plannen gemaakt. Tot op heden was hiervoor onvoldoende steun. Voornaamste reden hiervoor was het veranderende uitzicht (op zee) door de voorgestelde nieuwbouw. In het voorjaar van 2020 heeft de eigenaar van het Palace hotel een nieuw initiatief gepresenteerd voor uitbreiding van het hotel. Door de situering van dit plan wordt (grotendeels) tegemoet gekomen aan het bezwaar van het veranderde uitzicht op zee.

Visie in gemeenteraad


Samen met de initiatiefnemer van dit plan zijn we in gesprek gegaan met de bewoners in en rondom het Entreegebied om wel tot een gedragen plan te komen. Mede op basis hiervan is er een nieuwe visie opgesteld.
Deze visie is de basis en het begin voor verdere planontwikkeling. Er komt ruimte voor woningen langs de Burgemeester Engelbertsstraat, uitbreiding van het Palace hotel en commerciële voorzieningen.
De gemeenteraad neemt 21 december 2021 een besluit over de nieuwe visie. Als de gemeenteraad akkoord is wordt de visie de basis voor de verdere uitwerking/planvorming. 

Ontwikkeling Entreegebied

De ontwikkeling van het Entreegebied bestaat uit 3 onderdelen:
1.    (woningbouw)ontwikkeling langs de Burgemeester Engelbertsstraat;
2.    Uitbreidingplan hotel Palace;
3.    Herinrichting openbare ruimte.

Burgemeester Engelbertsstraat

Op de locatie waar nu de Passagepanden staan komen ongeveer 40 woningen. Het zijn vooral kleine woningen voor starters in de sociale huur en/of goedkope koop. Aan dit type woningen is veel behoefte in Zandvoort. De huidige Passagepanden worden binnenkort gesloopt. Naar verwachting is de start van de bouw in 2024.

Uitbreidingsplan Palace hotel

Het uitbreidingsplan van het Palace hotel is een initiatief van de eigenaar van het hotel. Zodra er een aanvraag wordt gedaan voor een omgevingsvergunning toetst de gemeente dit. Deze procedure duurt minimaal 6 maanden inclusief een inspraakronde voor omwonenden/belanghebbenden. Omdat er nog een haalbaarheidsonderzoek moet worden uitgevoerd zal dit niet op korte termijn zijn. Voor deze ontwikkeling wordt de start van de bouw niet eerder dan in 2024 verwacht.

Herinrichting openbare ruimte

In de visie staan de randvoorwaarden waaraan de nieuwe openbare ruimte moet voldoen. Deze zijn samen met de omwonenden en ondernemers opgesteld. Omdat er extra woningen komen, meer hotelkamers en commerciële voorzieningen in het gebied moeten er ook extra parkeerplaatsen worden aangelegd. Waar deze zullen komen is nu nog in onderzoek. We streven er naar dit zoveel mogelijk ondergronds op te lossen. Voor de openbare ruimte zal nog een voorlopig en definitief ontwerp gemaakt worden. De aanleg staat ook gepland in 2024.  

Op meerdere plekken brengt Zandvoort de vooroorlogse ‘badplaatsgrandeur’ terug. Daarom sluit de vernieuwing vaak aan bij historische architectuur. Entree Zandvoort wijkt hier juist van af: we herstellen de grandeur met een eigentijdse invulling.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager Patrick Folmer 06-29029078 of stuur een mail naar: entree@zandvoort.nl).

De provincie Noord-Holland stelt subsidie beschikbaar voor het project.

Impressies