Entree Zandvoort

Gemeente Zandvoort gaat de route van het station naar het strand vernieuwen. Op een hoog ambitieniveau, passend bij een entreegebied. De route naar het strand wordt duidelijker. Zo ontstaat een dynamische locatie aan zee met ruimte voor appartementen, een hotel, horeca, winkels en wellness. Het gebied wordt een nieuw visitekaartje voor het dorp en de Metropoolregio Amsterdam. Het streven is om het totale project in 2025 af te ronden. Entree Zandvoort is het gebied tussen het station en de boulevard ter hoogte van hotel Bouwes Palace. 

In januari 2018 heeft de Gemeenteraad de stedenbouwkundige visie voor het Palacegebied voorlopig vastgesteld en vrijgegeven voor participatie. Het Palacegebied ligt tussen de Koper Passerel en de boulevard. In het voorjaar van 2018 heeft gemeente Zandvoort bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners en ondernemers. De opgehaalde reacties zijn verwerkt in een Nota van Consultatie. Naast de inbreng die omwonende en ondernemers in voorjaar 2018 meegaven, wordt de visie ook aangepast op advies van het Kwaliteitsteam Kust. Sinds de zomer van 2018 heeft Zandvoort een Kwaliteitsteam voor alle projecten rond de boulevard. Dit team adviseert op de aspecten van stedenbouw, architectuur en economie. De visie en beeldkwaliteitplan worden na aanpassing in voorjaar 2019 weer gepresenteerd aan de omgeving en belangstellenden.

In oktober 2018 heeft de gemeenteraad besloten de erfpacht voor de passagepanden niet te verlengen. Voor panden waar ondernemers actief zijn, is een jaar bruikleen mogelijk. In februari 2020 is de ruimte beschikbaar voor herontwikkeling van dit gebied.

De provincie Noord-Holland stelt subsidie beschikbaar voor het totale project. Naast de provincie zijn diverse andere partijen betrokken, zoals omwonenden en ondernemers, NS Stations (grondeigenaar van het Stationsplein) en ProRail.

Rond het stationsgebouw
De meeste werkzaamheden voor dit gedeelte zijn uitgevoerd. In 2019 wordt nog een plan voor verbreding van de perrontrap en vernieuwing van de fietsenstalling in de Eltzbacherstraat uitgewerkt. De planning van de uitvoering wordt met ProRail en NS besproken.

Palacegebied
Vooruitlopend op de ontwikkelingen is het voormalige zwembad gesloopt. Uiteindelijk biedt het Palacegebied plaats voor appartementen, een hotel, overige horeca, winkels en wellness. Hier hoort parkeren en een hoogwaardig ingerichte openbare ruimte bij als verbinding naar de boulevard.

Bekijk de visie voor het Palacegebied die in het voorjaar 2018 met de omgeving besproken is.

De stedenbouwkundige visie wordt met input van reacties van omwonenden en Kwaliteitsteam Kust aangepast en voorjaar 2019 gepresenteerd.

Palacegebied
De herinrichting van het Palacegebied staat gepland vanaf 2022. Op plaatsen waar het mogelijk is, worden al vanaf 2019 voorbereidingen getroffen.

Sloop voormalige Boomerang
Maandag 17 juni 2019 start de sloop van een van de passagepanden, de voormalige Boomerang aan de Burgemeester Engelbertsstraat. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Bottelier Slooptechniek B.V. De sloop duurt tot uiterlijk 3 juli 2019.

Op meerdere plekken brengt Zandvoort de vooroorlogse ‘badplaatsgrandeur’ terug. Daarom sluit de vernieuwing vaak aan bij historische architectuur. Entree Zandvoort wijkt hier juist van af: we herstellen de grandeur met een eigentijdse invulling.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager J. Meijboom via het algemene telefoonnummer 14 023 of via info@zandvoort.nl.