De Duinwachter

Er zijn plannen voor nieuwe woningen op de hoek van de Van Alphenstraat en de Van Lennepweg. Dat is de locatie waar nu nog Auto Strijder is gevestigd. Het plan heet De Duinwachter. Het ontwerp gaat uit van 108 woningen, waarvan 32 appartementen voor senioren.

De Duinwachter, entree

Op de hoek van de Van Alphenstraat en de Van Lennepweg is op dit moment autobedrijf Strijder met benzinestation gevestigd. Het bedrijf wil op deze plek woningbouw realiseren en zelf verhuizen naar een nieuwbouwlocatie in Nieuw Noord. De gemeenteraad heeft op 7 mei 2020 de startnotitie vastgesteld, zodat onderzocht kan worden of het plan van de ontwikkelaar te realiseren is. 

De volgende stap is een Stedenbouwkundige Programma van Eisen (SPvE). Het SPvE bevat de ruimtelijke kaders voor de stedenbouwkundige randvoorwaarden en de kwaliteitscriteria waaraan zowel bebouwing als inrichting van de openbare ruimte moeten voldoen. Inwoners, ondernemers en belanghebbenden hebben hierop kunnen reageren. Het SPvE is vastgesteld door de gemeenteraad in mei 2021.

Aan de hand van het SPvE heeft de ontwikkelaar ROW een Stedenbouwkundig Plan ‘Duinwachter Zandvoort’ gemaakt. Dat is in januari door het college vastgesteld.

Het plan De Duinwachter

Het plan De Duinwachter gaat uit van totaal 108 woningen. In het hoofdgebouw van 12 bouwlagen komen 76 appartementen en in het naastgelegen paviljoen van 4 bouwlagen is ruimte voor 32 appartementen. De 32 appartementen in het paviljoen zijn betaalbare huurwoningen voor senioren. 

Verder komen er 22 woningen in de betaalbare huur en/of koop, 22 woningen middeldure huur-/ koop voor middeninkomens en 32 woningen in de dure koop woningen. 

Daarmee voldoet het plan aan het Woningbouwprogramma Zandvoort 2018-2025. Hierin is vastgelegd dat bij nieuwbouw uitgegaan moet worden van 30 procent sociale huurwoningen, 40 procent betaalbaar en middelduur en 30 procent ’overig’.

Met de ontwikkelaar is afgesproken dat het plan toekomstbestendig moet zijn, past in het omliggende duinlandschap en een aansprekende architectuur heeft. Een brede duinstrook voor de woontoren moet ervoor zorgen dat de woontoren een kwalitatief object ‘in het duin’ wordt en aansluit op het gebied.

Volgens het huidige bestemmingsplan is woningbouw op de locatie nu niet toegestaan. Dit betekent dat het bestemmingplan moet worden gewijzigd. Hiervoor komt een procedure en kunnen zienswijzen worden ingediend. 

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager S. Bukman via telefoonnummer 14 023 of via  of via info@zandvoort.nl.

Wilt u een nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich aanmelden via: https://www.rowvastgoed.nl/duinwachter-zandvoort/