Badhuisplein

Het Badhuisplein wordt opnieuw ingericht om zo een aantrekkelijke verbinding tussen het dorp en de boulevards te creëren. Met horeca, winkels en woningen.

We horen graag wat u vindt van de Stedenbouwkundige Visie Badhuisplein

Maandagavond 11 november was een informatieavond over de ontwikkeling van het Badhuisplein. Tijdens de bijeenkomst heeft de gemeente de stedenbouwkundige visie van het Badhuisplein gepresenteerd. We horen graag wat u van de visie vindt. U kunt tot maandag 9 december uw reactie geven via badhuisplein@zandvoort.nl. U kunt de visie op het gemeentehuis bekijken of online op zandvoort.raadsinformatie.nl.


Voor de inrichting van het Badhuisplein is een studieontwerp gemaakt. Dit studieontwerp wordt nu vertaald naar regels waaraan de gebouwen moeten voldoen.

In 2020 worden deze regels voorgelegd aan de gemeenteraad van Zandvoort. Daarna kan een bestemmingsplan gemaakt worden.

Ontwikkelingsmaatschappij Venster aan Zee is voor een deel eigenaar van het Badhuisplein. Ook Holland Casino bezit een deel van de grond. Daarom is gekozen voor ontwikkeling van het plein in afzonderlijke fasen.

Fase 1 – Plandeel Venster aan Zee; hotel of woningen
Tijdens Fase 1 wordt nieuwbouw gerealiseerd. Op de begane grond komen horecagelegenheden en mogelijk enkele winkels. Op de verdiepingen daarboven komt een hotel of woningen. De grondeigenaar en gemeente Zandvoort zijn in overleg over de keuze tussen een hotel of woningen.

Fase 2 – Bouwblok de Favaugeplein
Op de plek waar de appartementen afgebroken worden (rechts aan het Badhuisplein gezien vanaf de Kerkstraat) komt een gesloten bouwblok. Een gesloten bouwblok is een gebouw met in het midden een afgesloten binnentuin of -plein. Ook in dit bouwblok komen horecagelegenheden en enkele winkels. Op de verdiepingen daarboven komen woningen.

Fase 3 – Holland Casino
Dit plandeel gaat uit van de sloop/nieuwbouw van het huidige casino en nieuwbouw op de huidige parkeergarage. Op de parkeergarage komen winkels en horeca met daarbovenop woningen. De weg van de Kerkstraat wordt versmald. Zo wordt de verbinding tussen de Kerkstraat (het dorp) en het Badhuisplein versterkt.

Fase 1 - Venster aan Zee
In 2019 maakt gemeente Zandvoort afspraken met ontwikkelaar Venster aan Zee. De gemeenteraad moet eerst akkoord gaan met het haalbaarheidsonderzoek van Fase 1. Ook moeten zij de afspraken met de ontwikkelaar bekrachtigen en wordt er een bestemmingsplanbesluit genomen.

Daarna kan de ontwikkelaar een voorlopig ontwerp voor het gebied laten maken. In een voorlopig ontwerp staan de bouwplannen die de ontwikkelaar voor een gebied heeft. Er wordt een klankbordgroep met bewoners samengesteld. De klankbordgroep gaat meedenken over de plannen voor het gebied. De ontwikkelaar gaat ook enkele inloopavonden organiseren zodat bewoners betrokken blijven bij de uitwerking van het voorlopig ontwerp. Als het voorlopig ontwerp af is mogen inwoners hun mening geven over het ontwerp.

Fase 2 – de Favaugeplein
Nadat de laatste appartementen aan het Badhuisplein / de Favaugeplein zijn aangekocht door de gemeente kan, op z’n vroegst in 2020, gestart worden met het plannen van Fase 2. De gemeente neemt een bestemmingsplanbesluit en nodigt daarna ontwikkelaars uit om een voorstel te maken voor de inrichting van het Favaugeplein.

Fase 3 – Holland Casino
De laatste informatie is dat de rijksoverheid voor 2020 geen besluit neemt over de privatisering van de casino’s. Tot dat moment ligt de planontwikkeling voor dit plandeel stil.

Met de ontwikkeling van het Badhuisplein krijgt de economische en toeristische aantrekkingskracht van Zandvoort een nieuwe impuls. Zowel het dorp als de boulevard zullen profiteren dankzij een doordachte, kwalitatief goede aanvulling op het bestaande aanbod van wonen, werken en winkelen.

Zandvoort wil de vooroorlogse grandeur op het Badhuisplein terugbrengen, geïnspireerd op de historische architectuur van de badplaats. De plannen voorzien in de bouw van woningen, commerciële ruimte en hotelkamers.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager M. Thon via telefoonnummer 14 023 of via badhuisplein@zandvoort.nl.