Badhuisplein

Het Badhuisplein wordt opnieuw ingericht om zo een aantrekkelijke verbinding tussen het dorp en de boulevards te creëren. Met horeca, winkels en woningen.

Voor de inrichting van het Badhuisplein wordt een stedenbouwkundige visie gemaakt. Daarin komen randvoorwaarden waaraan de gebouwen en openbare ruimte moeten voldoen.

De gemeenteraad van Zandvoort wordt gevraagd de visie vast te stellen. Als de visie is vastgesteld kan een bestemmingsplan gemaakt worden.

Er zijn verschillende eigenaren van de grond en gebouwen op het Badhuisplein. De gemeente bezit de gebouwen aan de noordzijde van het plein. De grond aan de zuidzijde is recent door Corendon verkocht aan projectontwikkelaar 3GT (gelieerd aan STRUC uit Amsterdam) en Holland Casino.

Plandeel 3GT - hotel
Projectontwikkelaar 3GT wil een hotel bouwen in het luxe segment. Bij voorkeur doen ze dat samen met Holland Casino en de gemeente maar als dat niet mogelijk blijkt ontwikkelen ze alleen op hun eigen kavel.  

Plandeel gemeente – Bouwblok de Favaugeplein
De appartementen op het Badhuisplein (rechts aan het Badhuisplein gezien vanaf de Kerkstraat) worden afgebroken. De gemeente is eigenaar van alle woningen. Hiervoor in de plaats komt een gesloten bouwblok met in het midden een afgesloten binnentuin of -plein. Op de begane grond is ruimte voor commerciële voorzieningen en op de verdiepingen daarboven komen woningen.

Plandeel  Holland Casino
Voor het huidige casino en de parkeergarage wordt uitgegaan van sloop en nieuwbouw. De gemeente faciliteert waar mogelijk een samenwerking tussen 3GT en Holland Casino om te komen tot een gezamenlijke ontwikkeling. Of dat gaat lukken is onder andere afhankelijk van het verloop van de coronacrisis, die Holland Casino hard heeft geraakt. Ook voor dit deel is op de begane grond ruimte voor commerciële voorzieningen en woningen erboven.

Plandeel- 3GT
Medio augustus 2021 starten de gesprekken met projectontwikkelaar 3GT om te kijken of samenwerking met gemeente en Holland Casino opgestart kan worden.

Plandeel gemeente – de Favaugeplein
Aan het eind van 2021 worden de woningen gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouw. De gemeente stelt op basis de stedenbouwkundige visie een bestemmingsplan vast. Daarna worden ontwikkelaars uitgenodigd om een voorstel te maken voor de gebouwen en de inrichting van het Favaugeplein en Badhuisplein.

Plandeel – Holland Casino
De planning voor het Holland Casino is nog niet bekend.

Met de ontwikkeling van het Badhuisplein krijgt de economische en toeristische aantrekkingskracht van Zandvoort een nieuwe impuls. Zowel het dorp als de boulevard zullen profiteren dankzij een doordachte, kwalitatief goede aanvulling op het bestaande aanbod van wonen, werken en winkelen.

Zandvoort wil de vooroorlogse grandeur op het Badhuisplein terugbrengen, geïnspireerd op de historische architectuur van de badplaats. De plannen voorzien in de bouw van woningen, commerciële ruimte en hotelkamers.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager S. Bukman via telefoonnummer 14 023 of via badhuisplein@zandvoort.nl.