Verhuizing in en naar Zandvoort

Regel direct online uw verhuizing waar en wanneer het u uitkomt. U moet bij uw verhuisaangifte documenten meesturen. Bij huur of koop stuurt u het volledige huurcontract of de koopakte mee, inclusief het gedeelte met uw handtekening en die van de verhuurder of verkoper. Documenten die zijn ondertekend met een paraaf worden niet in behandeling genomen. Een concept van de koopakte wordt niet geaccepteerd.

Woont u samen en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Of gaat u samenwonen met uw partner? U kunt in 1 keer uw verhuizing doorgeven. U logt hiervoor allebei in met uw eigen DigiD. Gaat u bij iemand inwonen? Dan moet u samen met uw verhuisaangifte ook een verklaring van inwoning en een kopie legitimatiebewijs van de hoofdbewoner bijvoegen. Voor ouders van kinderen geldt dat één van de ouders de verhuizing van het kind kan doorgeven. Geef uw nieuwe adres binnen 5 dagen na uw verhuizing door.

Als uw verhuisaangifte is verwerkt, ontvangt u een schriftelijke bevestiging.

Als u vanuit Zandvoort naar een andere gemeente binnen Nederland gaat verhuizen, dan geeft u uw verhuizing aan bij de nieuwe gemeente. Uw nieuwe woongemeente zorgt ervoor dat u uit Zandvoort wordt uitgeschreven.

Voor een online aangifte heeft u uw DigiD nodig.

Regel online

Iedereen van 16 jaar of ouder geeft voor zichzelf de verhuizing door. U kunt ook voor iemand anders de verhuizing doorgeven:

 • samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners: voor elkaar
 • samenwonenden zonder geregistreerd partnerschap of partners die gaan samenwonen op 1 adres: gezamenlijk
 • ouder, voogd of verzorger: voor hun kinderen jonger dan 16 jaar. Eén van de ouders kan de verhuizing van de kinderen doorgeven
 • ouder dan 16 jaar: voor hun inwonende ouders
 • curator: voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • zorginstelling of zaakwaarnemer: voor iemand die in een zorginstelling gaat wonen

Binnen 5 dagen na uw verhuizing moet u uw nieuwe adres aan de gemeente doorgeven. Als u uw verhuisaangifte later dan 5 dagen na uw verhuizing doet, telt de datum van de aangifte.

 • U kunt uw adreswijziging doorgeven vanaf 4 weken voor uw verhuizing.
 • Het behandelen van uw aangifte kan langer duren als u uit een andere gemeente naar Zandvoort verhuist.

U kunt op 3 manieren een verhuizing doorgeven:

 • Online via deze pagina Verhuizing doorgeven
 • Op afspraak bij de centrale balie. U maakt een afspraak via telefoonnummer 14 023
 • Tijdens de vrije inloop. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur en op donderdag ook tussen 17.00 en 20.00 uur.

Meenemen

Als u in de publiekshal uw verhuizing doorgeeft:

 • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of een vreemdelingendocument)
 • een ondertekend huurcontract of koopakte (geen concept) of een verklaring van inwoning. Een verklaring van inwoning is het document waarop de hoofdbewoner akkoord verklaart dat u op hetzelfde adres gaat wonen (inwoning). Bij een verklaring van inwoning is ook een kopie van het geldig legitimatiebewijs van de hoofdbewoner nodig. Van het huurcontract of de koopakte neemt u het gedeelte mee waarop uw adres- en persoonsgegevens staan en het gedeelte met uw handtekening en die van de verhuurder of verkoper. Parafen worden niet geaccepteerd.

Adreswijziging (pdf)

Gaat u bij iemand inwonen? De hoofdbewoner van uw nieuwe adres moet daar toestemming voor geven. U kunt dit direct online regelen. Samen met uw verhuisaangifte moet u een getekende verklaring van de hoofdbewoner en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de hoofdbewoner toevoegen.

Verklaring van inwoning (pdf bijlage bij uw verhuisaangifte)