Uittreksel persoonsgegevens

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente Zandvoort bent ingeschreven. Maak een afspraak bij de centrale balie voor het aanvragen van een uittreksel persoonsgegevens. Het uittreksel bevat minimaal uw naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats. Vraag bij de instantie waarvoor u een uittreksel aanvraagt welke gegevens er nog meer op het uittreksel moeten staan.

Regel online U heeft voor het invullen uw DigiD nodig. Een geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte vraagt u aan op de pagina Akte burgerlijke stand.

U kunt een uittreksel aanvragen voor:

  • uzelf
  • uw kind dat jonger is dan 16 jaar en op hetzelfde adres woont als u.

Een uittreksel kost € 14,85.

U kunt zonder afspraak op de volgende tijden bij de gemeente langskomen: maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur en donderdag ook tussen 17.00 en 20.00 uur. Houdt rekening met wachttijden als u zonder afspraak naar de centrale balie komt.

Met een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent. U kunt het bewijs nodig hebben voor pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties.

U krijgt het bewijs van in leven zijn gratis als u een brief van uw pensioenfonds heeft waaruit blijkt dat het bewijs nodig is voor uw pensioen. Als u het uittreksel bij de centrale balie komt aanvragen, neem dan een kopie van deze brief en uw identiteitsbewijs mee.

Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de gemeente dat u in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit. U kunt het bewijs nodig hebben voor bepaalde banen.

Kunt u niet persoonlijk langskomen? Dan kunt u iemand anders machtigen met het machtigingsformulier. U moet hiervoor een afspraak maken. De gemachtigde neemt mee naar de centrale balie:

  • het volledig ingevulde en door u ondertekende machtigingsformulier
  • een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart)
  • een geldig identiteitsbewijs

Machtigingsformulier uittreksels (pdf)

Maak een afspraak voor Uittreksel met machtiging.

U heeft een uittreksel nodig, maar u staat niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente? Bij een RNI-gemeente kunt u terecht voor een uittreksel. RNI is de afkorting voor Registratie Niet-Ingezetenen. De RNI-gemeenten zijn Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo en Zwolle.

Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) (Rijksoverheid.nl)