Uittreksel persoonsgegevens

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente Zandvoort bent ingeschreven. Regel direct online een uittreksel waar en wanneer het u uitkomt. Door de coronamaatregelen kan het langer dan 5 werkdagen duren voordat wij uw uittreksel per post kunnen versturen. Op het uittreksel staan minimaal uw naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats. Vraag bij de instantie waarvoor u een uittreksel aanvraagt welke gegevens er nog meer op het uittreksel moeten staan.

Er zijn bureaus die aanbieden een uittreksel voor u te regelen. Dit raden wij af. Uw aanvraag wordt niet sneller afgehandeld en het kost geld.

Regel online U heeft voor het invullen uw DigiD nodig. Een geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte vraagt u aan op de pagina Akte burgerlijke stand.

U kunt een uittreksel aanvragen voor:

  • uzelf
  • uw kind dat jonger is dan 16 jaar en op hetzelfde adres woont als u.

Een uittreksel kost € 15,10

De gemeente werkt voorlopig alleen op afspraak. 

Met een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent. U kunt het bewijs nodig hebben voor pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties.

U krijgt het bewijs van in leven zijn gratis als u een brief van uw pensioenfonds heeft waaruit blijkt dat het bewijs nodig is voor uw pensioen. Als u het uittreksel bij de centrale balie komt aanvragen, neem dan een kopie van deze brief en uw identiteitsbewijs mee.

Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de gemeente dat u in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit. U kunt het bewijs nodig hebben voor bepaalde banen.

Kunt u niet persoonlijk langskomen? Dan kunt u iemand anders machtigen via het online machtigingsformulier. Deze persoon is de gemachtigde. En gaat voor u naar de balie om het uittreksel aan te vragen.

Wat moet u hiervoor doen?

  • Vul het Machtigingsformulier in. U heeft hiervoor uw DigiD-inlogcode nodig.
  • De gemachtigde maakt een afspraak om het uittreksel aan te vragen bij de gemeente.
  • De gemachtigde neemt een geldig identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

Machtigingsformulier uittreksel

Maak een afspraak voor Uittreksel met machtiging.

U heeft een uittreksel nodig, maar u staat niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente? Bij een RNI-gemeente kunt u terecht voor een uittreksel. RNI is de afkorting voor Registratie Niet-Ingezetenen. De RNI-gemeenten zijn Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo en Zwolle.

Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) (Rijksoverheid.nl)