Tegemoetkoming schoolkosten

Heeft u een laag inkomen én schoolgaande kinderen? Dan kunt u online Tegemoetkoming schoolkosten aanvragen. Bijvoorbeeld kosten voor pennen, schriften, gymkleren of culturele activiteiten die de school organiseert.

Heeft u een laag inkomen en geen ZandvoortPas, kijk dan in de voorwaarden of u in aanmerking komt.

Elk schoolgaand kind dat in aanmerking komt voor de Tegemoetkoming schoolkosten krijgt € 50 extra om zelf te besteden. Bijvoorbeeld voor een uitje naar een pretpark, kleding of speelgoed.

Tegemoetkoming schoolkosten aanvragen U logt in met DigiD

U komt voor de tegemoetkoming schoolkosten in aanmerking als:

 • u schoolgaande kinderen heeft die nog geen 18 jaar zijn
 • u samen met deze kinderen in Zandvoort woont
 • uw kind nog geen startkwalificatie heeft. Een startkwalificatie heb je met een schooldiploma op Havo-, Vwo- of Mbo-2-niveau
 • u voor deze kinderen kinderbijslag ontvangt
 • u in het schooljaar 2021-2022 een inkomen heeft op minimumniveau
 • uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) in het schooljaar 2021-2022 niet hoger is dan € 13.010.

Bewaar uw bonnen en rekeningen van de gemaakte kosten, tot 1 september 2022. De gemeente kan achteraf steekproefsgewijs controleren of u recht had op de tegemoetkoming.

U moet tijdens de aanvraag een aantal documenten uploaden. Deze moeten in pdf/jpg/jpeg, doc/docx formaat zijn. Maximaal mag het bestand 10 MB zijn.

Zorg ervoor dat u alle documenten die wij nodig hebben digitaal beschikbaar hebt. U kunt ze dan sneller uploaden bij het formulier. Hebt u deze gegevens en documenten niet digitaal beschikbaar? Dan duurt het langer om het formulier in te vullen. Het kan zijn dat uw toegang via DigiD wordt verbroken. Dit gebeurt vanwege de veiligheid.

Voor schooljaar 2021-2022 kunt u aanvragen tot 31 juli 2022.

De volgende documenten moet u altijd uploaden bij uw aanvraag:

 • Voor- en achterkant identiteitsbewijs of verblijfsvergunning. Dit moet van u en uw eventuele partner. Een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs.
 • Brief van het CAK waarop de eigen bijdrage WMO staat.
 • Kopie van uw bankpas of bankafschrift. Dit is nodig van het rekeningnummer waarop u de tegemoetkoming wilt ontvangen. De naam en het rekeningnummer moeten te zien zijn.

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, maar geen ZandvoortPas

Dan moet u de volgende documenten ook uploaden:

 • Bewijs van de kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Geen ZandvoortPas en geen kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Dan moet u de volgende documenten ook uploaden:

 • Laatste loonstrook en/of uitkeringsoverzicht van uw werk en/of uitkering. Dit is ook nodig als u een pensioen ontvangt, geld van een verzekering of alimentatie. Ook moet u papieren inleveren van al uw andere inkomsten. Bent u zelfstandige? Bel dan met team Minima om te vragen wat u dan moet inleveren.
 • Toekenningsbrief van uw uitkering, pensioen en/of verzekering.
 • Laatste bankafschrift van al uw betaal- en spaarrekeningen van u, uw eventuele partner en kinderen tot 18 jaar. Let erop dat het saldo er duidelijk op staat.
 • Papieren van uw eigen huis, auto, boot, caravan, waardepapieren, bitcoins, positief saldo op uw creditcard, PayPal, waardevolle sieraden en al het andere vermogen.
 • Als u een voorlopige teruggave van de Belastingdienst krijgt moet u hierover papieren inleveren.
 • Als u schulden hebt moet u de laatste rekening of herinnering hiervan opsturen. Hierin moet staat hoe hoog uw schuld is.

Vermogen

Om in aanmerking te komen voor deze regeling, moet uw vermogen onder een bepaalde drempel blijven.

 Vermogensdrempel
Alleenstaand ouder€ 13.010
Gehuwden/samenwonenden€ 13.010

Inkomen

Hoe hoog mag uw netto-inkomen zijn om voor deze regeling in aanmerking te komen?

De gemeente beoordeelt uw inkomen aan de hand van uw persoonlijke situatie.

Inkomensgrenzen als u 21 jaar of ouder bent en u heeft uw AOW-leeftijd nog niet bereikt

 Netto maandinkomen zonder vakantiegeld 2022Bruto jaarinkomen met vakantiegeld 2022
Gehuwden/samenwonenden€ 1.778€ 26.509 
Alleenstaand ouder€ 1.327€ 22.310 

Inkomensgrenzen als u uw AOW-leeftijd heeft bereikt

 Netto maandinkomen zonder vakantiegeld 2022Bruto jaarinkomen met vakantiegeld 2022 
Gehuwden/samenwonenden€ 1.873€ 27.402 
Alleenstaand ouder€ 1.439€ 21.377

Kindgebonden budget

Bent u alleenstaand ouder en ontvangt u een kindgebonden budget? Het kindgebonden budget telt niet mee als inkomen. Bent u alleenstaand ouder en heeft u geen recht op een kindgebonden budget? Stuur dan een e-mail naar minima@haarlem.nl.

Inkomen hoger dan het bedrag in de tabel

U moet 35% van uw inkomen (boven de inkomensgrens uit de tabel) gebruiken om zelf bijzondere kosten te betalen.

Als u bijvoorbeeld € 100 per maand meer verdient dan het bedrag in de tabel, dan moet u hiervan € 35 gebruiken om bijzondere kosten te betalen. U betaalt in dit voorbeeld dan de eerste € 420 (12x € 35) aan bijzondere kosten zelf. Dit wordt per jaar berekend. Zijn uw kosten hoger dan dit bedrag, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding.

Voorbeelden van schoolkosten zijn:

 • de aanschaf van schrijfwaren, schriften, mappen, rekenmachine, schooltas, materiaalkosten voor bijvoorbeeld de tekenles en handenarbeid
 • kosten voor overblijven
 • kosten reparatie fiets
 • regenkleding
 • de vrijwillige ouderbijdrage

Er gelden maximale bedragen per kind per schooljaar:

 • kinderen in het basisonderwijs: maximaal € 100
 • jongeren in het voortgezet onderwijs: maximaal € 200
 • kinderen in de brugklas: eenmalig € 200 extra

U kunt de Tegemoetkoming schoolkosten schriftelijk aanvragen:

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier samen met de gevraagde bijlagen zonder postzegel naar:

Gemeente Haarlem
Afdeling SMSR / Team Minima
Antwoordnummer 238
2000 VC Haarlem

Aanvraag Tegemoetkoming schoolkosten 2021-2022 (pdf)

De gemeente heeft een brochure met alle regelingen voor mensen met een laag inkomen.

Folder Extra's voor Zandvoorters met een laag inkomen (pdf)

Op de website Bereken uw recht kunt u kijken voor welke tegemoetkomingen u nog meer in aanmerking komt.

Heeft u vragen? Mail naar minima@haarlem.nl. Of bel naar de gemeente via telefoonnummer 14 023 en vraag naar Team minima.