Rolstoel

Een rolstoel is misschien een oplossing als u zich langdurig (minimaal 6 maanden) niet meer zelfstandig kunt verplaatsen in en om uw woning. De gemeente onderzoekt of een rolstoel het juiste hulpmiddel is. Heeft u een rolstoel nodig voor werk of school, dan doet u een aanvraag bij het UWV. Bij de Thuiszorgwinkel kunt u een rolstoel lenen als u korter dan een half jaar een rolstoel nodig hebt.

Om uw probleem te bespreken met een medewerker van de afdeling Wmo kunt u een Wmo-melding doen of bellen met de afdeling Wmo via 023 511 4368. Heeft u met spoed een rolstoel nodig? Geeft u dit dan duidelijk aan.

Wmo melding doorgeven

U heeft moeite om goed voor uzelf te zorgen, mee te doen aan activiteiten in uw vrije tijd, of u vindt het moeilijk uw werk zelfstandig uit te voeren.

Om in aanmerking te komen voor een rolstoel moet u in ieder geval in Zandvoort wonen. U moet ook aan (een of meer van) de volgende voorwaarden voldoen. U heeft:

  • een lichamelijke of zintuiglijke beperking
  • een chronische ziekte
  • last van beperkingen omdat u ouder wordt.

Als u van de gemeente een rolstoel toegekend krijgt, hoeft u daarvoor niet te betalen.

Nadat uw melding is ontvangen, neemt een medewerker van de afdeling Wmo telefonisch contact met u op. In dit gesprek bespreekt u uw probleem. De medewerker geeft u advies over mogelijke oplossingen. Als u tijdelijk bent aangewezen op een rolstoel wordt u doorverwezen naar de thuiszorgwinkel. Heeft u permanent een rolstoel nodig dan zoekt de medewerker samen met u naar de meest geschikte oplossing. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat u na akkoord ondertekent. Hierna is de aanvraag definitief.

Leest u van tevoren de folder ‘Meedoen en zelfstandig blijven’ door om u zo goed mogelijk voor te bereiden op het gesprek met de medewerker van de afdeling Wmo. Het is raadzaam om u in het gesprek bij te laten staan door iemand uit uw omgeving. Heeft u niemand in uw omgeving, dan kunt u ook een cliëntondersteuner vragen u te helpen. Vraag het Sociaal Wijkteam om hulp of kijk op de sociale kaart www.socialekaarthaarlem.nl. Cliëntondersteuning is gratis.

Folder Meedoen en zelfstandig blijven (pdf)

In natura

Kiest u voor in natura dan laat u de gemeente de rolstoel regelen. U krijgt de rolstoel in bruikleen.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Een PGB is een geldbedrag dat u zelf kunt besteden aan de ondersteuning die u nodig heeft. Met een PGB bent u vrij in de keuze van hulpverlener of leverancier. U krijgt vooraf een bedrag op uw bankrekening gestort en daarmee kunt u een hulpverlener inhuren of een voorziening kopen.

Een PGB krijgt u alleen voor individuele maatwerkvoorzieningen, zoals een scootmobiel, huishoudelijke ondersteuning of een traplift. U kunt geen PGB aanvragen voor collectieve voorzieningen zoals de OV-taxi.

Verantwoording bij PGB

Als u geld krijgt voor een rolstoel, moet u kunnen aantonen dat u het geld aan een rolstoel hebt uitgegeven. U moet dus een goede administratie bijhouden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan u (gratis) helpen met het opstellen van een contract en met de bijbehorende administratie.

Meer informatie vindt u in de folder Persoonsgebonden budget (PGB) (pdf).

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Wilt u een uitstapje maken en kunt u dit niet zelfstandig doen vanwege uw rolstoel? In Haarlem zijn verschillende organisaties die voor u een helpende hand in uw eigen buurt kunnen vinden.

U kunt bijvoorbeeld terecht bij BUUV voor allerlei soorten hulp die buurtbewoners elkaar verlenen. Voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, wonen, zorg en ondersteuning kunt u terecht bij het Sociaal Wijkteam in uw buurt.

BUUV de buurtmarktplaats voor en door bewoners

Sociaalwijkteam Zandvoort

De gemeente Zandvoort wil haar dienstverlening constant verbeteren. Daarom is het belangrijk dat u het ons laat weten als u vindt dat er fouten zijn gemaakt bij behandeling van uw hulpvraag. U kunt dat doen door een klacht of een bezwaar in te dienen.

Klacht indienen over een medewerker

U kunt een klacht indienen wanneer u het niet eens bent met de manier waarop een medewerker van de gemeente u heeft bejegend bij het behandelen van uw hulpvraag.

Bezwaar tegen beschikking van de gemeente

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente naar aanleiding van uw Wmo-melding, dan kunt u bezwaar maken. In de beschikking staat hoe u dat kunt doen.

Meer informatie vindt u in de folder Klacht en bezwaar (pdf).

Klacht indienen over de geleverde zorg

Bent u ontevreden over de geleverde zorg, dan kunt u bij de zorgverlener een klacht indienen. De zorgverleners zijn wettelijk verplicht om een onafhankelijke klachtencommissie in te stellen.

Niet eens met eigen bijdrage

Bent u het niet eens met de berekening van de hoogte van de eigen bijdrage, of heeft u klachten over het CAK? Meld u dit dan bij het CAK.

Contact opnemen met het CAK

Heeft u vragen over opvoeden, het huishouden, een beperking of werk dan kunt u terecht bij verschillende organisaties. Het regelen hiervan kan ingewikkeld zijn en het is daarom fijn als iemand u hierbij begeleidt. U kunt bijvoorbeeld een familielid, vriend(in), buur of een ander vertrouwd persoon vragen om u te helpen.

Als niemand uit uw eigen omgeving u hierbij kan helpen, dan zijn er verschillende onafhankelijke cliëntondersteuners die u kunnen adviseren, met u meedenken en u helpen met het krijgen van passende voorzieningen. Deze hulp is gratis.

In de folder Cliëntondersteuning (pdf) vindt u meer informatie en de contactgegevens van deze organisaties.