Rijbewijs

Voor een rijbewijs moet u 2 keer persoonlijk naar de publiekshal van de gemeente komen: eenmaal voor de aanvraag en eenmaal voor het ophalen. Een rijbewijs wordt voor maximaal 10 jaar afgegeven.

Voor de aanvraag moet u een afspraak maken. U kunt dit doen via de blauwe button.

Afspraak maken

 • Een recente kleurenpasfoto, bij voorkeur gemaakt door een erkende fotograaf. Aan de foto worden strenge eisen gesteld.
 • Bij verlenging of vernieuwing van uw huidige of verlopen rijbewijs: uw huidige of verlopen rijbewijs. Dit levert u in als u uw nieuwe rijbewijs komt ophalen
 • Bij aanvraag eerste rijbewijs: een geldig legitimatiebewijs en, als u dat bezit, uw rijbewijs AM (brommerrijbewijs)
 • Bij beschadiging van uw huidige rijbewijs: uw huidige rijbewijs
 • Bij omwisselen buitenlands rijbewijs: uw geldige buitenlandse rijbewijs
 • Bij verlies of diefstal van uw rijbewijs: een geldig legitimatiebewijs.
 • rijbewijs: € 41,60
 • toeslag spoedprocedure: € 34,10
 • toeslag vermissing of diefstal: het bedrag voor een nieuw rijbewijs vermeerderd met 50% (u betaalt deze toeslag alleen als u zich niet kunt legitimeren of geen geldige legitimatie heeft)
 • omwisseling buitenlands rijbewijs: € 41,60
 • eigen verklaring medische keuring: € 41,50 via het CBR (zie ook Medische keuring en Eigen verklaring)

U betaalt de toeslag vermissing of diefstal als u de aangifte bij de gemeente doet. De aangifte bij de RDW is gratis. U betaalt alle kosten bij de aanvraag, niet bij het afhalen. U kunt in de publiekshal contant of met pin betalen.
 

Voor uw eerste rijbewijs, behalve voor een bromfiets, heeft u een gezondheidsverklaring nodig. Het CBR registreert deze verklaring. De verklaring is 1 jaar geldig. Ook als u uw rijbewijs verlengt kan het zijn dat u opnieuw medisch moet worden gekeurd.

U heeft een medische keuring nodig als u:

 • 75 jaar of ouder bent én uw rijbewijs binnenkort verloopt
 • een medische beperking heeft
 • een rijbewijs voor een bus of vrachtwagen aanvraagt.

Voor de keuring heeft u een gezondheidsverklaring nodig. U kunt een afspraak maken om deze verklaring te kopen bij de centrale balie. Heeft u DigiD? Dan kunt u de verklaring ook kopen en invullen via Mijn CBR.

Kunt u niet zelf naar de centrale balie komen? Dan kan iemand anders voor u de verklaring bij de centrale balie kopen. Hiervoor hoeft u geen machtiging af te geven.

Gezondheidsverklaring aanvragen (CBR.nl)

Keuringsleeftijd verhoogd naar 75 jaar op Rijksoverheid.nl

U kunt uw verloren of gestolen rijbewijs melden bij:

 • de RDW. U doet dit online met uw DigiD. U moet een Nederlands rijbewijs hebben en uw rijbewijs mag niet al eerder als verloren of gestolen zijn gemeld.U hoeft niet eerst naar de politie om aangifte te doen van verlies of diefstal van uw rijbewijs. Als u de aangifte bij de RDW doet betaalt u geen extra vermissingskosten.
 • Of bij de gemeente. Als u de aangifte bij de gemeente doet betaalt u € 37,80 vermissingskosten. Aan de centrale balie vult u een formulier in, waarin u uitlegt hoe u uw rijbewijs bent kwijtgeraakt. U kunt meteen een nieuw rijbewijs aanvragen. Hiervoor moet u een geldig legitimatiebewijs en een recente kleurenpasfoto meenemen.

 

Verlies of diefstal in het buitenland

Bij verlies of diefstal in het buitenland kunt u aangifte doen bij de politie ter plaatse. U heeft het buitenlands aangiftebewijs niet nodig voor de aanvraag van een nieuw rijbewijs. Uw reisverzekering kan wel om dit aangiftebewijs vragen.

Fraude

Soms wordt een rijbewijs onterecht als vermist of gestolen opgegeven. Om fraude of misbruik te voorkomen controleert de medewerker van de gemeente uw melding van vermissing of diefstal. De politie wordt ingeschakeld als er een vermoeden van fraude of misbruik is.

Heeft u snel een nieuw rijbewijs nodig? U kunt dan een spoedaanvraag doen. Als u de aanvraag vóór 14.00 uur indient, kunt u het rijbewijs meestal de volgende werkdag na 9.00 uur afhalen. U moet een afspraak maken voor een spoedaanvraag. Een spoedaanvraag betekent niet dat u sneller een afspraak kunt krijgen. Bij een spoedlevering betaalt u de kosten van het rijbewijs en een extra toeslag van € 34,10.

Als u in Nederland gaat wonen kunt u nog een periode gebruik maken van uw buitenlandse rijbewijs. De periode is afhankelijk van het land waar u het rijbewijs heeft behaald. Na het aflopen van deze periode moet u uw buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

De aanvraag wordt samen met uw rijbewijs opgestuurd naar de Dienst Wegverkeer (RDW) voor beoordeling. Het kan een paar weken duren voordat uw rijbewijs klaar ligt. Hiervan krijgt u bericht.

Omwisseling buitenlands rijbewijs (Rijksoverheid.nl)

Als je 16,5 jaar bent kun je starten met een rijopleiding en het theorie-examen doen. Vanaf 17 jaar mag je ook het praktijkexamen doen. Als je voor het examen slaagt en het rijbewijs in je bezit hebt mag je tot je 18e jaar alleen onder begeleiding van een coach autorijden.

Praktijkexamen vanaf 17 jaar (Rijksoverheid.nl)

Vanaf de leeftijd van 16 jaar mag u op een bromfiets of snorfiets rijden. Een rijbewijs is hiervoor verplicht. Wilt u een bromfietsrijbewijs halen en heeft u geen ander rijbewijs? Dan doet u eerst theorie-examen. Daarna legt u het praktijkexamen af. Deze examens doet u bij het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR).

Als u bent geslaagd vraagt u bij de gemeente uw rijbewijs met categorie AM aan.

Brommerrijbewijs (CBR.nl)

Heeft u al een rijbewijs en bent u geslaagd voor een rijexamen voor een ander voertuig? Dan vernieuwt u uw bestaande rijbewijs. Op uw vernieuwde rijbewijs wordt dan ook de nieuwe categorie vermeld.