Regelingen bij een laag inkomen

Gezinnen, jongeren, chronisch zieken en gehandicapten die rond moeten komen van een minimuminkomen kunnen gebruik maken van diverse minimaregelingen. Met een bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan elk kind sporten, muziekles volgen of toneelspelen. Ook is er voor kinderen onderwijsondersteuning in de vorm van bijles of huiswerkbegeleiding.

Op deze pagina staat een overzicht van regelingen voor Zandvoorters met een laag inkomen.

Regelingen voor kinderen

Tegemoetkoming schoolkosten

Heeft u schoolgaande kinderen en een minimuminkomen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming schoolkosten. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld tekenmaterialen, gymkleding, of voor een schoolreisje of culturele activiteiten die de school organiseert. De tegemoetkoming schoolkosten kunt u per kind, per schooljaar aanvragen.

Tegemoetkoming aanvragen?

U vraagt de tegemoetkoming digitaal aan. Neem contact op met gemeente Zandvoort, of kijk op www.zandvoort.nl/tegemoetkoming-schoolkosten.

Heeft uw schoolgaande kind (tot 18 jaar) bijles of huiswerkbegeleiding nodig en heeft u een minimuminkomen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor bijles of huiswerkbegeleiding. U vraagt de tegemoetkoming schriftelijk aan.

Aanvragen

U vraagt de tegemoetkomingen aan met het formulier via www.zandvoort.nl/tegemoetkoming-huiswerkbegeleiding-of-bijles.

Peuterspeelzaalregeling

Ouders met een ZandvoortPas kunnen hun peuter gratis naar de peuterspeelzaal brengen. U hoeft geen ouderbijdrage te betalen.

Kinderopvangtoeslag

Gaat uw kind naar de kinderopvang? Dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Op www.rijksoverheid.nl staan de voorwaarden.

Kijk op website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Tegemoetkoming kosten kinderopvang (KOA-kopje)

Voor de eigen bijdrage van de belastingdienst kunt u, afhankelijk van uw inkomen en vermogen, bij de gemeente een KOA-kopje aanvragen. Het KOA-kopje is beschikbaar voor mensen die:

 • naast een bijstandsuitkering parttime werken of re-integreren
 • een bijstandsuitkering (IOAW/IOAZ) hadden die is beëindigd omdat zij zijn gaan werken gedurende het 1e en 2e jaar na beëindiging van de bijstandsuitkering
 • minderjarig zijn en naar school gaan
 • studeren en kinderen hebben.

Aanvragen

U vraagt het KOA-kopje aan met het formulier via www.zandvoort.nl/tegemoetkoming-kosten-kinderopvang.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlem / Zandvoort

Via het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen kinderen van ouders met een minimuminkomen voordelig sporten, muziekles volgen, dansen, toneelspelen, schilderen en nog veel meer. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is er voor alle kinderen van 4 tot 18 jaar.

Het Jeugdfonds vergoedt voor mensen met een ZandvoortPas kosten voor het lidmaatschap van de sportvereniging en de eerste sportattributen tot maximaal € 225 per kind. Voor kosten voor lesgeld, materiaal of kleding voor kinderen van 4 tot 18 jaar vergoedt het fonds tot een maximum van € 450 per kind per jaar.

Het geld wordt rechtstreeks overgemaakt aan de club of vereniging.

Wie kan de aanvraag doen?

Een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur wordt gedaan door bijvoorbeeld een leraar, maatschappelijk werker of de huisarts. Ouders en kinderen (of de sportvereniging) kunnen de aanvraag niet zelf doen.

Meer informatie?

www.jeugdfondssportencultuur.nl

Heeft u een laag inkomen tot 120% van het bijstandsniveau? Maakt u veel extra kosten voor uw kind(eren)? Bijvoorbeeld voor de extra uitjes op school, de boeken, de ouderbijdrage van school, een fiets of laptop? Is het lastig om deze kosten zelf te betalen? Dan kunt u aanvraag indienen bij de Stichting Leergeld.

Kijk op de website www.leergeld.nl en klik op 'Doe een aanvraag'. Lees de voorwaarden goed door.

Andere regelingen

Als u (chronisch) ziek of gehandicapt bent, heeft u vaak te maken met extra kosten die samenhangen met uw ziekte of handicap. Bijvoorbeeld voor het eigen risico van uw zorgverzekering of uw eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen. Als u in het bezit bent van de ZandvoortPas of u behoort tot de doelgroep van de ZandvoortPas, dan kunt u onder voorwaarden jaarlijks een tegemoetkoming in de kosten aanvragen.

Studeert u en bent u ouder dan 21 jaar, maar jonger dan 27 jaar en wilt u van deze regeling gebruik maken? Neem dan contact op met het team Minima en bel 14 023.

Meer informatie?

www.zandvoort.nl/tegemoetkoming-kosten-bij-ziekte-en-handicap/

De ZandvoortPas is een persoonsgebonden pas. U kunt de pas aanvragen als u een laag inkomen heeft. Krijgt u een van de volgende uitkeringen, of doet u mee aan een van onderstaande regelingen? Dan ontvangt u de ZandvoortPas automatisch:

 • Bijstandsuitkering
 • Wet Inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 • Wet Inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
 • aanvulling AOW (AIO)
 • Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
 • minnelijke schuldenregeling.

Voor wie

Op deze website staan de voorwaarden en inkomensgrenzen. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan is de ZandvoortPas gratis voor inwoners van de gemeente Zandvoort, van 18 jaar of ouder. Bent u ouder dan 18 jaar, maar jonger dan 21 jaar en heeft u de ZandvoortPas niet automatisch ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente. Studenten met kinderen kunnen ook een ZandvoortPas aanvragen. Studenten zonder kinderen die studiefinanciering (WSF) ontvangen, komen niet in aanmerking voor de ZandvoortPas.

Kortingen

De ZandvoortPas geeft korting bij zwembaden, musea, bibliotheken en cursussen. Bekijk op de kaart waar u korting krijgt met de Zandvoortpas (link opent op website Haarlem).
U krijgt ook korting op een ziektekostenverzekering bij Univé en bij Zorg en Zekerheid. Met de ZandvoortPas kunt u snel en eenvoudig andere regelingen aanvragen. U hoeft dan maar 1 keer al uw gegevens in te vullen.

Aanvragen

U vraagt de ZandvoortPas aan met het formulier op www.zandvoort.nl/zandvoortpas.

Houders van een geldige ZandvoortPas kunnen een gratis ID-kaart aanvragen. Voor de aanvraag kunt u direct online een afspraak maken. Als u geen afspraak maakt, houdt u dan rekening met wachttijden bij de centrale balie.

Afspraak maken

U maakt een afspraak voor het aanvragen van een ID-kaart. De gemeente werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur. Tussen 8.30 en 12.30 uur en op donderdag tussen 17.00 en 20.00 uur kunt u zonder afspraak terecht bij de centrale balie.

Wanneer komt u in aanmerking voor een gratis ID-kaart?

 • U heeft een geldige ZandvoortPas
 • U heeft de Nederlandse identiteit
 • U heeft geen paspoort en geen ID-kaart of deze documenten verlopen binnen 3 maanden.

Het maken van een pasfoto is voor eigen rekening.

Het lidmaatschap van het basisabonnement van de bibliotheek is gratis. Op vertoon van uw ZandvoortPas en uw geldig identiteitsbewijs kunt u bij alle vestigingen van de bibliotheek Zuid-Kennemerland lid worden, behalve bij de bibliotheek op het Stationsplein. U betaalt wel € 2,50 administratiekosten.

De Individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die 36 maanden of langer een laag inkomen hebben en die, gelet op hun persoonlijke omstandigheden, geen uitzicht hebben op inkomensverbetering. De toeslag wordt 1 keer in de 12 maanden uitgekeerd.

Aanvragen?

www.zandvoort.nl/individuele-inkomenstoeslag

Bijzondere Bijstand

Als u onverwacht te maken krijgt met noodzakelijke kosten, die u niet zelf kunt betalen, kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Het gaat om kosten die uw draagkracht te boven gaan. Als u deze kosten nergens anders vergoed krijgt, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. De kosten kunnen eenmalig zijn, maar kunnen ook vaker voorkomen. De tegemoetkoming wordt beoordeeld op grond van uw individuele situatie. U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor noodzakelijke kosten, zoals:

 • eigen bijdrage rechtsbijstand
 • kosten voor bewindvoering
 • brillen en contactlenzen.

Iedere Zandvoorter kan bijzondere bijstand aanvragen. De tegemoetkoming wordt afgestemd op het inkomen. Als uw inkomen te hoog is, stopt de vergoeding vanuit de bijzondere bijstand.

Aanvragen?

www.zandvoort.nl/bijzondere-bijstand

Woonkostentoeslag

Heeft u hoge woonlasten door onvoorziene omstandigheden? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor woonkostentoeslag. De toeslag is een tijdelijke, maandelijkse bijdrage uit de bijzondere bijstand. Bij de toekenning van de woonkostentoeslag wordt rekening gehouden met toeslagen of aftrekposten bij de belastingdienst. Afhankelijk van de hoogte van de toeslag, kunt u de verplichting opgelegd krijgen te zoeken naar een goedkopere woonruimte.

Aanvragen?

www.zandvoort.nl/woonkostentoeslag

Zelfstandige ondernemers die moeite hebben hun bedrijfsvoering rond te krijgen kunnen terecht bij ‘155-Help-een-bedrijf’. Dit loket voor lokale ondernemers is een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) waar de gemeente Zandvoort zich bij heeft aangesloten. Het loket biedt kosteloos bedrijfsadvies en ondersteuning.

www.haarlem.nl/ondernemen

Als u een verstandelijke, lichamelijke en/of psychische of psychiatrische beperking heeft, kunt u hulp nodig hebben bij uw dagelijkse bezigheden. Als u dit niet kunt regelen via uw eigen familie en/of kennissenkring, of met een algemene voorziening uit de basisinfrastructuur van Zandvoort, dan kunt u telefonisch of online een Wmo-melding doen bij de gemeente.

Voorbeelden van ondersteuning zijn:

 • aanpassingen in huis, zoals een douchestoel, een rolstoel, of scootmobiel
 • een OV-taxipas
 • huishoudelijke ondersteuning of begeleiding
 • een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart en gehandicaptenparkeerplaats.

Hoe kunt u een Wmo-melding doen?

U kunt een online melding doen of telefonisch via nummer 14 023.

Meer informatie over mogelijke voorzieningen vanuit de gemeente?

Informeer bij het Sociaal Wijkteam op welke manier de gemeente u kan ondersteunen. Het Sociaal Wijkteam helpt ook bij het aanvragen van een voorziening. Kijk op www.sociaalwijkteamzandvoort.nl voor meer informatie.

Heeft u moeite met het beheren van uw financiën of heeft u schulden gemaakt? De gemeente Zandvoort kan helpen met:

 • budgetbeheer; de afdeling Schulddienstverlening zorgt ervoor dat u uw rekeningen betaalt en kunt sparen
 • gratis training ‘Grip op je geld’ om schulden te voorkomen
 • hulp bij het aflossen van uw schulden.

Meer informatie?

Bel voor meer informatie met de gemeente Zandvoort via 14 023, of kijk op www.zandvoort.nl/schulddienstverlening.

Training Grip op je geld

Minder geld hebben en toch rondkomen is voor iedereen ingewikkeld. Wilt u weten hoe u grip houdt op inkomsten en uitgaven? Tijdens de cursus leert u onder andere hoe u grip op geld kunt houden, hoe u schulden kunt voorkomen en hoe u kunt bezuinigen.

Aanmelden

Stuur een e-mail onder vermelding van 'aanmelding training' naar gripopgeld@haarlem.nl. Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging met daarin data, locatie en tijden.

Gastlessen op scholen

Omgaan met geld kun je niet vroeg genoeg leren. Het Preventieteam van de gemeente Zandvoort geeft over dit onderwerp gastlessen aan leerlingen van de basisschool (groep 8) tot leerlingen op het middelbaar onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het team verzorgt ook informatiebijeenkomsten in buurthuizen en wijkcentra.

Aanvragen?

Stuur een e-mail naar gripopgeld@haarlem.nl.

Kinderbijslag

Afhankelijk van de leeftijd van uw kind en waar uw kind woont (bij u thuis of uitwonend), krijgt u een bijdrage in de kosten voor de opvoeding van uw kind tot 18 jaar.

Aanvragen?

Na aangifte van de geboorte van uw kind bij de afdeling Burgerzaken, ontvangt u bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U heeft een DigiD nodig om de kinderbijslag aan te vragen.

Meer informatie?

Neem contact op met de Sociale Verzekeringsbank via tel. 070 512 98 20 of kijk op www.svb.nl.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een bijdrage in de algemene kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Het bedrag dat u krijgt, hangt af van het (gezamenlijk) inkomen en het aantal kinderen in uw huishouden jonger dan 18 jaar.

Meer informatie?

www.belastingdienst.nl, zoek op kindgebonden budget.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

De IACK is bedoeld als een tegemoetkoming voor werkende ouders met jonge kinderen. Hierdoor zijn ouders met kinderen beter in staat betaald werk te accepteren. De korting wordt uitbetaald aan alleenstaande ouders en aan tweeverdieners. Bij tweeverdieners gaat de korting naar degene met het laagste inkomen.

Meer informatie?

www.belastingdienst.nl, zoek op inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Heeft u een uitkering op grond van de Participatiewet (bijstand)? Wilt u wel weer aan het werk maar heeft u een opleiding of cursus nodig om geschikt werk te vinden? Dan kunt u hiervoor een scholingsbudget aanvragen.

Kijk voor meer informatie op www.zandvoort.nl/producten-en-diensten-op-alfabet/scholingsbudget.

Aanvragen kwijtschelding

Met een minimum inkomen komt u wellicht in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffenheffing. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) voert voor de gemeente de belastingen uit.

Bij het verzoek om kwijtschelding wordt gekeken naar uw inkomsten en uitgaven, en het vermogen van u, uw partner en uw huisgenoten. Als eenmaal kwijtschelding is verleend, wordt voorafgaand aan het nieuwe jaar een geautomatiseerde toets uitgevoerd om te beoordelen of het recht op kwijtschelding kan worden verlengd.

Lees meer over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen op de website van GBKZ.

Aanvragen toeslagen Belastingdienst

 • Huurtoeslag: tegemoetkoming in de kosten van de huur van uw woning
 • Zorgtoeslag: tegemoetkoming in de kosten van uw ziektekostenverzekering
 • Kinderopvangtoeslag: tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang
 • Kindgebonden budget: tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud van kinderen.

Bovenstaande toeslagen vraagt u zelf aan bij de Belastingdienst. De kortingen van de Belastingdienst (waardoor u minder inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen hoeft te betalen), krijgt u automatisch via uw werkgever of uitkerende instantie.

Bel met de Belastingtelefoon 0800 0543, of kijk op www.belastingdienst.nl, of www.belastingdienst.nl/toeslagen om te berekenen waar u recht op heeft.

Hebt u een mentor of curator? Of bent u onder bewind gesteld? Kunt u de kosten hiervoor niet betalen? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor deze kosten.
U kunt bijstand aanvragen als uw inkomen en uw vermogen lager zijn dan het minimum dat de overheid heeft vastgesteld.

Meer informatie

Bijzondere bijstand voor kosten bewindvoering

Woont u in Nederland en krijgt u geen volledig AOW-pensioen? En heeft u naast uw AOW geen of weinig andere inkomsten? Dan kunt u misschien een aanvulling op uw AOW (AIO-aanvulling) krijgen. Hiermee vult u uw inkomen aan tot het minimuminkomen. De hoogte van de aanvulling hangt af van uw inkomsten zoals uw AOW-pensioen, loon of uitkering.

Meer informatie?

Neem contact op met de Sociale Verzekeringsbank via tel. 071 512 90 30 of kijk op www.svb.nl.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? Neem dan contact op met een van onderstaande organisaties.

Sociaal Wijkteam 

Humanitas
Bezoekadres:
Wilhelminastraat 10-12
2011 VM Haarlem
Tel: 023 576 34 40

Heeft u vragen over opvoeden, het huishouden, een beperking of werk, dan kunt u terecht bij verschillende organisaties. Het regelen hiervan kan ingewikkeld zijn en het is daarom fijn als iemand u hierbij begeleidt. U kunt bijvoorbeeld een familielid, vriend(in), buur of een ander vertrouwd persoon vragen om u te helpen.

Als niemand uit uw eigen omgeving u hierbij kan helpen, dan zijn er verschillende onafhankelijke cliëntondersteuners die u kunnen adviseren, met u meedenken en u helpen met het krijgen van passende voorzieningen. Deze hulp is gratis.

In de folder Cliëntondersteuning (pdf) vindt u meer informatie en de contactgegevens van deze organisaties.

Gerelateerde onderwerpen