Plaatsen voorwerpen op openbare weg

Plaatst u voorwerpen op de openbare weg, zoals een steiger, bouwkeet, laadbak, hijskraan of bijvoorbeeld een marktkraam om reclame te maken voor een product? Daarvoor heeft u meestal een ontheffing nodig of moet u een melding doen. U vraagt deze minstens 8 weken voor de start van de activiteiten schriftelijk aan.

Ontheffing aanvragen of melding doen Geef duidelijk de begin- en einddatum aan. Het verlengen van deze termijn is niet mogelijk

U heeft een ontheffing nodig wanneer u:

  • voorwerpen op de rijbaan plaatst en/of als u de weg afzet
  • voorwerpen op de stoep plaatst en er minder dan 1,2 m overblijft als vrije doorgang. Hierbij moet u rekening houden met het aanwezige straatmeubilair (zoals lantaarnpalen, verkeerspalen, fietsenrekken, verkeersborden, verkeerslichten)
  • voorwerpen op onverhard terrein plaatst
  • voorwerpen op een parkeerplaats zet die bedoeld is voor betaald parkeren.

In de overige gevallen dient u een melding in. U gebruikt voor de melding hetzelfde aanvraagformulier.

 

Voor de ontheffing betaalt u € 82,50.

Deze kosten moet u ook betalen als de ontheffing geweigerd wordt.

Plaatst u een voorwerp op gemeentegrond, dan betaalt u ook precariobelasting: € 0,75 per m2 per dag (of gedeelte van de dag).

Plaatst u voorwerpen in een parkeervak? Dan betaalt u per parkeervak per dag € 24,30.

  • situatieschets (zie hieronder)
  • verkeersplan (als dit van toepassing is, zie onder Verkeersveiligheid en verkeersplan).

U kunt uw aanvraag per e-mail naar info@zandvoort.nl sturen. Als u het formulier en de bijlagen per e-mail verstuurt, ontvangen wij dit bij voorkeur in 1 document, zoals een pdf.

Of u stuurt het ingevulde formulier met de bijlagen per post naar:

Gemeente Zandvoort
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Postbus 2
2040 AA Zandvoort

Situatieschets

De schets maakt u op een duidelijke plattegrond waarop straten, gebouwen, stoepen en dergelijke zijn aangegeven.

U bekijkt zelf ter plekke wat de mogelijkheden zijn voor het plaatsen van de objecten. U houdt rekening met de inrichting van de weg, zoals bomen, verkeersborden, lichtmasten, fietsenrekken, ondergrondse containers, brandkranen en dergelijke. In de schets tekent u waar u de objecten plaatst. U geeft ook de afmetingen van de objecten aan.

Als u een kraan plaatst, geeft u ook stempels, draaicirkels en dergelijke aan. Bij een steiger is het ook nodig de eventueel aanwezige steunen/stabilisatoren in te tekenen.

Werkzaamheden op of langs de openbare weg kunnen een gevaar zijn voor de verkeersveiligheid. De zorg voor de verkeersveiligheid ligt bij zowel de wegbeheerder als bij de persoon die verantwoordelijk is voor het plaatsen van de voorwerpen.

Moet u de weg geheel of gedeeltelijk afzetten? Dan moet u in een verkeersplan duidelijk aangeven op welke wijze en met welke middelen u de veiligheid van het verkeer waarborgt. In het verkeersplan geeft u onder andere aan waar u hekken of borden plaatst en hoe eventuele omleidingsroutes lopen.

 U heeft een ontheffing of melding plaatsen voorwerpen op openbare grond nodig voor een verhuiswagen of vrachtwagen als:

  • u een verhuislift plaatst
  • een weg (gedeeltelijk) wordt afgesloten omdat het voertuig de weg voor langere tijd blokkeert.

Het plaatsen van een verhuiswagen valt onder het laden en lossen zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet. U mag hierbij natuurlijk geen gevaar of hinder veroorzaken.

Heeft u de informatie die u zocht niet op deze pagina gevonden? Stel uw vraag dan via het formulier Informatieverzoek. Sla het ingevulde formulier op en verstuur het per e-mail naar vragenformulier@zandvoort.nl. Als u het formulier niet opslaat kunnen de ingevulde gegevens na verzending niet goed zichtbaar zijn. U ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie.

Informatieverzoek (pdf)