Plaatsen voorwerpen op openbare weg

Plaatst u voorwerpen op de openbare weg, zoals een steiger, bouwkeet, laadbak, hijskraan of bijvoorbeeld een marktkraam om reclame te maken voor een product? Daarvoor heeft u meestal een ontheffing nodig of moet u een melding doen. U vraagt deze minstens 8 weken voor de start van de activiteiten schriftelijk aan.

Ontheffing aanvragen of melding doen Geef duidelijk de begin- en einddatum aan. Het verlengen van deze termijn is niet mogelijk

U heeft een ontheffing nodig wanneer u:

 • voorwerpen op de rijbaan plaatst en/of als u de weg afzet
 • voorwerpen op de stoep plaatst en er minder dan 1,2 m overblijft als vrije doorgang. Hierbij moet u rekening houden met het aanwezige straatmeubilair (zoals lantaarnpalen, verkeerspalen, fietsenrekken, verkeersborden, verkeerslichten)
 • voorwerpen op onverhard terrein plaatst
 • voorwerpen op een parkeerplaats zet die bedoeld is voor betaald parkeren.

In de overige gevallen dient u een melding in. U gebruikt voor de melding hetzelfde aanvraagformulier.

 

De kosten (leges) voor de ontheffing zijn € 83,80.  Als de ontheffing wordt geweigerd betaalt u ook deze kosten. 

Plaatst u een voorwerp op gemeentegrond, dan betaalt u ook precariobelasting. 

•    Als u een voorwerp voor bouwwerkzaamheden op gemeentegrond plaatst, betaalt u maximaal € 0,75 per m2 per dag (of gedeelte van de dag);
•    Als u een ander voorwerp op gemeentegrond plaatst, betaalt u maximaal € 1,40 per m2 per dag (of gedeelte van de dag);
•    Als u een voorwerp op een locatie plaatst waar betaald parkeren geldt (ook in parkeervergunning gebied), betaalt u per parkeervak € 24,70 (per dag). 

Van 1 juni tot 1 oktober geldt overal in Zandvoort parkeervergunningengebied. De kosten voor het parkeervak worden doorberekend als u het voorwerp plaatst op een plek waar een auto kan parkeren.

 • situatieschets (zie hieronder)
 • verkeersplan (als dit van toepassing is, zie onder Verkeersveiligheid en verkeersplan).

U kunt uw aanvraag per e-mail naar info@zandvoort.nl sturen. Als u het formulier en de bijlagen per e-mail verstuurt, ontvangen wij dit bij voorkeur in 1 document, zoals een pdf.

Of u stuurt het ingevulde formulier met de bijlagen per post naar:

Gemeente Zandvoort
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Postbus 2
2040 AA Zandvoort

Situatieschets

De schets maakt u op een duidelijke plattegrond waarop straten, gebouwen, stoepen en dergelijke zijn aangegeven.

U bekijkt zelf ter plekke wat de mogelijkheden zijn voor het plaatsen van de objecten. U houdt rekening met de inrichting van de weg, zoals bomen, verkeersborden, lichtmasten, fietsenrekken, ondergrondse containers, brandkranen en dergelijke. In de schets tekent u waar u de objecten plaatst. U geeft ook de afmetingen van de objecten aan.

Als u een kraan plaatst, geeft u ook stempels, draaicirkels en dergelijke aan. Bij een steiger is het ook nodig de eventueel aanwezige steunen/stabilisatoren in te tekenen.

Werkzaamheden op of langs de openbare weg kunnen een gevaar zijn voor de verkeersveiligheid. De zorg voor de verkeersveiligheid ligt bij zowel de wegbeheerder als bij de persoon die verantwoordelijk is voor het plaatsen van de voorwerpen.

Moet u de weg geheel of gedeeltelijk afzetten? Dan moet u duidelijk aangeven op welke wijze en met welke middelen u de veiligheid van het verkeer waarborgt. Hierbij moet u denken aan:

 • het plaatsen van hekken of verkeersborden
 • de benodigde omleidingsroutes en hoe deze worden aangegeven
 • de inzet van verkeersregelaars.

De verkeersmaatregelen moeten voldoen aan de CROW 96b.

Voor woonstraten tekent u deze verkeersmaatregelen in op de situatieschets. Of u neemt ze op in een apart verkeersplan. 

Er is altijd een apart verkeersplan vereist bij:

 • werkzaamheden op doorgaande wegen en/of
 • werkzaamheden op wijkontsluitingswegen
 • ingrijpende afzettingen met omleidingsroutes.

Dit plan moet uiterlijk 2 weken vóór start van de werkzaamheden worden ingediend via het digitale platform LTC-TVM. Uw verkeersplan wordt dan beoordeeld. Voor het digitaleplatform heeft u een account nodig. Deze vraagt u aan via bereikbaarheid@haarlem.nl

Voorbeeld verkeersplan 1 (pdf)
Voorbeeld verkeersplan 2 (pdf)
Voorbeeld verkeersplan zonder wegafzetting (pdf)

U kunt het verkeersplan door een gespecialiseerd bureau laten maken. Op de tekening moet u het volgende intekenen:

 • de voorwerpen die u gaat plaatsen
 • alle verkeersmaatregelen. Zoals afzethekken met vermelding van de verkeersborden die hieraan bevestigd worden
 • de locatie van alle omleidingsborden met de teksten op deze borden
 • waar en hoeveel verkeersregelaars worden ingezet.

 U heeft een ontheffing of melding plaatsen voorwerpen op openbare grond nodig voor een verhuiswagen of vrachtwagen als:

 • u een verhuislift plaatst
 • een weg (gedeeltelijk) wordt afgesloten omdat het voertuig de weg voor langere tijd blokkeert.

Het plaatsen van een verhuiswagen valt onder het laden en lossen zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet. U mag hierbij natuurlijk geen gevaar of hinder veroorzaken. Kunt u de verhuiswagen nergens anders neerzetten dan op de stoep? Dan heeft u een ontheffing nodig (RVV art. 87). Deze ontheffing vraagt u aan bij de balie van het gemeentehuis.

Heeft u de informatie die u zocht niet op deze pagina gevonden? Stel uw vraag dan via het formulier Informatieverzoek. Sla het ingevulde formulier op en verstuur het per e-mail naar vragenformulier@zandvoort.nl. Als u het formulier niet opslaat kunnen de ingevulde gegevens na verzending niet goed zichtbaar zijn. Als we het formulier hebben ontvangen, nemen we binnen 5 werkdagen contact met u op.

Informatieverzoek (pdf)