Ondernemen

Bent u een Zandvoortse ondernemer, starter of wilt u uw bedrijf in Zandvoort vestigen? Dan vindt u hieronder informatie die u verder kan helpen. Onder 'Voorzieningen, netwerken en regelgeving' vindt u diensten die belangrijk zijn voor ondernemers in Zandvoort en de regio. De gemeente heeft een aantal regelingen die ondernemers kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld als u een bedrijf wil starten vanuit een uitkering.

De gemeente Zandvoort is bezig met de opzet van het communicatieplatform Pleio. Dit platform wordt dé centrale plek waar belangrijke informatie voor, door en tussen ondernemers wordt gedeeld. U kunt zich als ondernemer in Zandvoort aansluiten bij dit platform. Stuur uw naam, de naam van uw onderneming, e-mailadres en telefoonnummer naar info@zandvoort.nl, o.v.v. Pleio en u ontvangt een uitnodiging zodra het platform gereed is.

Wat doet de gemeente om ondernemers te helpen? Meer informatie vindt u op deze webpagina.

Als u zich in Zandvoort wilt (her)vestigen, kunt u de beschikbare locaties bekijken op fundainbusiness.nl. Ook kunt u de bestemmingsplannen bekijken op ruimtelijkeplannen.nl.

In Zandvoort zijn ondernemers uit verschillende branches actief. De aanwezige branches bestaan onder andere uit: horeca, detailhandel, sport, evenementen, leisure, hospitality en zorg. Deze branches zijn altijd op zoek naar aanvullingen. Wilt u uw bedrijf vestigen in Zandvoort? Neem per mail contact op met de gemeente Zandvoort voor meer informatie: info@zandvoort.nl.

Als u een uitkering heeft en een bedrijf wilt starten, kunt u terecht bij bedrijf starten vanuit uitkering.

Bedrijfslocaties

Zandvoort valt uiteen in verschillende gebieden, waaronder: centrum, strand, boulevard, circuit en Nieuw Noord. 

Centrum
Het centrum is een overzichtelijk gebied met ondernemers die elkaar kennen en graag samen activiteiten en evenementen organiseren. Met 4 pleinen, die elkaar verbinden via gezellige winkel- en horecastraten, heeft Zandvoort voor een divers publiek een aantrekkelijk aanbod. 

Strand
Het 9 kilometer lange strand biedt met maar liefst 37 strandpaviljoens een gevarieerd aanbod. Naast de strandpaviljoens biedt het strand ook mogelijkheden voor watersport en evenementen. 

Boulevard
De 6 kilometer lange boulevard van Zandvoort vormt de grens tussen land en zee. Met aan de ene kant het lange zandstrand en aan de andere kant het centrum, de duinen en Circuit Zandvoort. Op het Badhuisplein, Entree Zandvoort en de Metropoolboulevard is een aantal ontwikkelingen gaande op het gebied van wonen, werken en recreëren. 

CM.com Circuit Zandvoort 
Het circuit is kenmerkend voor Zandvoort. Vanaf het strand is het circuit via de boulevard in enkele minuten op loopafstand te bereiken. Het uitgestrekte circuit-terrein leent zich tot een prima locatie voor evenementen en festivals. 

Nieuw Noord
Momenteel biedt Nieuw Noord een mix van wonen en werken inclusief een kleinschalig winkelcentrum. Het gebied is volop in ontwikkeling, waaronder het Bedrijventerrein Nieuw Noord. Dit wordt een zone waar wonen en werken naast elkaar kunnen bestaan. Daarnaast staat er nog een woningbouwontwikkeling De Duinwachter op stapel in Noord. 
 

Subsidie toeristische evenementen
Subsidie duurzaamheid
Subsidie sport en recreatie 
Subsidie kunst en cultuur
Subsidie welzijn en zorg
Subsidie jeugd en onderwijs

Ondernemers Innovatiefonds Zandvoort

Stichting Ondernemers Innovatiefonds Zandvoort (IFZ) heeft het doel de kwaliteit van ondernemend Zandvoort op innovatieve wijze naar een hoger niveau te brengen. Het Innovatiefonds voert zelf geen projecten uit en nodigt iedereen uit een aanvraag in te dienen. Het gaat hierbij om nieuwe, aanvullende initiatieven van, voor en door ondernemers in Zandvoort. Meer weten? Op innovatiefondszandvoort.nl vindt u meer informatie over IFZ.

Holland Casinofonds

Holland Casino steunt ieder jaar vanuit hun Holland Casinofonds een flink aantal evenementen in Zandvoort met een financiële bijdrage. Organisatoren kunnen jaarlijks tot 1 november een aanvraag indienen voor een evenement dat in het jaar daarop gehouden wordt. De aanvragen worden in december beoordeeld door vertegenwoordigers van het Holland Casino en de gemeente.

Via www.ondernemersplein.nl vindt u informatie en advies van de overheid voor ondernemers door KvK, Belastingdienst, RVO, CBS, UWV en andere overheidsorganisaties.

‘155-Help-een-bedrijf’

Zelfstandige ondernemers die moeite hebben hun bedrijfsvoering rond te krijgen kunnen terecht bij ‘155-Help-een-bedrijf’. Dit loket voor lokale ondernemers is een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) waarbij de gemeente Zandvoort zich heeft aangesloten. Het loket biedt kosteloos bedrijfsadvies en ondersteuning. Ga naar '155-Help-een-bedrijf'.

Veel Zandvoortse ondernemers zien kansen in energiebesparing, energie opwekken en het vergroenen van hun bedrijfsvoering. De ervaring leert dat 20% besparing op uw energierekening vaak reëel is. Meer weten? Lees meer informatie over de kansen in Zandvoort.

Bij het RPC Noord-Holland (Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing) werken overheid, politie en ondernemers samen aan de bestrijding van criminaliteit. U kunt als ondernemer uit Noord-Holland kosteloos meedoen aan diverse trainingen. Meldt u zich aan
 

Ondernemersbelangen Zandvoort (OBZ) is de koepelorganisatie waar vanuit een gezamenlijk belang gewerkt wordt aan het ondernemersklimaat van Zandvoort. Het OBZ is een vaste gesprekspartner voor gemeente Zandvoort voor actuele en toekomstige ontwikkelingen die het belang van ondernemers raken. De volgende ondernemersverenigingen zijn bij het OBZ aangesloten:

 • Ondernemers Vereniging Zandvoort
 • Vereniging Bedrijventerrein Zandvoort
 • Vereniging van Strandpachters Zandvoort
 • Vastgoedvereniging Zandvoort
 • Koninklijke Horeca Nederland – afdeling Zandvoort
 • Vereniging van standplaatshouders
 • Hoteloverleg Zandvoort
 • Vereniging Permanente Pachters Zandvoort

Wilt u meer weten over het OBZ? Neem dan contact op met de secretaris van het OBZ, mevrouw Muller, via ingridmuller01@kpnmail.nl.

 

Het Actieplan Zandvoort centrum omschrijft acties die op korte en middellange termijn van start gaan om een levendig en bruisend centrum te realiseren, met een jaarrond kwalitatief aanbod. De gemeente pakt dit op sámen met alle betrokken partijen. De acties zijn van toepassing op vier centrumgebieden van Zandvoort centrum: de Kerkstraat, de Haltestraat, de Grote Krocht en het Raadhuisplein.

Er is hierbij een aantal speerpunten benoemd, zoals de uitstraling van de panden en openbare ruimte, gastvrijheid, leegstand, jaarrond aanbod.

Het Actieplan Zandvoort centrum wordt momenteel in samenwerking met de omgeving opgesteld.

Samen invulling en uitvoering geven aan actieplan

Gemeente Zandvoort geeft samen met een kopgroep van vastgoedeigenaren en ondernemers invulling aan het Actieplan Zandvoort centrum. Om te komen tot concrete acties worden de ambities en doelstellingen van de gemeente Zandvoort gekoppeld aan de wensen en behoeften van detailhandel- en horecaondernemers en vastgoedeigenaren. Hiervoor worden diverse momenten georganiseerd om mee te denken en input te geven. De uitvoering van de acties wordt uiteindelijk opgepakt door zowel de gemeente als ondernemers en vastgoedeigenaren.

 

Onroerende Zaakbelastingen

Ieder die op 1 januari eigenaar is van een pand is belastingplichtig voor de OZB.

Precario moet worden betaald door degene die een of meer voorwerpen heeft onder, op of boven gemeentegrond, voor de openbare dienst bestemd. Hierbij kan worden gedacht aan een uithangbord, kabels, zonneschermen, kledingrekken, stoelen en tafels. Voor het hebben van voorwerpen op gemeentegrond is een vergunning nodig. En u zult daarnaast ook precario moeten betalen. Bekijk de verordening precariobelasting.

Rioolheffing wordt geheven van percelen die direct of indirect aangesloten zijn op de gemeentelijke riolering. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit het bedrijfspand wordt afgevoerd.

Toeristenbelasting nachtverblijf wordt geheven voor het verblijf met overnachting binnen de gemeente in hotels, pensions, vormings-, trainings- en opleidingscentra, conferentieoorden, jeugdherbergen, strandhuisjes, vakantieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens, niet-beroepsmatige verhuurde ruimten en op vaste standplaatsen.
Op www.gbkz.nl vindt u meer informatie over toeristenbelasting.

Reclamebelasting

U betaalt reclamebelasting als u een openbare aankondiging heeft die zichtbaar is via de openbare weg. De opbrengsten komen ten goede aan het Innovatiefonds Zandvoort. Alle ondernemers met een reclame-uiting betalen verplicht mee. Het tarief voor 2021 voor ondernemers in het centrum en op het strand is € 210,80 (gebied 1) en voor de overige ondernemers € 105,35 (gebied 2) per jaar.

Marktgelden

U betaalt marktgeld als u een plaats op de wekelijkse gemeentelijke markt in het centrum in Zandvoort heeft. De hoogte van het marktgeld wordt berekend per strekkende meter. Per strekkende meter betekent dat de gemeente bij de berekening van het marktgeld de breedte van de plaats niet meetelt.

Gastvrijheid zit in het DNA van Zandvoort. Ieder jaar komen miljoenen bezoekers naar het strand, het circuit, de duinen en het centrum van Zandvoort. Daarnaast ontplooien meer dan 120 evenementenorganisatoren hun initiatief in Zandvoort. Denk aan evenementen als de Formule 1, de Circuitrun, Hotelnacht, de Historische Grand Prix, Pride at the Beach, de zomermarkten in het centrum en de Nieuwjaarsduik. Zandvoort is dé plek voor evenementen. De Toeristische Visie die in 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld is leidend daarbij. In de Toeristische Visie is opgenomen dat de gemeente evenementen verwelkomt en faciliteert. In dat kader biedt de gemeente sinds jaar en dag allerlei ondersteunende werkzaamheden aan. Heeft u een idee voor een evenement, dan kunt u dat mailen naar evenementencommissie@zandvoort.nl.

De coronacrisis maakt het organiseren van een evenement onzeker en soms onmogelijk. Bekijk de actuele informatie betreft de procedures en vergunningen rondom het organiseren van een evenement

Formule 1 Zandvoort 

Door de wereldwijde verspreiding van het coronavirus werd de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix begin mei 2020, zoals bekend, uitgesteld. Er is besloten om de race definitief uit te stellen naar 2021. Meer informatie over de Formule 1

Stichting Zandvoort Marketing 

Zandvoort Marketing is een stichting en heeft als doel het structureel bijdragen aan de stimulering van de economie van het dorp. Ze houdt zich bezig met de algemene promotie van Zandvoort toegespitst op diverse doelgroepen, de toepassing en het bewaken van het (beeld)merk, het opzetten van promotiecampagnes, cityhospitality en het initiëren en ondersteunen van spraakmakende events en concepten die ‘on brand’ zijn bij het DNA van Zandvoort. Op de website van Zandvoort Marketing vindt u meer informatie over het organiseren van een evenement. 

Exploitatie- of evenementenvergunning?

Wanneer u als ondernemer op het strand een evenement organiseert binnen uw eigen horecagelegenheid of onderneming, op het strand of op het terras moet u in sommige gevallen een evenementenvergunning aanvragen. Is het evenement toegankelijk voor publiek en promoot u het evenement actief? Dan heeft u meestal een evenementenvergunning nodig. U heeft dan niet voldoende aan uw bestaande exploitatievergunning. Bekijk meer informatie over een evenementenvergunning.

Voertuig op het strand

Wanneer u met een voertuig over het strand wilt rijden, vraagt u een ontheffing aan. Met een ontheffing heeft u toestemming om met een voertuig te rijden op en in de omgeving van het strand. Bekijk meer informatie.

Vaartuig op het strand 

U heeft een vergunning nodig om een boot of catamaran op het strand aan te leggen of achter te laten. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Met de aanvraag voor het vaartuig kunt u meteen een ontheffing voor een voertuig aanvragen.
Bekijk meer informatie

Geluidsdagen

Voor de strandpaviljoenhouders zijn er per deelgebied jaarlijks 3 geluidsdagen beschikbaar. Dit betekent dat er gedurende 3 dagen meer geluid mag worden geproduceerd op het strand.

Werkafspraken over de geluidsdagen 

 1. De vereniging inventariseert de geluidsdagen voor het daaropvolgende jaar
 2. de vereniging stuurt op 1 november een eerste overzicht van de geluidsdagen
 3. strandpaviljoenhouders kunnen zich tot en met 1 maart bij de vereniging melden
 4. bij overlap geldt een onderlinge afstemming of compromis tussen strandpaviljoenhouders
 5. de vereniging stuurt op 1 maart het definitieve overzicht naar de gemeente
 6. de gemeente publiceert de geluidsdagen in de Zandvoortse Courant
 7. mochten er na 1 maart nog geluidsdagen open staan, kunnen ondernemers deze alsnog in overleg met collega's in gebruik nemen. Dergelijke verzoeken zal de gemeente met de vereniging afstemmen.

Ziet u iets vreemds in uw straat of buurt? Mensen die zich verdacht of vervelend gedragen? U helpt door een melding te doen. 

Melden onderhoud en zwerfafval

Zwerfafval, schade aan ondergrondse containers, volle ondergrondse containers en bijplaatsingenspaarnelanden.nl 
Meldingen openbare ruimte, zoals kapotte straatverlichting, slecht wegdek, stoeptegels, verkeersborden, omgevallen bomen of overhangend groenzandvoort.nl/melding of de app BuitenBeter

Melden overlast en criminaliteit

Meldingen voor handhavers, zoals foutgeparkeerde auto’s, jeugdoverlast, verkeerd aangeboden afval en fietswrakken

Meldkamer Handhaving: 023 511 4950 

Brandgevaar

112

Mensen die zich verdacht gedragen of voor overlast zorgen, criminaliteit of een misdrijf 
 • Politie (spoed, nood, heterdaad): 112
 • Politie (overige meldingen, vragen): 0900 8844
 • Anoniem: 0800 7000 of meldmisdaadanoniem.nl
 
Signalen van mogelijke woon-en adresfraude, hennepkwekerijen, witwassen etc.

ondermijning@zandvoort.nl

Georganiseerde criminaliteitTeam Criminele Inlichtingen: 088 155 1661
Kleinschalige fraude

Belastingtelefoon: 0800 0543

Witwassen van geld of grootschalige fraude

fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl

Fraude anoniem melden

0800 7000 of meldmisdaadanoniem.nl

De gemeentelijke handhavers werken samen met de politie Zandvoort. Spreek handhavers gerust aan. Handhavers mogen een bekeuring uitschrijven. U kunt ook de wijkagent aanspreken. 

Heeft u een idee hoe gemeentelijke procedures beter en sneller kunnen? Of heeft u een voorstel om de gemeentelijke regelgeving of dienstverlening te verbeteren? Dan hoort de gemeente het graag. U kunt uw idee of voorstel schriftelijk of per e-mail indienen.

Heeft u nog vragen? U kunt uw vraag mailen naar info@zandvoort.nl.

Meer informatie over contact met de gemeente.

Gerelateerde onderwerpen