Melding doen

Melding openbare ruimte

Wilt u een melding doen over de openbare ruimte in Zandvoort? Bijvoorbeeld over zwerfvuil, stoeptegels, verkeersborden, riolering of omgevallen bomen, dan kunt u een online melding doen bij de gemeente Zandvoort.

Melding over afval

Bij Spaarnelanden kunt u een online melding over afval doen. U kunt bij Spaarnelanden een melding maken over o.a. afvalcontainers, afval naast containers, rolemmers, grofvuil en kadavers.

Melding voor Handhaving

U kunt meldingen voor Handhaving online doorgeven. Of bellen met 023 511 4950. De meldkamer van Handhaving is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8.30 tot 23.00 uur en op zondag van 13.00 tot 21.15 uur.

Handhavers treden onder andere op tegen parkeeroverlast, afval op straat, overlast van jeugd, hondenpoep, fietswrakken of fout gestalde fietsen, horecaoverlast en overlast van rijdend verkeer (fietsers en brommers in het voetgangersgebied).

Graafwerkzaamheden

Wilt u weten welke graafwerkzaamheden er worden uitgevoerd? Op de overzichtskaart staan alle werkzaamheden met datum aangegeven.

Gerelateerde onderwerpen