Leerlingenvervoer

Een vergoeding voor leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die meer dan 6 km van school wonen niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente door:

  • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind of
  • een vergoeding voor openbaar vervoer of aangepast vervoer of
  • het zorgen voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi of
  • een vergoeding voor aangepast (taxi)vervoer (de gemeente regelt dit vervoer).

Leerlingenvervoer aanvragen Doe uw aanvraag voor 1 juni. Dan weet u zeker dat het vervoer op de 1e schooldag is geregeld. U krijgt geen vergoeding over de periode vóór de datum van uw aanvraag.

De toekenning van openbaar of aangepast vervoer hangt af van:

  • de afstand tussen uw woning en de school
  • de reistijd
  • de mogelijkheden van het kind

De gemeente neemt een beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze periode mag de gemeente één keer verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als uw kind een (speciale) basisschool bezoekt en zelfstandig gebruik kan maken van het openbaar vervoer, vraagt de gemeente mogelijk om een eigen bijdrage. Dit hangt af van uw inkomen.

Regiorijder regelt het vervoer voor de leerlingen die gebruikmaken van leerlingenvervoer in gemeente Zandvoort.

Voor reizigers in het leerlingenvervoer geldt aan het begin van elk schooljaar dat routes en tijden misschien anders zijn. En de vervoerder heeft aan het begin van het schooljaar wat extra tijd nodig om in te werken. Ook kunnen er andere chauffeurs rijden. De vervoercentrale, vervoerbedrijven en gemeente doen hun best om deze inwerkperiode zo kort en rustig mogelijk te houden en het vervoer snel in goede banen te leiden.

Lees meer over Leerlingenvervoer door Regiorijder

Mijn kind heeft al leerlingenvervoer. Moet ik voor het komende schooljaar opnieuw een aanvraag indienen?

Ja.Dit kan simpel door op de button op deze pagina te klikken en in te loggen met het e-mailadres waar u eerder een aanvraag mee heeft gedaan. U kunt uw oude aanvraag opnieuw openen en indienen.

Als ik al eerder een aanvraag leerlingenvervoer heb ingediend, moet ik dan alle bijlagen nog een keer opsturen?

Als wij voor de nieuwe aanvraag bijlagen nodig hebben dan wordt hier tijdens het aanvraagproces om gevraagd of het team leerlingenvervoer neemt contact met u op.

Mijn kind woont zowel bij mij als bij mijn ex-partner (co-ouderschap). Wie moet de aanvraag indienen?

Beide ouders moeten een aanvraag doen.

Wat moet ik doen als wij gaan verhuizen?

U moet een nieuwe aanvraag doen.

Wat moet ik doen als mijn kind naar een andere school gaat?

U moet een nieuwe aanvraag doen.

Wat moet ik doen als de school van mijn kind gaat verhuizen?

U moet een nieuwe aanvraag doen.

Wat moet ik doen als ik voor mijn kind een andere voorziening wil aanvragen?

U moet een nieuwe aanvraag doen. Als u de aanvraag heeft gedaan, neemt het team leerlingenvervoer contact met u op om aanvullende informatie op te vragen.

Wat moet ik doen als ik andere wijzigingen wil doorgeven?

Overige structurele wijzigingen kunnen schriftelijk worden doorgegeven aan het team leerlingenvervoer via e-mail zandvoort.llv@forseti.nl. Geef duidelijk aan wat u wilt aanpassen en vanaf welke datum.

Mijn kind is rolstoelgebonden tijdens het vervoer. Waar moet ik op letten?

Het is verplicht een ISO-gecertificeerde rolstoel te hebben om met de taxi(bus) te kunnen reizen. Een gecertificeerde rolstoel is herkenbaar aan een sticker met een gele cirkel waarin een symbool van een veiligheidshaakje staat. Als uw kind tijdens de rit in de rolstoel moet blijven, dan moet deze sticker op de rolstoel staan. Als de rolstoel deze sticker niet heeft, mag uw kind niet mee met het leerlingenvervoer. Voor vragen over de certificering van de rolstoel kunt u contact opnemen met de leverancier van de rolstoel.

Waar kan ik terecht met een klacht over de uitvoering van het leerlingenvervoer?

Klachten kunnen gemeld worden bij Regiorijder via telefoonnummer 088 6000 984 keuze 4 of online via www.regiorijder.nl/klacht.

Als u vragen heeft over de aanvraag kunt u maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur bellen naar telefoonnummer 073 - 523 1064.

Buiten deze dagen/tijden kunt u uw vraag stellen via zandvoort.llv@forseti.nl.

Wet op het primair onderwijs (www.wetten.overheid.nl)
Wet op het voortgezet onderwijs (www.wetten.overheid.nl)
Verordening Leerlingenvervoer 2015 (decentrale.regeling.overheid.nl)