Leerlingenvervoer

Een vergoeding voor leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die meer dan 6 km van school wonen niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door:

een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind;
- een vergoeding voor openbaar vervoer of aangepast vervoer; of
- de gemeente zorgt voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi.
- een vergoeding voor aangepast (taxi)vervoer (de gemeente regelt dit vervoer)

Na de zomer 2019 is er een andere vervoerder. Lees hierover meer onder het kopje Regiorijder nieuwe vervoerder.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Leerlingenvervoer via telefoonnummer 023 511 4841.

Na de zomer 2019 rijden leerlingen in gemeente Zandvoort die gebruik maken van leerlingenvervoer met de Regiorijder.

De Vervoercentrale regelt het vervoer en zorgt ervoor dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt. Dat neemt niet weg dat het bij de start van het nieuwe schooljaar soms wat anders gaat dan gewend. Voor de reizigers in het leerlingenvervoer geldt aan het begin van elk schooljaar dat routes en tijden misschien anders zijn. En de nieuwe vervoerder heeft aan het begin van het schooljaar wat extra tijd nodig om in te werken. Ook kunnen er andere chauffeurs rijden. De vervoercentrale, vervoerbedrijven en gemeenten doen hun best om deze inwerkperiode zo kort en rustig mogelijk te houden en het vervoer snel in goede banen te leiden.

Lees meer over de Regiorijder

De toekenning van openbaar of aangepast vervoer hangt af van:

  • de afstand tussen uw woning en de school
  • de reistijd
  • de mogelijkheden van het kind

U vraagt leerlingenvervoer aan met het aanvraagformulier leerlingenvervoer. Deze vindt u onder het kopje 'formulieren' of kunt u ophalen aan de balie van het raadhuis. Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u naar:

Gemeente Zandvoort
Postbus 2
2040 AA Zandvoort

Als er om bewijsstukken wordt gevraagd, stuurt u deze mee.

U moet de aanvraag voor 1 juni bij de gemeente inleveren. U doet de aanvraag voorafgaand aan het schooljaar waarin de voorziening nodig is. Ook tijdens het schooljaar kunt u een voorziening aanvragen.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als uw kind een (speciale) basisschool bezoekt en zelfstandig gebruik kan maken van het openbaar vervoer, vraagt de gemeente mogelijk om een eigen bijdrage. Dit hangt af van uw inkomen.