Gemeentelijke belastingen

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) verzorgt de uitvoering van gemeentelijke belastingen en belastingaanslagen. Voor een overzicht en informatie over alle aanslagen kijkt u op de website van GBKZ. Hier kunt u ook het taxatieverslag van uw woning, de WOZ-beschikking en uw aanslagbiljet raadplegen, kwijtschelding aanvragen of online bezwaar indienen.

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met GBKZ, telefoon 023 512 60 66.

Website Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)
 

Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. U hoeft de belasting dan niet te betalen. Soms krijgt u alleen kwijtschelding voor een deel van de belasting. U betaalt dan minder belasting. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen. De kwijtschelding vraagt u schriftelijk aan met het formulier op de website van Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ).

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Vraag dan een betalingsregeling aan. Neem hiervoor contact op met GBKZ, telefoon 023 512 60 66.

Formulier Kwijtschelding gemeentebelastingen (GBKZ)