Hulp bij geldzorgen

Heeft u zorgen over geld? Kunt u daardoor niet op tijd uw rekeningen betalen? U kunt hulp vragen aan de gemeente. Wilt u eerst met iemand praten over wat het beste bij u past? Dan kunt u bij het Sociaal Wijkteam in uw buurt of wijk een gesprek aanvragen met een consulent. Of maak een afspraak bij team Schulddienstverlening van de gemeente via 14 023. 

Aanmelden voor Hulp bij geldzorgen U kunt inloggen met of zonder DigiD

Het coronavirus brengt veel ZZP’ers en ondernemers in de financiële problemen. Informatie over acute hulp voor zelfstandig ondernemers vindt u op de vraag- en antwoordpagina Informatie voor ondernemers.

Bent u ondernemer en heeft u geldzorgen? U kunt contact opnemen met team Schulddienstverlening voor een adviesgesprek: telefoonnummer 14 023 (optie 4). Misschien komt u in aanmerking voor Bijzondere Bijstand voor zelfstandigen (Bbz); tot 1 januari 2022 voor ondernemers die na Tozo 5 nog financiële ondersteuning nodig hebben: Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers (Tozo). Heeft u vragen over BbZ of Tozo, bel 14 023 en vraag naar team BbZ.

Op de pagina Bijstand voor zelfstandigen vindt u verwijzingen naar landelijk aanbod voor ondernemers. Eén van die aanbieders is Over Rood. De vrijwilligers van Over Rood ondersteunen u waar mogelijk bij de bedrijfsvoering en geven advies over de levensvatbaarheid van de onderneming.

U wilt weten hoe u uw geldzaken beter kunt regelen. Daarvoor kunt u gebruik maken van Budgetondersteuning op Maat (BooM). Dit betekent dat u een persoonlijke coach krijgt toegewezen om u te helpen. De coach neemt contact met u op. Samen kijkt u wat u elke maand aan inkomsten heeft. Ook kijkt u naar de bedragen die u elke maand moet betalen aan vaste lasten, zoals huur, gas en elektra. Als u de inkomsten en uitgaven naast elkaar legt, kunt u zien wat elke maand overblijft.

De coach kijkt ook samen met u of u recht heeft op regelingen en toeslagen van de overheid (bijvoorbeeld huurtoeslag).
Als u schulden heeft, kan de coach helpen om betalingsregelingen af te spreken met uw schuldeisers.

Voorwaarden

U bent

  • inwoner van de gemeente Haarlem of Zandvoort
  • 18 jaar of ouder en
  • uw inkomen is maximaal 120% van de bijstandsnorm

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar budgetcoaching@haarlem.nl.

U heeft schulden en u wilt een plan om uw schulden op te lossen. U kunt een gesprek aanvragen met de consulent schulddienstverlening van het sociaal wijkteam in uw buurt. Samen met de consulent kijkt u wat u elke maand aan inkomsten heeft. Ook kijkt u naar de bedragen die u elke maand moet betalen aan vaste lasten, zoals huur, gas en elektra. Als u de inkomsten en uitgaven naast elkaar legt, kunt u zien wat elke maand overblijft. Daarna maakt u samen een plan. Dat plan kan voorkomen dat uw schulden groter worden. Ook kan het plan voorkomen dat u nieuwe schulden maakt.
U kunt ook zonder een gesprek een aanvraag schulddienstverlening indienen. Dit doet u via de knop boven aan deze pagina: Aanmelden voor Hulp bij geldzorgen.

Schuldeisers

De consulent schulddienstverlening helpt u in de onderhandelingen met uw schuldeisers. Sommige schuldeisers willen meewerken aan een regeling om uw schuld af te betalen. Als een schuldeiser niet wil meewerken, kan de gemeente helpen om naar de rechter te stappen. De rechter moet dan beslissen of de schuldeiser wel of niet moet meewerken aan de regeling.

Ik wil graag een gesprek met een consulent schulddienstverlening

U gaat naar het sociaal wijkteam. Op werkdagen kunt u ook bellen naar 14 023 (optie 4). U vraagt dan naar team Schulddienstverlening. Een e-mail sturen kan ook: schulddienstverlening@haarlem.nl.

Voorwaarden voor het aanvragen van schulddienstverlening

  • u woont in de gemeente Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort of Heemstede
  • u bent 18 jaar of ouder
  • u of uw partner heeft een inkomen of een uitkering (of u heeft een aanvraag voor een uitkering gedaan). Een studiefinanciering van DUO geldt voor schulddienstverlening.

Gegevensuitwisseling en informatieplicht

Als u een aanvraag schulddienstverlening indient dan geeft u het team Schulddienstverlening toestemming om informatie bij andere partijen op te vragen of informatie aan andere partijen te geven. Bijvoorbeeld schuldeisers. Het gaat om informatie die nodig is voor de behandeling van uw aanvraag. U geeft wijzigingen in uw persoonlijke situatie meteen door aan uw consulent (contactpersoon). Bijvoorbeeld wijzigingen in uw woon- of gezinssituatie, uw inkomsten, uw vermogen of uw werksituatie.

Bureau Krediet Registratie (BKR)

Voor uw aanvraag schulddienstverlening heeft u uw gegevens nodig van het BKR. U kunt deze gegevens bij iedere bank in Nederland opvragen. Ook als u er geen klant bent. U kunt uw gegevens ook online opvragen.

Gegevens opvragen bij BKR

De gemeente registreert uw aanvraag schulddienstverlening bij het BKR.

Je hebt schulden en je bent nog geen 27 jaar? NewFuture kan je helpen uit de schulden te komen. De eerste stap is je aanmelden voor NewFuture. Dan volgt een intake met een trajectbegeleider met wie je een overzicht van je schulden maakt. Samen met de trajectbegeleider ga je ook kijken hoe jij je leven weer op de rit kan krijgen. NewFuture vraagt ook wat van jou. Je kiest om weer naar school te gaan of aan het werk. Als je samen met de trajectbegeleider een goed plan hebt gemaakt, gaat de gemeente afspraken maken met jouw schuldeisers. Dat betekent dat de gemeente jouw (enige) schuldeiser is. In 3 jaar betaal je je schulden af.

Aanmelden

Meld je aan via WhatsApp 06 187 15113 of stuur een e-mail naar newfuture@haarlem.nl.

Heeft u achterstanden met de betaling van vaste lasten? Dan ontstaat het risico op moeilijk oplosbare schulden. Vaste lasten zijn onder andere de huur, de zorgverzekering, water en elektra. Om te voorkomen dat meerdere schulden ontstaan, biedt de gemeente hulp. Hiervoor werken wij samen met: 

  • Woningcorporaties: De Key
  • Zorgverzekeraars: Zilveren Kruis Achmea, VGZ, Univé en Zorg en Zekerheid 
  • Waterbedrijf PWN 

Deze samenwerking noemen wij ‘Vroegsignalering van schulden’. 

Over het uitwisselen van uw gegevens zijn afspraken gemaakt. De gemeente heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar wettelijke taken. Hierbij volgen wij de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet helpt uw privacy te beschermen. Heeft u geldzorgen? Op de website van het sociaal wijkteam vindt u meer informatie over wat zij voor u kunnen betekenen.

Krijgt u bericht dat uw woning wordt ontruimd? Of wordt u afgesloten van gas, water en licht? Dan is er sprake van een crisis. Kom dan meteen langs met uw brief bij de balie in de publiekshal, Zijlvest 39 in Haarlem. Dat kan op elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Vindt u het moeilijk om met geld om te gaan? Geeft u soms geld uit terwijl u niet weet of u wel genoeg geld heeft? De cursus Grip op geld kan u helpen. In deze gratis cursus krijgt u tips hoe uw inkomsten en uitgaven overzichtelijk houdt. Tips om te bezuinigen. En tips hoe u voorkomt dat u schulden maakt.

Aanmelden

Stuur een e-mail naar gripopgeld@haarlem.nl.

Gerelateerde onderwerpen