Duurzaamheidslening

Als huiseigenaar, of als particuliere huurder, kunt u een duurzaamheidslening van maximaal € 25.000 aanvragen om energiebesparende maatregelen te financieren. Denk aan zonnepanelen, dakisolatie of een warmtepomp. U vraagt de duurzaamheidslening online aan.

Aanvragen met DigiD

U kunt de lening alleen aanvragen voor de volgende energiebesparende maatregelen:

 • Dakisolatie
 • Vloerisolatie
 • Gevelisolatie
 • Spouwmuurisolatie
 • Isolerende beglazing
 • Energiezuinige verlichting
 • Vegetatiedak
 • Natuurinclusief renoveren *
 • Kleinschalige windturbine
 • Lage temperatuur verwarmingsinstallatie
 • Maatwerkadvies voor verduurzamen woning *
 • Regenwaterberging
 • (hybride) Waterpomp
 • Warmte-koude opslag installatie
 • Warmte-terug-win installatie
 • Zonnepanelen
 • Zonneboiler

* = alleen samen met minimaal één andere duurzaamheidsmaatregelen

Bedragen en looptijd lening

Bij een lening tot maximaal € 7.500 is de looptijd van de lening 10 jaar. Bij grotere bedragen is de looptijd 15 jaar. U kunt nooit meer lenen dan de werkelijke kosten voor de energiebesparende maatregelen.

Voorbeeld berekening SVN en actuele rente

Bij uw aanvraag moet u een aantal documenten uploaden (.pdf, .jpg/.jpeg of .doc/.docx met een maximale grootte van 10 MB per document)

Met het aanvraagformulier stuurt u mee:

 • offertes voor de duurzaamheidsmaatregelen die u laat uitvoeren
 • een verhuurdersverklaring (als u een particuliere woning huurt)

De gemeente beoordeelt of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Daarna ontvangt u een toewijzingsbrief of een afwijzingsbrief van de gemeente. Met de toewijzingsbrief dient u de aanvraag voor de lening online in bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Financiële toets

De toewijzingsbrief heeft u nodig om op www.svn.nl uw aanvraag voor de Duurzaamheidslening in te dienen. Dit moet u binnen 8 weken na ontvangst van de toewijzingsbrief doen. SVn toetst dan of u voldoende financiële ruimte hebt voor een lening en kijkt daarbij naar het inkomen, vaste lasten en eventuele schulden. Bij een positieve toets ontvangt u een offerte, bij een negatieve toets een afwijzing.

Met de Rekentool SVn kunt u eerst zelf kijken of de maandlasten van de lening voor u acceptabel zijn.

Bouwkrediet

U ontvangt een offerte van SVn. Door de offerte te ondertekenen en terug te sturen naar SVn wordt de offerte omgezet in een onderhandse akte. SVn opent dan een bouwkrediet voor u. Dat betekent dat facturen door middel van declaraties worden uitbetaald. U ‘krijgt’ het geleende bedrag dus niet in één keer op uw rekening gestort.

Veelgestelde vragen Duurzaamheidslening (SVn.nl)

Een onderneming, vereniging, stichting of Vereniging van Eigenaren (minimaal 10 leden) kan in aanmerking komen voor een Stimuleringslening (zie de Verordening Stimuleringslening Verduurzaming Bedrijven en andere doelgroepen Zandvoort). Wilt u een Stimuleringslening aanvragen neem dan contact op met met de heer Atkins van team Duurzaamheid, afdeling Economie, Cultuur, Duurzaamheid en Wonen via antwoord@haarlem.nl.

Gerelateerde onderwerpen