Drank- en horecavergunning

Heeft u een (horeca)bedrijf of slijterij en verstrekt u alcoholhoudende dranken? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Commerciële inrichtingen vragen Model A aan. Verenigingen en stichtingen gebruiken Model B. Voor elke vestiging van uw bedrijf is een aparte vergunning nodig. U moet voor de aanvraag eerst contact opnemen met ODIJmond om te laten controleren of de bestemming van het pand klopt met de toekomstige activiteiten. Maak hierna via de button een afspraak om de aanvraag persoonlijk in te leveren. Een medewerker belt u dan om een datum te plannen.
Schenkt u alleen alcoholvrije drank? Dan heeft u soms een exploitatievergunning nodig.

Afspraak aanvraag Drank- en horecavergunning

U vraagt een Drank- en Horecavergunning aan als u alcoholhoudende drank schenkt:

 • tegen betaling
 • in een horeca-inrichting zoals een café of een restaurant
 • als vereniging of stichting met activiteiten op het gebied van recreatie, sport, cultuur, educatie, levensbeschouwing of godsdienst
 • of sterke dranken verkoopt in een slijterij.

De vergunning heeft betrekking op het pand en wordt verleend op (rechts)persoon. U moet opnieuw een vergunning aanvragen als er iets aan de vergunning verandert. Bijvoorbeeld als de ondernemingsvorm of de inrichting (bouwtechnisch) verandert.

 • aanvragen Drank- en Horecavergunning: € 827
 • bijschrijven leidinggevenden op drank- en horecawetvergunning: € 131,45 bij wijziging van 1 persoon. Bij wijziging van meer dan 1 persoon wordt het tarief verhoogd met 30% per persoon die in de aanvraag genoemd wordt.
 • bijschrijven terras op drank- en horecawetvergunning: € 134,40

Er zijn geen kosten als het vertrek van een leidinggevende wordt doorgegeven.

Meenemen bij Model A (commerciële instellingen)

 • volledig ingevuld aanvraagformulier (alle eventuele bestuursleden of vennoten moeten ondertekenen)
 • kopie geldig legitimatiebewijs van de leidinggevenden en eventuele bestuursleden/vennoten
 • ingevuld Bibob-formulier. Slijterijen hoeven dit formulier niet in te leveren.
 • alle gevraagde documenten (in kopie)
 • uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel dat betrekking heeft op de horeca-inrichtingen (maximaal 3 maanden oud)
 • formulier melding vrijstelling exploitatie (indien van toepassing). Voor regels zie bijlage 1 van aanwijzingsbesluit vrijstelling horeca-exploitatievergunning.

Meenemen bij Model B (verenigingen en stichtingen)

 • volledig ingevuld aanvraagformulier
 • kopie geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden en bestuursleden
 • uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (maximaal 3 maanden oud)
 • kopie van huur-, koop- of pachtcontract
 • een door het bestuur vastgesteld en ondertekend (minimaal door voorzitter, secretaris en penningmeester) bestuursreglement.
 • een lijst van tapinstructies en barvrijwilligers. 

Aanvraagformulier Drank- en horecavergunning Model A (commerciële inrichtingen) (pdf)

Aanvraagformulier Drank- en horecavergunning Model B (verenigingen en stichtingen) (pdf)

Bibob-formulier (pdf)

Een 'inrichting' is de ruimte waarin het bedrijf wordt uitgeoefend, inclusief de terrassen die bij het bedrijf horen. Uw horecapand moet voldoen aan een aantal inrichtingseisen. Die gaan bijvoorbeeld over ventilatie en toiletvoorzieningen. U krijgt geen drank- en horecavergunning als u niet aan deze eisen voldoet.

Heeft u een horecabedrijf? Dan moet u misschien een milieumelding doen. Bekijk voor meer info het kopje Mogelijke andere vergunningen.

Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet (Rijksoverheid.nl)

Als leidinggevende bent u:

 • minimaal 21 jaar
 • niet onder curatele gesteld
 • niet uit de ouderlijke macht ontzet
 • in het verleden niet strafrechtelijk veroordeeld
 • in het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne
 • niet van slecht levensgedrag.

Misschien heeft u ook een van de volgende vergunningen nodig:

De gemeente kan de vergunning intrekken als:

 • onjuiste gegevens zijn verstrekt
 • de inrichting of leidinggevende niet langer aan de eisen voldoet
 • het bedrijf gevaar of een verstoring oplevert voor de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of het woon- en leefklimaat in de omgeving van het bedrijf
 • de omstandigheden of inzichten zo zijn gewijzigd, dat de vergunning nu zou worden geweigerd
 • dat volgens de Wet Bibob nodig is
 • de rechtsvorm van de onderneming gewijzigd is.

Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob)

Een wijziging van leidinggevenden geeft u door met het formulier Wijziging leidinggevenden. U hoeft hiervoor niet persoonlijk langs te komen.

Stuur het formulier met een kopie legitimatie naar en een kopie van Verklaring Sociale hygiëne naar:

Gemeente Haarlem
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Postbus 511
2003 PB  Haarlem

Of per mail via antwoord@haarlem.nl

Formulier Wijziging leidinggevenden (pdf)

Heeft u de informatie die u zocht niet op deze pagina gevonden? Stel uw vraag dan via het formulier Informatieverzoek. Sla het ingevulde formulier op en verstuur het per e-mail naar vragenformulier@zandvoort.nl. Als u het formulier niet opslaat kunnen de ingevulde gegevens na verzending niet goed zichtbaar zijn. Als we het formulier hebben ontvangen, nemen we binnen 5 werkdagen contact met u op.

Informatieverzoek (pdf)