Bouwen, wonen en milieu

Bent u van plan iets te bouwen of slopen? Of wilt u een boom kappen? Dan moet u hier mogelijk een omgevingsvergunning voor aanvragen. Een omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Omgevingsdienst IJmond voert voor gemeente Zandvoort milieutaken en de complete bouw- en woningtoezichttaak uit. Dat betekent dat inwoners en ondernemers uit Zandvoort bij de dienst terecht kunnen voor de afhandeling van de aanvraag van hun omgevingsvergunning.

De omgevingsdienst IJmond behandelt ook de gebruiksmeldingen, tijdelijke gebruiksvergunningen, verzoeken om splitsingsvergunning en huisnummering. Ook behandelt de omgevingsdienst bezwaar- en beroepszaken.

Omgevingsvergunning aanvragen

Bekijk informatie op de website van de Omgevingsdienst