Bouwen, wonen en milieu

Omgevingsdienst IJmond voert voor gemeente Zandvoort milieutaken en de complete bouw- en woningtoezichttaak uit.


Omgevingsdienst IJmond voert voor gemeente Zandvoort milieutaken en de complete bouw- en woningtoezichttaak uit. Dat betekent dat inwoners en ondernemers uit Zandvoort bij de dienst terecht kunnen voor de afhandeling van de aanvraag van hun omgevingsvergunning. 

De omgevingsdienst IJmond behandelt ook de gebruiksmeldingen, tijdelijke gebruiksvergunningen, verzoeken om splitsingsvergunning en huisnummering. Ook behandelt de omgevingsdienst bezwaar- en beroepszaken. 

Omgevingsdienst IJmond

Bent u van plan iets te bouwen of slopen? Of wilt u een boom kappen? Dan moet u hier mogelijk een omgevingsvergunning voor aanvragen. Een omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Omgevingsvergunning aanvragen

Bij nieuwbouw- of verbouwprojecten moet u op uw eigen terrein voldoende parkeerplaatsen en ruimte voor de fiets opnemen. De werkwijze voor het realiseren van voldoende ruimte voor auto’s en fietsen bij bouwontwikkelingen is opgenomen in de Parkeernormennota Zandvoort 2021.

In de parkeernormennota staat een gebiedsindeling. U kunt deze ook in een kaart bekijken.