Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen en onverwacht hoge kosten? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand. Het is niet mogelijk om bijzondere bijstand op basis van een herinneringsfactuur aan te vragen.

Bijzondere bijstand wordt niet met terugwerkende kracht verstrekt. Daarom is het belangrijk dat u deze bijstand op tijd aanvraagt. Dus voordat u de kosten maakt. Dit geldt niet voor alle situaties. U leest hierover meer onder het kopje Dien uw aanvraag op tijd in.

Voor de aanvraag van bijzondere bijstand heeft u een formulier nodig. Het formulier kunt u aanvragen door te bellen met het telefoonnummer 14 023.

Soms zijn er bijzondere omstandigheden in uw leven waardoor u hoge kosten heeft, zoals kosten voor uw woning, een advocaat of kosten door een ziekte.

  • De kosten zijn noodzakelijk
  • u heeft als alleenstaande of als gezin niet genoeg geld om de kosten zelf te betalen
  • uw aanvraag wordt beoordeeld op grond van uw individuele situatie.

Vermogen

Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand, moet uw vermogen onder een bepaalde drempel blijven.

Alleenstaand€ 6.295
Alleenstaand ouder€ 12.590
Echtpaar€ 12.590

Inkomen

Hoe hoog mag uw netto-inkomen zijn om voor bijzondere bijstand in aanmerking te komen?

De gemeente beoordeelt uw inkomen aan de hand van uw persoonlijke situatie.

Maximaal netto maandinkomen zonder vakantiegeld

SituatieU bent 21 jaar of ouder en u heeft uw AOW-leeftijd nog niet bereiktU heeft uw AOW-leeftijd bereiktU woont in een inrichting
Echtpaar€ 1.752€ 1.848€ 691
Alleenstaand€ 1.227€ 1.364€ 427
Alleenstaand ouder€ 1.307€ 1.420€ 427

Kindgebonden budget

Bent u alleenstaand ouder en ontvangt u een kindgebonden budget? Het kindgebonden budget telt niet mee als inkomen.

Bent u alleenstaand ouder en heeft u geen recht op een kindgebonden budget? Neem dan contact op met de afdeling Sociale Zaken.

Inkomen hoger dan het bedrag in de tabel

U moet 35% van uw inkomen (boven de inkomensgrens uit de tabel) gebruiken om zelf bijzondere kosten te betalen.

Als u bijvoorbeeld € 100 per maand meer verdient dan het bedrag in de tabel dan moet u hiervan € 35 gebruiken om bijzondere kosten te betalen. U betaalt in dit voorbeeld dan de eerste € 420 (12x € 35) aan bijzondere kosten zelf. Dit wordt per jaar berekend. Zijn uw kosten hoger dan dit bedrag, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding.

Bijzondere bijstand is niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. De regeling is ook voor mensen die loon, pensioen of een uitkering ontvangen. Een minimuminkomen is dus geen vereiste. Wel geldt: hoe hoger uw inkomen, hoe minder bijzondere bijstand.

Op de website Bereken uw recht kunt u kijken of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

Bereken uw recht

Bijzondere bijstand wordt niet met terugwerkende kracht verstrekt. Dien uw aanvraag daarom altijd in voordat u kosten maakt.In een aantal gevallen wordt er wel bijzondere bijstand gegeven nadat de kosten zijn gemaakt. De bijzondere bijstand wordt dan verstrekt op basis van de factuur:

 De kosten ontstaanU vraagt de bijzonder bijstand op tijd aan als
Kosten rechtsbijstandals de raad voor Rechtsbijstand de toevoeging afgeeftde factuur van de advocaat is niet ouder dan 8 weken en de kosten niet langer dan 3 maanden geleden zijn ontstaan
Eenmalige kosten bewindvoeringals de rechtbank zich uitspreekt over de bewindvoeringde factuur van de bewindvoerder niet ouder is dan 8 weken en de kosten niet langer dan 3 maanden geleden zijn ontstaan
Maandelijkse kosten bewindvoeringiedere maandde factuur van de bewindvoerder niet ouder is dan 8 weken en de kosten niet langer dan 3 maanden geleden zijn ontstaan
Medische kostenals u medisch behandeld wordtde factuur voor deze kosten niet ouder is dan 1 jaar

Voor beschermingsbewind, curatele of mentorschap is de inkomensgrens sinds 1 januari 2020 gelijk aan het bijstandsniveau.

Maximaal netto maandinkomen zonder vakantiegeld

SituatieU bent 21 jaar of ouder en u heeft uw AOW-leeftijd nog niet bereiktU heeft uw AOW-leeftijd bereiktU woont in een inrichting
Echtpaar€ 1.602€ 1.709€ 635
Alleenstaand€ 1.122€ 1.255€ 394
Alleenstaand ouder€ 1.195€ 1.191€ 394

Inkomen hoger dan het bedrag in de tabel

U moet 35% van uw inkomen (boven de inkomensgrens uit de tabel) gebruiken om zelf bijzondere kosten te betalen. Als u bijvoorbeeld € 100 per maand meer verdient dan het bedrag in de tabel dan moet u hiervan € 35 gebruiken om bijzondere kosten te betalen. U betaalt in dit voorbeeld dan de eerste € 420 (12x € 35) aan bijzondere kosten zelf. Dit wordt per jaar berekend. Zijn uw kosten hoger dan dit bedrag, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding.

De gemeente heeft een brochure met alle financiële regelingen voor mensen met een laag inkomen.

Folder Extra's voor Zandvoorters met een laag inkomen (pdf)

Heeft u vragen over opvoeden, het huishouden, een beperking of werk dan kunt u terecht bij verschillende organisaties. Het regelen hiervan kan ingewikkeld zijn en het is daarom fijn als iemand u hierbij begeleidt. U kunt bijvoorbeeld een familielid, vriend(in), buur of een ander vertrouwd persoon vragen om u te helpen.
Als niemand uit uw eigen omgeving u hierbij kan helpen, dan zijn er verschillende onafhankelijke cliëntondersteuners die u kunnen adviseren, met u meedenken en u helpen met het krijgen van passende voorzieningen. Deze hulp is gratis.

In de folder Cliëntondersteuning (pdf) vindt u meer informatie en de contactgegevens van deze organisaties.