Bijzondere bijstand

Soms hebt u een bijzondere situatie in uw leven waardoor u onverwacht hoge kosten hebt. Bijvoorbeeld kosten voor een advocaat of een bril. Als u een laag inkomen hebt, dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen van gemeente Zandvoort.

Bijzondere bijstand is niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere bijstand is ook voor mensen die werken of een andere uitkering krijgen. De gemeente beslist in uw speciale situatie of u bijzondere bijstand krijgt. Wij kijken of de onverwacht hoge kosten echt nodig zijn. Ook kijken wij eerst of u genoeg geld, spaargeld of inkomen hebt om de kosten zelf te kunnen betalen. De bijzondere bijstand kan een lening zijn.

U moet bijzondere bijstand op tijd aanvragen. U vraagt bijzondere bijstand altijd aan voordat u de kosten maakt. Als u de bijzondere bijstand aanvraagt nadat de kosten zijn gemaakt en betaald, dan geeft de gemeente u geen bijzondere bijstand. Alleen in onderstaande situaties kunt u wel bijzondere bijstand aanvragen, nadat de kosten zijn gemaakt:

Kosten

Rechtsbijstand

De kosten ontstaan als de raad voor Rechtsbijstand de toevoeging afgeeft.

U vraagt bijzondere bijstand op tijd aan als de factuur van de advocaat niet ouder is dan 8 weken en de kosten niet langer dan 3 maanden geleden zijn ontstaan. 
Medische kostenDe kosten ontstaan als u medisch wordt behandeld.U vraagt bijzondere bijstand op tijd aan als de factuur voor deze kosten niet ouder dan 1 jaar.

Voor de aanvraag van bijzondere bijstand hebt u een speciaal formulier nodig. Dit formulier kunt u krijgen door te bellen naar de gemeente op telefoonnummer 14 023. U vraagt dan naar de afdeling Werk en Inkomen. U kunt voor het formulier ook langs gaan bij het Sociaal Wijkteam.

Als u bijzondere bijstand aanvraagt, dan kan het even duren voordat u antwoord krijgt op uw aanvraag. De gemeente heeft na ontvangst van uw aanvraag 8 weken de tijd voor de behandeling van uw aanvraag.

Als u een laag inkomen hebt, dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen voor kosten bewindvoering. Meer hierover leest u op de pagina Kosten bewindvoering.

U kunt vragen stellen over bijzondere bijstand aan de afdeling Werk en Inkomen. U belt naar de gemeente op telefoonnummer 14 023.