Bezwaar parkeerboete

Als u parkeert zonder te betalen, of u betaalt te weinig, kunt u een parkeerboete krijgen. Deze boete heet ook wel naheffingsaanslag parkeerbelasting. Normaal betaalt u namelijk parkeerbelasting via een parkeerkaartje, parkeervergunning of bezoekerspas.

Voor de boete ontvangt u een acceptgirokaart van de gemeente Zandvoort. Als u vindt dat deze parkeerboete onterecht is, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit doet u schriftelijk en binnen 6 weken nadat u de parkeerboete heeft ontvangen. Zorg ervoor dat u de boete eerst betaalt voordat u bezwaar aantekent.

Voor foutparkeren of een verkeersovertreding krijgt u een zogenaamde Mulder-beschikking. Deze boete betaalt u aan het ministerie van Justitie en Veiligheid.

U kunt een bezwaarschrift indienen als:

  • u wel een geldig parkeerbewijs heeft (bonnetje)
  • u niet langer de eigenaar bent van het voertuig en u dit kunt aantonen met een vrijwaringsbewijs
  • uw voertuig op het tijdstip van het opleggen van de boete op een andere locatie was.

In uw bezwaarschrift vermeldt u:

  • uw naam en adres
  • het aanslagnummer
  • het kenteken
  • waarom u het niet eens bent met de parkeerboete
  • uw telefoonnummer

Heeft u wel een geldige parkeerkaart? Stuur deze mee met uw bezwaarschrift. De gemeente accepteert geen kopie van het parkeerkaartje.

Zorg ervoor dat u de boete eerst betaalt voordat u bezwaar aantekent.

Stuur het bezwaarschrift en eventuele bijlagen naar:

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid
Postbus 47
2050 AA Overveen

Binnen 1 week krijgt u een ontvangstbevestiging van uw bezwaarschrift. De gemeente streeft ernaar uw bezwaarschrift binnen 6 weken na ontvangst af te handelen.
U moet de bekeuring wel op tijd betalen. Is uw bezwaar gegrond verklaard, dan krijgt u het bedrag terugbetaald.

Kreeg u een parkeerboete terwijl u iemand met uw auto moest wegbrengen naar een spoedeisende ziekenhuisopname of een spoedeisend huisartsbezoek? Als u de overmacht kunt aantonen met een artsenverklaring, kan uw parkeerboete ingetrokken worden.

Een bezwaarschrift wordt formeel gegrond of ongegrond verklaard. Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen. Hoe u dit moet doen, staat in de uitspraak op uw bezwaarschrift.

Bij foutparkeren krijgt u een zogenaamde Aankondiging van beschikking (Mulder-beschikking).

U ontvangt een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. U kunt bij de gemeente geen bezwaar indienen tegen de Aankondiging van beschikking.

Verkeersovertredingen en snelheidsovertredingen (Rijksoverheid.nl)