Bedrijf starten vanuit uitkering

U wilt een bedrijf starten vanuit een WW- of bijstandsuitkering. De gemeente kan u daarbij ondersteunen met een uitkering voor levensonderhoud of een lening voor een startkapitaal. Voor het aanvragen van deze ondersteuning maakt u telefonisch een afspraak met de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U kunt hiervoor bellen naar het nummer 14 023.

Wilt u ondersteuning krijgen bij het starten van een eigen bedrijf? Dan voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • Uw leeftijd ligt tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd 
 • U ontvangt een werkloosheidsuitkering of een bijstandsuitkering
 • U verdient niet genoeg om in uw levensonderhoud te voorzien
 • U wilt een eigen bedrijf starten of een zelfstandig beroep gaan uitoefenen
 • U kunt niet lenen bij een bank. U heeft een schriftelijke afwijzing van uw gemotiveerde kredietaanvraag
 • Uw bedrijf voldoet aan de wettelijke eisen en is in Nederland gevestigd. U oefent uw beroep in Nederland uit
 • U beschikt over alle vereiste vergunningen en diploma's
 • U maakt een ondernemingsplan
 • Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn. Dit betekent dat uw bedrijf op korte termijn voldoende winstgevend is, zodat u in uw eigen onderhoud kunt voorzien, investeringen kunt doen en aflossingen kunt betalen.

Naar uw afspraak met een medewerker van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt u in ieder geval informatie mee over:

 • uw woonsituatie, bijvoorbeeld huurovereenkomst of hypotheekakte
 • uw bedrijf (inschrijving handelsregister, vergunningen, koop- of huurovereenkomst)
 • het bedrijfsinkomen en bedrijfsvermogen
 • het inkomen en vermogen van uw gezin

U en uw partner moeten zich kunnen legitimeren met een officieel en geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs).

Wanneer u met uw bedrijf te weinig verdient, kunt u een uitkering voor levensonderhoud aanvragen. Deze vult uw inkomen en dat van uw gezin aan tot bijstandsniveau. U krijgt deze uitkering voor 6 maanden. Een verlenging is mogelijk. In sommige gevallen kunt u een vergoeding krijgen voor de premies van uw particuliere ziektekostenverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering en/of een woonkostentoeslag ontvangen.

U ontvangt de uitkering voor levensonderhoud als renteloze lening. Na afloop van het boekjaar wordt vastgesteld op welk bedrag u recht had. Als u te weinig heeft ontvangen, krijgt u een nabetaling. Als blijkt dat u te veel heeft ontvangen, moet u dat gedeelte terugbetalen.

Woonkostentoeslag

Bij de start van uw bedrijf moet u misschien investeren in machines, voorraad of apparatuur. U moet het startkapitaal met rente binnen 10 jaar terugbetalen. Er wordt gecontroleerd of u het startkapitaal gebruikt voor de afgesproken middelen.

Heeft u een bijstandsuitkering en gaat u een eigen bedrijf beginnen? Dan bent u niet langer beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Uw uitkering wordt dan stopgezet.

Als oriënterend ondernemer kunt u uw uitkering nog maximaal 3 maanden houden. Tijdens deze 3 maanden heeft u geen sollicitatieplicht en kunt u uw ondernemingsplan schrijven.

Als het u niet lukt het ondernemingsplan zelf op te stellen, kunt u de hulp inroepen van een accountant of boekhouder. U kunt ook uw ideeën voorleggen aan een professioneel bureau. Dat kan u helpen met het maken van uw ondernemingsplan.