Adresonderzoek

Staat er op uw adres iemand ingeschreven die er niet woont? Of ontvangt u post van vorige bewoners? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten. De gemeente onderzoekt dan waar deze persoon echt woont. U vraagt een adresonderzoek schriftelijk of bij de centrale balie aan.

Schriftelijk

Geef in uw verzoek minstens het volgende aan:

  • de naam van de vertrokken persoon
  • eventueel het nieuwe adres van deze persoon.

U ondertekent het verzoek en stuurt het met een kopie van uw identiteitsbewijs naar:

Gemeente Zandvoort
Afdeling Klant Contact Centrum
Postbus 2
2040 AA Zandvoort

Aan de centrale balie

Voor de aanvraag moet u een afspraak maken. U kunt dit telefonisch doen via telefoonnummer 14 023. 
Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen.

  • De gemeente start een onderzoek naar de juiste adresgegevens van de ingeschreven bewoners
  • De gemeente streeft ernaar het onderzoek binnen 3 maanden af te ronden. Soms kost een adresonderzoek meer tijd
  • Na afloop van het onderzoek wordt iemand ingeschreven op een nieuw adres of uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP). Na afloop van het onderzoek wordt iemand ingeschreven op een nieuw adres of uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP). De datum van uitschrijving van uw adres is de datum waarop het onderzoek eindigt.
  • Als u de gemeente heeft gevraagd om een adresonderzoek, ontvangt u schriftelijk bericht als het onderzoek is afgerond.

U moet ingeschreven staan op het adres waar u feitelijk woont. Staat u niet of onjuist ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw recht op voorzieningen van de overheid. Denk hierbij aan studiefinanciering, kinderbijslag, AOW- of WW-uitkering of huurtoeslag.

Als u niet woont op het adres waarop u in de BRP staat ingeschreven, kan degene die wel op dat adres woont de gemeente vragen om een adresonderzoek. Ook de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Belastingdienst kunnen om een adresonderzoek vragen. De gemeente is dan gemachtigd om onderzoek te doen naar uw feitelijke woonadres.

Woont u wél op het adres dat in onderzoek is? Neem dan contact op met de gemeente.

U bent van uw adres uitgeschreven, maar u woont er nog wel? Dan kunt u zich opnieuw laten inschrijven. U kunt hiervoor alleen op afspraak langskomen bij de centrale balie. Bel voor een afspraak met telefoonnummer 14 023. U neemt bij de afspraak mee: