Aangifte schade

Vindt u dat u schade heeft opgelopen door de gemeente? U heeft bijvoorbeeld schade aan uw auto door een slecht wegdek. Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en schriftelijk een schadevergoeding aanvragen. U moet wel kunnen aantonen dat de gemeente aansprakelijk is.

Schadeformulier Stuur de gevraagde bijlagen mee.

Met het schadeformulier stuurt u mee:

  • Foto's van de situatie en beschadiging. In ieder geval een detailfoto van de schade en een overzichtsfoto van de locatie
  • eventueel getuigenverklaring(en) en/of proces-verbaal van de politie
  • expertiserapporten
  • een bewijs van geleden schade. Zoals een rekening van de reparatie of opgave van herstelkosten.

Bent u gewond? Uw schadeformulier gaat dan ook naar de verzekeraar van de gemeente. De letselschade-experts van de verzekeraar behandelen uw verzoek om schadevergoeding. De gemeente verzorgt daarna met de verzekeraar de afhandeling van uw verzoek.