Aangifte schade

Vindt u dat u schade heeft opgelopen door de gemeente? U heeft bijvoorbeeld schade aan uw auto door een slecht wegdek. Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U kunt dit online doen. Voor het invullen heeft u DigiD nodig.

Schadeformulier online invullen Stuur de gevraagde bijlagen mee

Bij uw aanvraag kunt u een of meerdere documenten uploaden. (.pdf, .jpg/.jpeg of .doc/.docx met een maximale grootte van 10 MB per document):

  • Foto's van de schadelocatie (overzichts- en detailfoto’s) en foto’s van de schade aan zaken.
  • Eventueel getuigenverklaring(en) en/of proces-verbaal van de politie.
  • Een bewijs van de geleden schade. Zoals een (pro forma) nota, expertiserapport of aankoopbon.

U kunt het schadeformulier met de gevraagde bijlagen opsturen naar:

Gemeente Haarlem
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 2
2040 AA Haarlem

Formulier aangifte schade (pdf)