Herinrichting Nieuw Noord

Waarom willen we de openbare ruimte opnieuw inrichten? 

De kwaliteit van de openbare ruimte in Nieuw Noord verdient aandacht. Er is te veel variatie in het gebruik van materialen en straatmeubilair, buurten en de wijk zijn hierdoor weinig herkenbaar. Daarnaast is er wateroverlast in Nieuw Noord. Het rioolstelsel moet vervangen worden om de stevige hoosbuien beter aan te kunnen. Nu is er een gemengd rioolstelsel, dat betekent dat schoon hemelwater, dat onder andere van de daken komt, het riool in gaat. Dat is jammer, omdat het groen in de wijk, het water goed kan gebruiken. 

Bij het vervangen van het riool gaat de straat open. Dit biedt kansen om de straten anders in te richten met meer groen en met meer eenheid in uitstraling en daarmee de wijk een stevige opwaardering te geven. De herinrichting gaat ook bijdragen aan het bevorderen van de sociale samenhang (elkaar kennen). 

Naast u, als bewoner, worden ook andere partijen hierbij betrokken. Zo kunnen allerlei onderdelen gezamenlijk worden aangepakt om te komen tot een leefbare, veilige en sociale wijk.   

We zijn benieuwd wat u belangrijk vindt!

Praat mee Meedenken hoe de openbare ruimte van Nieuw Noord eruit moet zien.

Van 1 mei tot en met 30 juni 2021 liep het inspraaktraject Herinrichting openbare ruimte Nieuw Noord. Hier zijn 117 reacties op gekomen die opgenomen en beantwoord zijn in de Nota van beantwoording (pdf).

De gemeente bedankt iedereen voor het meedenken, voor de goede aandachtspunten en de vele mooie aanvullende ideeën! Hierdoor wordt het resultaat van de herinrichting van de openbare ruimte nog beter!