Nieuwsoverzicht

 • Meer testcapaciteit regio Zandvoort

  11 september 2020

  Op dinsdag 8 september 2020 is in de Expo Haarlemmermeer, Stelling 1 in Vijfhuizen, de teststraat in Haarlemmermeer geopend. Inwoners uit de regio kunnen zich hier laten testen op het coronavirus, als zij klachten hebben die duiden op corona.

 • Verkeersbesluit intrekken (brom-)fietsparkeervakken Boulevard Paulus Loot Zandvoort

  9 september 2020

  Op 27 juli 2020 is het verkeersbesluit gepubliceerd om tijdelijk (brom-)fietsparkeervakken aan te wijzen op de Boulevard Paulus Loot om zodoende het plaatsen van (brom-)fietsen te structureren in het hoogseizoen.

 • Veel bomen in Zandvoort aangetast door iepziekte Zandvoort

  7 september 2020

  Tijdens de jaarlijkse inspectieronde blijkt dat circa honderd iepen in Zandvoort en Bentveld matig tot zwaar zijn aangetast door de iepziekte. Zeventig van deze bomen zijn al gekapt. De komende weken worden de resterende zieke bomen verwijderd.

 • De burgemeester en wethouders nodigen u uit

  7 september 2020

  Het college van de gemeente nodigt de inwoners van Zandvoort en Bentveld uit om in gesprek te gaan. Hiervoor wordt een wekelijks spreekuur georganiseerd waarbij de burgemeester of een wethouder aanwezig zal zijn. Het eerste spreekuur vindt woensdag 9 september plaats in het raadhuis van 16 tot 17 uur.

 • Koolmezenhuisjes ter preventie van eikenprocessierups

  4 september 2020

  Om te voorkomen dat de eikenprocessierups zich de komende jaren in Zandvoort en Bentveld vestigt, nemen de gemeente Zandvoort en Spaarnelanden een aantal maatregelen.

 • Gemeente Zandvoort zoekt ‘Junior Cyber Agents’

  3 september 2020

  Om de strijd aan te gaan met cybercriminaliteit is de gemeente Zandvoort op zoek naar Junior Cyber Agents: kinderen tussen de 8 en 12 jaar die door het spelen van HackShield leren hoe ze zichzelf en hun omgeving wapenen tegen online gevaren.

 • Hulp voor het betalen van schoolkosten

  31 augustus 2020

  Een nieuw schooljaar betekent voor veel ouders extra kosten voor hun schoolgaande kind(eren). Heeft u een laag inkomen? Dan kan de gemeente helpen.

 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter visie

  26 augustus 2020

  De gemeente Zandvoort werkt aan het opstellen van de Omgevingsvisie Zandvoort. Daarbij is het opstellen van een milieueffectrapportage (m.e.r.) verplicht, omdat de Omgevingsvisie belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. De publicatie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de eerste stap in de m.e.r.-procedure. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ligt ter visie van 31 augustus tot 12 oktober. U kunt de notitie online bekijken.

 • Gemeente zet in op parkeren en bereikbaarheid; ruimte voor voetganger, fietser én automobilist

  26 augustus 2020

  De gemeente Zandvoort zet zich in voor het verbeteren van de parkeersituatie en de bereikbaarheid van Zandvoort en de regio. Naast doorstroming en woon- en werkverkeer is parkeren een belangrijk punt van aandacht. Uitgangspunt is dat er ruimte is voor zowel voetganger, fietser als automobilist en dat parkeerknelpunten opgepakt worden, waarbij het parkeerbeleid wel gastvrij blijft.

 • Deze week worden er weer zieke iepen verwijderd

  24 augustus 2020

  Deze week worden er weer 31 iepen verwijderd vanwege de iepziekte in de volgende straten: Celsiusstraat tegen over nummer 96, Mussenbroekstraat, Fahrenheitstraat, Theo Hilbertpad tussen Fahrenheitstraat en Flemingstraat, Louis Davidstraat (rond museum), Schoolplein (achter het museum), Cornelis Slegersstraat hoek Haarlemmerstraat en Curiestraat naast huisnummer 6.