Nieuwsoverzicht

 • Holocaustmonument Levenslicht onthuld op 30 januari

  22 januari 2020

  Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over heel de wereld wordt daarbij stilgestaan. Om ook stil te staan bij de Holocaustslachtoffers uit Zandvoort, is van 30 januari tot 3 februari het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht te zien op het Kerkplein.

 • Werkzaamheden Prinsesseweg

  20 januari 2020

  De werkzaamheden voor de reconstructie van de Prinsesseweg tussen de Louis Davidsstraat en de Koninginneweg zijn gestart. Bij de werkzaamheden wordt de verharding aan de kant van de nieuwe woningen aangelegd, de middenberm aangepast en een stuk riool vervangen. Ook wordt de straatverlichting vernieuwd en aangepast.

 • Nieuw ontwerp herinrichting Kamerlingh Onnesstraat gepresenteerd

  16 januari 2020

  Woensdag 15 januari 2020 was een goed bezochte informatieavond over de herinrichting van de Kamerlingh Onnesstraat en omgeving. Tijdens deze vervolgbijeenkomst werd het nieuwe ontwerp besproken. In het ontwerp is rekening gehouden met de wensen die naar voren kwamen tijdens de eerste bijeenkomt op 9 september 2019. Bewoners en bedrijven gaven toen aan de voorkeur te hebben voor asfalt, straten waar maximaal 30 km per uur gereden mag worden, geen drempels en een rijbaan waar ook zware voertuigen kunnen rijden.

 • Veel vragen beantwoord tijdens Informatieavond Formule 1

  16 januari 2020

  Op 13 januari vond de tweede informatiebijeenkomst plaats over de Formule 1 voor de inwoners en ondernemers van Zandvoort. De bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente samen met de organisatie van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix (DGP). De opkomst was enorm groot. Ruim 220 geïnteresseerden bezochten de avond in de Blauwe Tram.

 • Gratis aanhanger te leen voor grofvuil

  13 januari 2020

  Inwoners uit Zandvoort en Bentveld kunnen gratis een aanhanger lenen van Spaarnelanden voor het wegbrengen van grof huishoudelijk afval. Het is een extra service. De aanhanger kan 3 uur lang gebruikt worden op vertoon van een identiteitsbewijs en het betalen van een borg van € 50. U reserveert de aanhanger online.

 • Praat mee over zonne- en windenergie op 16 januari

  9 januari 2020

  Net als de rest van Nederland, heeft ook onze regio (IJmond/Zuid-Kennemerland) de opgave om meer duurzame energie via zonnepanelen en windmolens op te wekken. We noemen dit de Regionale Energie Strategie (RES). Dat is een flinke uitdaging, omdat ruimte hier schaars is. Voor onze regio zijn drie verschillende toekomstbeelden gemaakt met mogelijkheden om duurzame energie op te wekken.

 • Informatieavond herinrichting Kamerlingh Onnesstraat verplaatst

  8 januari 2020

  De informatieavond over de herinrichting van de Kamerlingh Onnesstraat is op woensdag 15 januari as. De bijeenkomst is van 19.30-21.00 in de Blauwe tram, Louis Davidscarré 1. De bijeenkomst was gepland op 13 januari 2020 maar viel tegelijk met de informatiebijeenkomst over de Formule 1. Door de grote belangstelling bij de vorige bijeenkomsten voor zowel de Formule 1 als de herinrichting van de Kamerlingh Onnesstraat is gekozen om de avond over de Kamerlingh Onnesstraat te verplaatsen naar 15 januari 2020.

 • Burgemeester Moolenburgh: ‘Zo veel mensen die actief zijn. Daar mag Zandvoort heel erg trots op zijn.’

  6 januari 2020

  Op vrijdag 3 januari vond de jaarlijkse Zandvoortse Nieuwjaarsbijeenkomst plaats in Zorgcentrum Nieuw Unicum. Traditiegetrouw sprak de burgemeester de aanwezigen toe. Dit jaar blikte David Moolenburgh terug op zijn eerste maanden van zijn burgemeesterschap. Met name de enorme betrokkenheid onder de inwoners van Zandvoort is hem opgevallen.

 • Kerstbomenactie en kerstboomverbranding

  2 januari 2020

  Lever je kerstboom in op 8 januari tussen 13.00 en 16.00 uur bij de Remise of het Schuitengat en maak kans op een cadeaubon. De kerstboomverbranding vindt die avond plaats om 19.30 uur op het strand ter hoogte van het Schuitengat.

 • Informatieavond Formule 1 Zandvoort 13 januari

  20 december 2019

  Op 13 januari organiseert de gemeente Zandvoort samen met de organisatie van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix (DGP) een informatieavond voor bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Het doel van de avond is om u bij te praten. De hoofdlijnen van het evenement zijn nu duidelijk, maar er moeten nog veel details worden uitgewerkt. Toch wil Ellen Verheij (wethouder Toerisme en Economie) samen met de DGP-organisatoren Robert van Overdijk en Rob Langenberg iedereen die geïnteresseerd is, graag meenemen in de laatste van stand van zaken.