Formule 1

Formule 1 Zandvoort uitgesteld naar 2021

De organisatie van de Dutch Grand Prix heeft, in samenspraak met de Formula One Management, moeten concluderen dat het niet meer mogelijk is om dit jaar nog een race met publiek te kunnen houden. Door de wereldwijde verspreiding van het coronavirus werd de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix begin mei, zoals bekend, uitgesteld. Er is nu besloten om de race definitief uit te stellen naar 2021. Meer informatie over bijvoorbeeld tickets vindt u op de website van de Dutch Grand Prix.

Ook het side-eventsprogramma ‘Zandvoort Beyond, beach for Racing’, dat in aanloop naar en tijdens het raceweekend zou plaatsvinden, is komen te vervallen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Zandvoort Beyond.

Gemeente Zandvoort heeft tijdens het evenement de regie over alles buiten de hekken van het circuit. Zandvoort wil de komst van de Formule 1 naar Zandvoort goed voorbereiden en waar mogelijk faciliteren, controleren en begeleiden, zodat het evenement op een prettige en veilige manier kan plaatsvinden.

Daarnaast ziet de gemeente de komst van de Formule 1 als kans voor de verdere ontwikkeling van Zandvoort binnen de Metropool Regio Amsterdam. De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) doet namens de gemeente Zandvoort de verstrekking, handhaving en controle van omgevingsvergunningen (waaronder de geluidsvergunning). Zandvoort doet dit zelf voor evenementenvergunningen.

Het hoofdevenement, Dutch Grand Prix Zandvoort, wordt georganiseerd door DGP Race B.V. een samenwerkingsverband van Circuit Zandvoort, Sportvibes en TIG Sports. DGP heeft een contract afgesloten met Formula One Management over het organiseren van de racewedstrijd.

Kijk voor meer informatie over de rol van gemeente Zandvoort bij de veelgestelde vragen.

Side-eventsprogramma

Met het opschorten van het F1-raceweekend vanwege het coronavirus vervalt ook het side-eventsprogramma ‘Zandvoort Beyond, beach for racing’, dat in de periode 27 maart - 3 mei 2020 zou plaatsvinden. We gebruiken de komende tijd om de mogelijke gevolgen hiervan voor alle activiteiten van het Zandvoort Beyond programma inzichtelijk te maken. Meer informatie hierover is te vinden op: http://zandvoortbeyond.nl/.

De gemeente Zandvoort zou samen met inwoners en ondernemers het side-eventsprogramma organiseren om 35 dagen voorafgaand aan het raceweekend alvast in de sfeer te komen. Zo zou Zandvoort tijdelijk veranderen in één groot ‘Formule 1-dorp’. Gezellig voor bewoners en bezoekers.

Wij willen iedereen bedanken die zich de afgelopen tijd met hart en ziel ingezet heeft om van het 35 dagen programma een mooi feestje te maken. Voor nu wensen we heel Zandvoort veel sterkte om deze moeilijke periode door te komen.

De Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix Zandvoort in het eerste weekend van mei 2020 is vanwege het coronavirus uitgesteld tot een nog nader te bepalen moment. Wanneer een nieuwe datum bekend is, wordt opnieuw aan bewoners, ondernemers en bezoekers uitgelegd hoe de bereikbaarheid en de veiligheid rondom het F1-raceweekend wordt geregeld. 

Om dit in goede banen te leiden is een mobiliteitsplan ontwikkeld door de organisator van de Dutch Grand Prix (DGP). Dit is gebeurd samen met de gemeente Zandvoort en partners zoals het Rijk, de provincie Noord-Holland, omliggende gemeenten, NS, ProRail, Connexxion en PWN. 

Het mobiliteitsplan regelt meerdere zaken tegelijk op de evenementdagen. Vanzelfsprekend is het gericht op het veilig en snel van en naar het circuit krijgen van 104.000 bezoekers. Maar tegelijk zorgt het ervoor dat het evenemententerrein veilig en verkeersvrij blijft. Ook dat Zandvoort en alle omliggende gebieden altijd bereikbaar zijn; voor alle bewoners, ondernemers en hulpdiensten. En dat de impact op de bewoners van Zandvoort en overige verkeersdeelnemers zo minimaal mogelijk is.

Op hoofdlijnen zal het betekenen dat er een systeem van doorlaatbewijzen komt. Dit systeem moet ervoor zorgen dat bewoners, ondernemers, leveranciers en alle denkbare hulpdiensten altijd met de auto of motor Zandvoort in en uit kunnen. Bezoekers van Zandvoort zijn welkom met de trein, (brom)fiets of als voetganger. Zij ontvangen geen doorlaatbewijs en kunnen dus niet met de auto of motor Zandvoort in.

Voor bezoekers met kaartjes voor het circuit is ook een pendelbusservice beschikbaar vanaf diverse P+R locaties in de regio. Ook kunnen bezoekers gebruik maken van georganiseerd busvervoer met diverse opstaplocaties in Nederland.

Het mobiliteitsplan blijft in grote lijnen in zijn huidige vorm bestaan; de vergunning is gegeven op basis van dit plan. Hoe de verdere uitwerking van het mobiliteitsplan er gedetailleerd in de praktijk zal uitzien, zal duidelijk gemaakt worden zodra de nieuwe datum van het raceweekend bekend is. Veel van deze details over bereikbaarheid, mobiliteit en veiligheid kunt u dan lezen op de pagina veelgestelde vragen.

De gemeente Zandvoort heeft op 13 februari 2020 de organisatie van de Formule 1-race Dutch Grand Prix (DGP) 3 evenementenvergunningen verleend. Op 1 december 2019 had DGP daarvoor aanvragen ingediend. Onderdeel van deze aanvragen is het mobiliteitsplan en een veiligheidsplan.

Bij de beoordeling van de aanvragen heeft gemeente Zandvoort onder andere de hulpdiensten om advies gevraagd. Naast deze adviezen zijn de reacties meegenomen van bewoners, ondernemers en vertegenwoordigende organisaties, die zijn binnengekomen tijdens de 4 weken durende inzage periode. De vergunningen zijn te vinden onder documenten op de projectpagina Formule 1 naar Zandvoort.

In vervolg op de verleende evenementenvergunningen hebben de gemeenten Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede, Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen en de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland op 18 februari 2020 een aantal verkeersbesluiten genomen. Deze verkeersbesluiten waarborgen de bereikbaarheid en veiligheid van het Dutch Grand Prix evenement, de naburige camping, het duingebied en de evenementen in het centrum van Zandvoort. De verkeersbesluiten gaan ook over het afsluiten van 7 spoorwegovergangen op de route Amsterdam-Zandvoort.

De verkeersbesluiten zijn genomen op basis van een mobiliteitsplan van DGP. Dit plan gaat in op de bereikbaarheid van het circuit, de gemeente Zandvoort en de buurgemeenten, in aanloop naar en gedurende het evenement. Bij het opstellen van dit plan zijn spoor- en wegbeheerders, brandweer en politie uitvoerig betrokken geweest. De onderliggende notitie en tekeningen ter onderbouwing van de gemaakte afwegingen en achterliggende visie zijn te vinden onder het kopje Mobiliteitsplan op de pagina Documenten.

Kijk voor meer informatie over vergunningen bij de veelgestelde vragen en op de webpagina over vergunningen rondom de Formule 1 van de provincie Noord-Holland.

Gemeente Zandvoort streeft ernaar samen met de organisator van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix (DGP) een zo duurzaam mogelijk evenement te organiseren. Om deze ambitie waar te maken, hebben de gemeente Zandvoort en DGP met adviesbureau Green Events een ambitieuze maar ook realistische duurzaamheidsstrategie met actieplan opgesteld. Dit plan beschrijft de strategie en de doelen voor 2022.

Een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsstrategie is het grootschalig gebruik van het openbaar vervoer en de fiets te stimuleren en waar mogelijk te faciliteren. Daarbij kijkt DGP ook verder naar innovatieve en praktische toepassingen om de nadelige gevolgen van het evenement op het milieu te verlagen en zo mogelijk te compenseren.

DGP heeft als uitgangspunt dat tickets voor het evenement verkocht worden in combinatie met bijvoorbeeld een treinticket, hotelovernachting, pendelbusticket, fietsticket etc. Naast deze maatregel om verkeersstromen te reguleren, wordt er in samenwerking met provincie Noord-Holland en omliggende gemeenten gewerkt aan een verkeersplan om overlast voor omwonenden te beperken. Zandvoort en het circuit is straks alleen bereikbaar per pendelbus, (brom)fiets, trein of wandelend.

Ook worden maatregelen genomen om het duingebied te beschermen. Alle tijdelijke accommodaties en tribunes blijven binnen de hekken van het circuit. De verhogingen die nu direct langs de baan te zien zijn, zijn kunstmatig aangelegde zandwallen die dienst doen als geluidswallen en maken dus geen onderdeel uit van het duingebied. Vanuit de duinen is het niet mogelijk iets te zien van het circuit of de race.

Kijk voor meer informatie over duurzaamheid bij de veelgestelde vragen.