Evenementen

Jaarlijks bezoeken meer dan vijf miljoen dagtoeristen Zandvoort en overnachten er meer dan 1 miljoen mensen. Dat maakt dat er bijna geen betere plek is om een evenement te organiseren! Door de jarenlange ervaring met (grote) evenementen in en rond het dorp en op het strand, weten wij precies wat u als organisator nodig heeft om uw evenement tot een succes te maken.

Lokale evenementenkalender

Bekijk de evenementenkalender met reeds aangemelde evenementen voor 2018. Let op: Het zijn aangemelde evenementen. Dit betekent niet dat de gemeente al een vergunning heeft verleend. Evenementen waar een vergunning voor is verleend, vindt u onder het tabje 'verleende evenementenvergunningen'. De kalender kan nog wijzigen.

Regionale Evenementenkalender

Jaarlijks wordt in november de regionale evenementenkalender opgesteld. Aan de organisatoren van een evenement wordt gevraagd om vóór 1 november (voorafgaand aan het jaar dat het evenement plaatsvindt) hun evenement aan te melden voor de evenementenkalender. Alle meldingen worden doorgestuurd naar de Veiligheidsregio Kennemerland. De Veiligheidsregio bepaalt vervolgens de inzet van de hulpdiensten bij evenementen in de gehele regio. Deze melding staat los van het formele vergunningstraject van gemeente Zandvoort. Het formule vergunningstraject dient ook na aanmelding voor de regionale kalender te worden doorlopen. Download hier het aanvraagformulier om uw evenement voor de regionale kalender aan te melden.

Als u een evenement wilt organiseren, kan in sommige gevallen worden volstaan met een melding. Dit is afhankelijk van de grootte van het evenement . U kunt tot 15 werkdagen voor het evenement de melding bij de gemeente doen. Wilt u een melding doen of wilt u nagaan of een melding volstaat?  Vul dan dit digitale meldingsformulier in.

Als u een evenement wil organiseren is meestal een evenementenvergunning vereist.  Het is belangrijk dat deze aanvraag  8 weken voorafgaand aan het evenement bij de gemeente wordt ingediend.

Welke gegevens dient u bij de gemeente aan te leveren?

  • Het aanvraagformulier voor een evenementenvergunning
  • Een gedetailleerde plattegrond van het evenemententerrein
  • Een draaiboek van het evenement

Bij grotere evenementen kan de gemeente vragen om een risico analyse van het evenement. De organisator wordt in dat geval gevraagd de risico’s van het evenement in beeld te brengen. Hieronder vindt u het format van de risico analyse en de toelichting. Om organisatoren te ondersteunen is ook een voorbeeld van een risico analyse bijgevoegd.


Formulieren

Aanvraagformulier evenementenvergunning (digitaal)

Toelichting aanvraagformulier evenementenvergunning (download)

Format van de risico analyse voor evenementen (download)

Toelichting op de risico analyse voor evenementen (download)

Voorbeeld  risico analyse (download)


Hebt u vragen over een evenementenvergunning?

Dan kunt u het beste contact opnemen met Irma Keur van de afdeling Toerisme en Economie via i.keur@zandvoort.nl of 06-36186915.

Soms heeft u naast een evenementenvergunning ook een andere vergunning en/of ontheffing nodig. De aanvraagformulieren voor deze vergunningen en/of ontheffingen kunt u ook hieronder downloaden. 

In sommige gevallen kun je als organisator van een evenement in aanmerking komen voor een subsidie of bijdrage vanuit één van de fondsen van Zandvoort. De gemeente Zandvoort verstrekt jaarlijks subsidies aan verschillende evenementen en initiatieven. Daarnaast zijn er een tweetal fondsen, het Ondernemers Innovatiefonds en het Holland Casinofonds. Beiden leveren een bijdrage aan evenementen en initiatieven van ondernemers. Hebt u een initiatief of wilt u een evenement organiseren en bent u nieuwsgierig of u in aanmerking komt voor zo’n bijdrage, neem dan contact op met het Pop Up-team via popup@zandvoort.nl.

Toeristische subsidie van de gemeente

Voor initiatieven van ondernemers en organisatoren kan de gemeente soms een subsidie verstrekken. De aanvragen worden getoetst aan de Pop Up-criteria. En in de Algemene Subsidieverordening Zandvoort 2016 staan de spelregels van de gemeente.


Holland Casinofonds

Het Holland Casino is al veertig jaar een vertrouwd gezicht in Zandvoort. Ieder jaar steunt het bedrijf vanuit hun Holland Casinofonds een flink aantal evenementen in Zandvoort met een financiële bijdrage. Organisatoren kunnen jaarlijks tot 1 november een aanvraag indienen voor een evenement dat in het jaar daarop gehouden wordt. De aanvragen worden dan in december allemaal beoordeeld door een vertegenwoordiging van het Holland Casino en de gemeente. De gelukkigen krijgen dan zo snel mogelijk uitsluitsel over de toekenning en de hoogte van het bedrag. Voor het indienen van een aanvraag bij het Holland Casino wijst het Pop Up-team je graag de weg. Je kunt het Pop Up-team bereiken via popup@zandvoort.nl


Ondernemers Innovatiefonds

Ondernemers in Zandvoort zien als geen ander hoe belangrijk het is om de kwaliteit van alle initiatieven in de badplaats op een goed niveau te krijgen. Ze hebben de koppen bij elkaar gestoken en in januari 2017 iets nieuws in het leven geroepen: het Ondernemers Innovatiefonds. Dat is een mooie pot met geld die de Zandvoortse ondernemers onderling vullen. Als er een extra investering nodig is om ondernemend Zandvoort vooruit te helpen dan kan dat uit dit fonds betaald worden. Het Innovatiefonds zet niet zelf nieuwe evenementen op. Iedereen die iets nieuws bedenkt dat valt in de categorie van, voor en door ondernemers in Zandvoort, wordt uitgenodigd om een aanvraag in te dienen.

Voor meer informatie of het indienen van zo’n aanvraag verwijzen wij u naar
www.innovatiefondszandvoort.nl

 

 

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Irma Keur, evenementencoördinator van Zandvoort. U kunt haar per mail bereiken via ikeur@haarlem.nl of per telefoon op nummer 0636186915.