Evenementenvergunning

Het verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen is per 1 juli opgeheven. Wilt u een evenement organiseren? Neem dan contact met de gemeente. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd en het zal dus een aantal weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden. Niet alles zal meteen mogelijk zijn.

Als u een evenement wilt organiseren op een openbaar terrein, dan heeft u vaak een evenementenvergunning nodig. De evenementenvergunning vraagt u schriftelijk en in ieder geval 8 weken voor aanvang van het evenement aan. Voor meer informatie kunt u bellen naar telefoonnummer 14 023.

Organiseert u een evenement in Zandvoort? Dan moet u dit eerst melden in oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin u het evenement houdt. Lees meer onder het kopje Aanmelden evenement.

Wilt u een voor Zandvoort 'nieuw' evenement organiseren en heeft u een evenementenvergunning nodig? Voordat u de vergunning aanvraagt, moet u overleggen met de evenementencoördinator, mevrouw I. Keur. U kunt een afspraak met haar maken via i.keur@zandvoort.nl of  023 511 5610.

Evenementenvergunning aanvragen Stuur het aanvraagformulier met alle bijlagen uiterlijk 8 weken voor uw evenement op

U vraagt een vergunning aan als uw evenement niet valt onder de voorwaarden voor het melden van een klein evenement. Een particuliere markt is geen evenement. Hiervoor moet u een particuliere marktvergunning aanvragen.

Bij het beoordelen van uw aanvraag evenementenvergunning let de gemeente op de volgende punten:

 • de ruimte en tijd die het evenement inneemt en de mogelijke inzet van hulpdiensten
 • het verwachte aantal bezoekers
 • effect op het woonleefklimaat van de directe omgeving
 • past het evenement bij de locatie
 • bestaat er gevaar voor de openbare orde, gezondheid en veiligheid
 • hindert het evenement het verkeer
 • bestaat er gevaar voor verontreiniging, aantasting van het uiterlijk van het dorp, schade aan openbare (groen)voorzieningen
 • geeft de organisator voldoende garantie voor een goed verloop van het evenement en
 • wordt schade aan het milieu zoveel mogelijk beperkt.

Vraag de vergunning in ieder geval 8 weken voor de start van het evenement aan. Komt uw aanvraag minder dan 8 weken voor de aanvang van het evenement bij de gemeente binnen? Dan kan de gemeente besluiten uw aanvraag niet te behandelen. Dit geldt ook voor aanvragen zonder bijlagen of voor aanvragen die niet volledig zijn ingevuld.

De gemeente hanteert 3 categorieën:

 • groot evenement (risico-evenement, categorie III)
 • middelgroot evenement (aandachtsevenement, categorie II)
 • en een klein evenement (regulier/geen risico-evenement, categorie I).

De kosten voor een evenementenvergunning zijn:

 • eenmalig klein evenement (categorie I): € 110,00
 • terugkerend klein evenement (categorie I): € 192,55
 • eenmalig middelgroot evenement (categorie II): € 190,80
 • terugkerend middelgroot evenement (categorie II): € 334,20
 • eenmalig groot evenement (categorie III): € 349,55
 • bestaand groot evenement (categorie III): € 620,45

Precariobelasting voor evenement op gemeentegrond

U betaalt soms ook precariobelasting als uw evenement op gemeentegrond staat. U krijgt daarvoor een aparte nota. Voor een evenement op eigen grond moet u wel een vergunning aanvragen, maar u hoeft hiervoor geen precariobelasting te betalen.

Precariobelasting (GBKZ.nl)

Op het formulier staat een overzicht van de gegevens die u moet aanleveren. Houd er rekening mee dat u in ieder geval een situatietekening en draaiboeken moet inleveren. Bij de situatietekening moet u ook rekening houden met eisen voor brandveiligheid (zie kopje 'Mogelijke bijbehorende vergunningen').

Organiseert u een evenement? Dan moet u dit aanmelden in het jaar voorafgaand aan het evenement. Een evenement in 2020 meldt u aan vóór 21 oktober 2019.

Het tijdig aanmelden is noodzakelijk voor evenementen. Het gaat om evenementen in zowel gebouwen als op de openbare weg.

Het is belangrijk op tijd inzicht te hebben in het aantal evenementen. Deze vragen namelijk inzet en capaciteit van politie, brandweer en GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). Als bekend is welke evenementen zijn aangevraagd, kan vooraf worden ingespeeld op piekperiodes.

Aanmelden

Alle evenementen die gepland zijn voor 2020 moeten vóór 21 oktober 2019 zijn aangemeld bij de gemeente Zandvoort. U gebruikt hiervoor een speciaal aanmeldingsformulier. De bij de gemeente bekende organisaties krijgen dit formulier in september toegestuurd. U kunt het meldingsformulier ook aanvragen door een e-mail te sturen naar evenementencommissie@zandvoort.nl.

Stuur het volledig ingevulde formulier vóór 21 oktober 2019 via e-mail naar evenementencommissie@zandvoort.nl of per post aan:

Gemeente Haarlem
ECDW - afdeling Evenementen
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Wilt u een evenement organiseren rondom de Formule 1? Dan kunt u dit melden via formule1@zandvoort.nl

Na uw aanmelding

 • Alle aanmeldingen worden regionaal beoordeeld. Er wordt onder andere gekeken naar samenloop van evenementen. Vervolgens worden goedgekeurde evenementen opgenomen in de regionale evenementenkalender. De definitieve evenementenkalender wordt vastgesteld aan het eind van het jaar. Dan hoort u of uw evenement op de door u beoogde datum kan plaatsvinden.
 • Een evenement dat is aangemeld op een bepaalde datum of data, mag in beginsel niet meer wijzigen.
 • Als uw evenement is opgenomen op de kalender, houdt dat echter niet automatisch in dat daar ook een evenementenvergunning voor kan worden afgegeven. Een evenement vindt definitief plaats als daarvoor naast de aanmelding ook een vergunning is aangevraagd én afgegeven door gemeente Zandvoort.
 • Het aanvraagproces voor de vergunning, de termijnen die gelden voor het indienen en het behandelen van de aanvraag en het beleid hiervoor, staan beschreven in het evenementenbeleid van gemeente Zandvoort.

Uw aanvraag wordt getoetst aan de geldende regelgeving (APV). Daarna volgt een besluit.

Bij een positief besluit krijgt u een vergunning. U moet zich houden aan de voorwaarden die genoemd zijn in de vergunning. Voorafgaand aan een negatief besluit neemt de gemeente contact met u op. U krijgt dan de mogelijkheid om in een zienswijze aan te geven met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente dan meenemen in het definitieve besluit.

Algemeen Plaatselijke Verordening Zandvoort

Parkeren

Op veel locaties is dag- of weekkaart nodig. Deze is alleen aan te vragen bij de centrale balie van het Gemeentehuis, Swaluëstraat 2 in Zandvoort tussen 8.30 en 12.30 uur. U krijgt de parkeerkaart direct mee. Voor een dag- of weekkaart betaalt u kosten.

Lees meer op de pagina Parkeervergunning bedrijven

Voor vrachtwagens langer dan 6 meter en/of hoger dan 2,4 meter is een aparte parkeerontheffing nodig om te mogen parkeren op gewone parkeerplaatsen. Voor deze ontheffing moet u betalen.

Lees meer op de pagina Groot voertuig op de weg parkeren

Gebruiksmelding brandveiligheid

Naast een evenementenvergunning is voor evenementen het 'Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening openbare plaats' van toepassing. In dit besluit zijn brandveiligheidsvoorschriften opgenomen voor gebruik van een plaats in de openbare ruimte. Deze voorschriften gelden voor elk evenement.

Misschien moet u een gebruiksmelding doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor ruimtes (zoals tenten, podia en tribunes) die bestemd zijn voor meer dan 150 personen. Of als u de brandveiligheid op een andere manier regelt dan het besluit voorschrijft.

Meldingsformulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (formulier Rijksoverheid, pdf)

Deze melding wordt beoordeeld door de omgevingsdienst IJmond. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar wabo@odijmond.nl of sturen naar:

Omgevingsdienst IJmond
Postbus 325
1940 AH Beverwijk

Tapontheffing

U vraagt een tapontheffing zwak alcoholische dranken aan als u alcohol (bier en wijn) wilt schenken en verkopen bij een evenement. Hieraan zijn kosten verbonden.

Tapontheffing

Met het opschorten van het F1-raceweekend vanwege het coronavirus vervalt ook het side-eventsprogramma ‘Zandvoort Beyond, beach for racing’, dat in de periode 27 maart - 3 mei 2020 zou plaatsvinden. We gebruiken de komende tijd om de mogelijke gevolgen hiervan voor alle activiteiten van het Zandvoort Beyond programma inzichtelijk te maken. Meer informatie hierover is te vinden op: http://zandvoortbeyond.nl/.

De gemeente Zandvoort zou samen met inwoners en ondernemers het side-eventsprogramma organiseren om 35 dagen voorafgaand aan het raceweekend alvast in de sfeer te komen. Zo zou Zandvoort tijdelijk veranderen in één groot ‘Formule 1-dorp’. Gezellig voor bewoners en bezoekers.

Wij willen iedereen bedanken die zich de afgelopen tijd met hart en ziel ingezet heeft om van het 35 dagen programma een mooi feestje te maken. Voor nu wensen we heel Zandvoort veel sterkte om deze moeilijke periode door te komen.

Evenementenbureau Gielissen is verantwoordelijk voor de organisatie van het programma met aandacht voor kunst, cultuur en natuurlijk kinderen. Kijk voor meer informatie over side-events bij de veelgestelde vragen.

Er zijn verschillende verhuurbedrijven waarbij u hekken, verkeersborden en andere materialen kunt huren. Aan het bezorgen en het huren zijn kosten verbonden.

De evenementencoördinator is mevrouw I. Keur. U kunt haar bereiken via i.keur@zandvoort.nl of 023 511 5610.


Heeft u de informatie die u zocht niet op deze pagina gevonden? Stel uw vraag dan via het formulier Informatieverzoek. Sla het ingevulde formulier op en verstuur het per e-mail naar vragenformulier@zandvoort.nl. Als u het formulier niet opslaat kunnen de ingevulde gegevens na verzending niet goed zichtbaar zijn. Als we het formulier hebben ontvangen, nemen we binnen 5 werkdagen contact met u op.

Informatieverzoek (pdf)