Handhaving

Handhaving houdt zich bezig met parkeeroverlast, jeugdoverlast, overlast door mensen bijvoorbeeld op straat of in parken, horecaoverlast, overlast van afval op straat, hondenpoep, fietswrakken en verkeersoverlast (fietsers en brommers in voetgangersgebied).

Handhavers kunnen in Zandvoort controleren of bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad zich aan de regels houden. Deze regels van de gemeente staan in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Maar ook in (een deel van) de Wegenverkeerswet en de Drank en Horecawet.

Overlast of overtreding melden

Wilt u een melding maken van overlast of een overtreding? Maak online een melding.

Direct handhaving nodig

Heeft u handhaving direct nodig? Denk hierbij aan jeugdoverlast, mensen die overlast geven op straat, parkeeroverlast of horecaoverlast. Dan belt u naar 023 511 4950. U krijgt een meldcentralist te spreken.

De meldkamer is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8.30 uur tot 23.00 uur en zondag van 13.00 uur tot 21.15 uur.

Vanaf 1 oktober 2020 kunt u handhavers tegenkomen met een bodycam op hun uniform. Een bodycam is een kleine draagbare camera. Een handhaver maakt alleen opnames als hij vindt dat er een onveilige situatie ontstaat. Met deze opnames is het mogelijk om incidenten achteraf goed te onderzoeken. Zo willen we onze medewerkers beter beschermen. Alle beelden worden veilig opgeslagen. Alleen medewerkers die daar toestemming voor hebben, mogen de beelden bekijken. Lees meer over de werkwijze van de bodycams (pdf, 183KB).

Veelgestelde vragen

Mogen handhavers bodycams wettelijk gebruiken? 

Ja, dat mag. De gemeente zet bodycams in om de veiligheid van haar werknemers te vergroten. Dit mag op basis van artikel 6.1f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Wanneer mogen opnames worden gemaakt? 

Opnames mogen worden gemaakt als de handhaver vindt dat er een onveilige situatie ontstaat. Alle incidenten die uit de hand kunnen lopen, mogen worden gefilmd met de bodycam.

Kunnen de opnames ook stiekem worden gemaakt? 

Nee, de bodycam wordt altijd openlijk en duidelijk gedragen en het is duidelijk zichtbaar wanneer er een opname wordt gemaakt. 

Kan de politie de opnames gebruiken? 

Ja, als er een opname is gemaakt van een strafbaar feit kan de politie de beelden gebruiken bij het opsporingsonderzoek. De beelden kunnen ook gebruikt worden als bewijsmateriaal in een rechtszaak.

Als ik niet gefilmd wil worden, mag ik dan weigeren? 

Nee, de handhavers zijn bevoegd te filmen en hebben geen toestemming nodig om de camera te starten.

Hoe worden de opnames beveiligd? 

We gaan zorgvuldig om met de bodycamopnames. Alle opnames worden op de bodycam zo opgeslagen dat ze onleesbaar zijn. De opnames worden na elke dienst van de bodycam afgehaald en automatisch op een andere plek opgeslagen. Een klein aantal personen heeft toegang tot die plek. Zij mogen de opnames alleen bekijken als de politie om de opnames vraagt, als een burger een verzoek doet om de beelden in te zien, of als een handhaver de beelden wil bekijken voor zelfevaluatie.

Als opnames worden bekeken, verwijderd of gewijzigd slaat het systeem dit automatisch op. Hierdoor kan altijd worden achterhaald op welk moment, door wie en voor welk doel de opnames zijn opgevraagd. 

Hoe lang worden de beelden bewaard? 

Na 28 dagen worden de opnames automatisch verwijderd. Behalve als binnen 28 dagen een verzoek of vordering wordt ingediend. Een vordering kan bijvoorbeeld worden gedaan door het openbaar ministerie (OM). Het OM kan de beelden opeisen voor een strafrechtelijk onderzoek. Die bodycamopnames worden bewaard zolang als nodig is voor een onderzoek. Als het onderzoek is afgerond worden de opnames verwijderd.

Kan een handhaver de opnames zelf verwijderen?

Een handhaver kan de opnames van zijn bodycam niet zelf verwijderen. 

Kan ik de beelden inzien die van mij zijn gemaakt? 

Als u zelf gefilmd bent met een bodycam, hebt u het recht om de beelden te bekijken. U mag alleen de beelden zien waar u zelf op staat. Andere personen worden volledig onherkenbaar gemaakt. Op de pagina Privacyverklaring staat informatie over het algemene privacybeleid van de gemeente Haarlem. Op die pagina staat ook hoe u een verzoek kunt indienen om gegevens in te zien. 

Wordt gekeken of de bodycambeelden gebruikt worden volgens de regels van de wet?

Elke gemeente heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Een FG controleert de manier waarop de gemeente met persoonsgegevens en privacy omgaat. De FG mag dus ook controleren of de afspraken over de opnames van bodycams worden nagekomen. 

Door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn er geen spreekuren met uw wijkhandhaver op locatie. U kunt wel contact opnemen met uw wijkhandhaver via de meldkamer (023 511 4950).