Contact met gemeente Zandvoort

Alleen op afspraak

U kunt alléén terecht bij de centrale balie aan de Swaluëstraat 2 als u een afspraak heeft. Door extra werkzaamheden zijn de wachttijden langer.

Het algemene telefoonnummer van de gemeente Zandvoort is 14 023. Belt u vanuit het buitenland? Dan kunt u ons bereiken via 00 31 23 511 5115.

Openingstijden centrale balie, Swaluëstraat 2

  • Maandag t/m woensdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur
  • Donderdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. En donderdagavond van 17.00 tot 20.00 uur. 
  • Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

U kunt alléén terecht bij de centrale balie als u een afspraak heeft.

Het bezoekadres van de centrale balie is Swaluëstraat 2, 2042 KB Zandvoort.

Het postadres van de gemeente is:

Gemeente Zandvoort
Postbus 2
2040 AA Zandvoort

Het e-mailadres van de gemeente is info@zandvoort.nl.

Melding openbare ruimte

Wilt u iets melden over uw woonomgeving zoals over een lantaarnpaal, slecht wegdek of bomen? Dan kunt u dit online doen. 

Meldkamer Handhaving

U belt de Meldkamer Handhaving als er direct een handhaver nodig is. Denk aan jeugdoverlast, overlast van mensen op straat of in parken, parkeeroverlast en horecaoverlast. Bekijk hiervoor de pagina van handhaving.

Melding Spaarnelanden

Bij Spaarnelanden kunt u terecht voor een melding over zaken als: afvalcontainers, rolemmers, grof vuil, illegale vuilstortingen en klein chemisch afval. U kunt de melding online doen op www.spaarnelanden.nl.

Bent u niet tevreden over het werk van de gemeente? Vindt u dat u door medewerkers of bestuurders niet correct bent behandeld? U kunt dan schriftelijk een klacht indienen.

Soms kan uw klacht worden opgelost door te bellen met de betreffende medewerker. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman.

Bent u in Zandvoort iets verloren? Op iLost.nl kunt u zien of iemand uw voorwerp heeft gevonden.

Heeft u iets gevonden? U kunt het voorwerp inleveren bij de centrale balie of het melden op de website iLost.nl. Gevonden sleutels, brillen, paraplu’s, kledingstukken kunt u niet online melden. Deze geeft u af bij de gemeente. Lees meer over verloren en gevonden voorwerpen.

Voor vragen over bouwen en verbouwen in gemeente Zandvoort kunt u terecht bij Omgevingsdienst IJmond.

Omgevingsdienst IJmond voert de taken van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van de gemeente Zandvoort uit. Deze taken bestaan uit vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan is er momenteel geen persoonlijk spreekuur. Omgevingsdienst IJmond is alleen bereikbaar via het telefonisch spreekuur op maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 11.00 uur, telefoonnummer 0251 263 899 of via e-mail wabo@odijmond.nl.

Meer informatie staat op de website van Omgevingsdienst IJmond.

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid is het regionale centrum dat voor Zandvoort de gemeentebelastingen regelt.

Postadres
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid
Postbus 47
2050 AA Overveen

Bezoekadre
Bloemendaalseweg 158 
2051 GJ Overveen

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Telefoon 023 - 51 260 66

Contactgegevens

Sociaal Wijkteam Zandvoort
e-mail: sociaalwijkteam@zandvoort.nl
telefoon: 023 574 04 50 (maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur)
website: www.sociaalwijkteams.nl/zandvoort

Inloopspreekuren

Inloopspreekuur voor informatie en advies:

De Blauwe Tram, Louis Davidscarré 1, 2042 LZ Zandvoort
Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

Pluspunt Zandvoort-Noord, Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

Formulierenwerkplaats bij (leren) invullen van formulieren:

De Blauwe Tram, Louis Davidscarré 1,2042 LZ Zandvoort
Maandag van 12.30 tot 13.30 uur

Pluspunt Zandvoort Noord, Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort
Woensdag van 9.30 tot 12.00 uur.

U kunt ook zonder afspraak langskomen.