Wethouder Gert-Jan Bluijs

Contactgegevens

Gert-Jan Bluijs (3e loco burgemeester), voltijd

Portefeuille: Jeugd, Zorg, Welzijn, Volksgezondheid Volkshuisvesting, Duurzaamheid en Financiën

 • Welzijn en Zorg ( inclusief WMO)
  • Langer Zelfstandig Wonen
  • Stuurgroep Wonen, Welzijn en Zorg
 • Wonen/Volkshuisvesting
 • Jeugdzorg en Jongerenbeleid
 • Volksgezondheid (inclusief GGD)
 • Duurzaamheid
 • P&C Cyclus en Bestuursagenda
  • Algemeen Financieel Beleid
  • Begroting en Jaarrekening
  • Gemeentegaranties
  • Belastingen
  • Projectfinanciering en ISV
  • Rechtmatigheid en onderzoeksplan
  • Subsidiebeleid
  • Strategische investeringsagenda
  • Verbonden Partijen
  • Grondbeleid
 • Aandeelhouderschappen ( Eneco, SRO e.a.)
 • Pachten, huren en privaatrecht
 • Inkoop en aanbestedingsbeleid

Projecten: Ontwikkeling Nieuw Noord en Watertorenplein
Secundus : Badhuisplein, Entree Zandvoort

Wethouder Ellen Verheij en wethouder Gert-Jan Bluijs vervangen elkaar.