Wethouder Gert-Jan Bluijs

Contactgegevens

Gert-Jan Bluijs (3e loco burgemeester), voltijd

Portefeuille: Jeugd, Zorg, Welzijn, Volksgezondheid, Volkshuisvesting, Duurzaamheid en Financiën

 • Welzijn en Zorg
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
  • Sociale basis
 • Wonen en volkshuisvesting
 • Jeugdzorg en Jongerenbeleid
 • Volksgezondheid
 • Duurzaamheid en Energietransitie
 • Financiën en P&C cyclus
  • Begroting en Jaarrekening
  • Belastingen en retributies
  • Subsidiebeleid
  • Projectfinanciering en ISV
  • Gemeentegaranties
  • Strategische investeringsagenda
  • Verbonden Partijen en aandeelhouderschappen
  • Pachten, huren en overeenkomsten
  • Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Projecten: Nieuw Noord AWZI terrein, Curiedriehoek-Corodex en Watertorenplein
Secundus : Badhuisplein, Entree Zandvoort/Palacegebied

Wethouder Ellen Verheij en wethouder Gert-Jan Bluijs vervangen elkaar.