Samenstelling en portefeuilleverdeling

Op dinsdag 30 juni 2020 zijn de 3 wethouders voor de gemeente Zandvoort geïnstalleerd; Ellen Verheij-de Haas, Raymond van Haeften (D66) en Gert-Jan Bluijs (CDA). Het college van burgemeester en wethouders is hiermee compleet.
Het college zal de resterende bestuursperiode uitvoering geven aan het coalitieakkoord ’Samen sterk door de crisis’. Dit akkoord is op woensdag 12 mei 2021 ondertekend door de coalitiepartijen D66, CDA, PvdA, GBZ, GL en de fractie Drommel.

Burgemeester David Moolenburgh
Wethouder Ellen Verheij-de Haas 
Wethouder Gert-Jan Bluijs (CDA)
Wethouder Raymond van Haeften (D66)
Gemeentesecretaris Maaike Pippel

Communicatie, persvragen en woordvoering

Communicatieadviseur college van B&W Zandvoort - Walter Sans 06-38294517

Communicatieadviseur Zandvoort algemeen – Claudia Plantinga 023 511 4858

Voor persvragen buiten kantoortijden die niet kunnen wachten - pikettelefoon 023 511 5117