Samenstelling en portefeuilleverdeling

Burgemeester David Moolenburgh

Wethouder Joop Berendsen (OPZ)

Wethouder Gert-Jan Bluijs (CDA)

Wethouder Ellen Verheij-de Haas (VVD)

Gemeentesecretaris Willem van den Berg

College van burgemeester en wethouders

Communicatie, persvragen en woordvoering

Communicatieadviseur college van B&W Zandvoort - Jessica Grootenboer 023 511 52 85

Communicatieadviseur Zandvoort algemeen – Claudia Plantinga 023 511 4858

Voor persvragen buiten kantoortijden die niet kunnen wachten - pikettelefoon 023 511 511 7