College van Burgemeester en Wethouders

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college is onder meer belast met de voorbereiding en uitvoering van besluiten die de gemeenteraad neemt. Het college vergadert in principe elke dinsdag en wordt daarbij terzijde gestaan door de gemeentesecretaris. De B&W-vergaderingen zijn niet openbaar. De door het college van B&W genomen besluiten kunt u wel inzien.