Nieuws

  • Raadsvergadering in teken van installatie nieuwe raadsleden

    Deze vergadering staat in het teken van de installatie van Mevrouw U.L. Rietkerk-Gubbels als raadslid voor de PvdA en de heer L.P. Miezenbeek als raadslid voor GBZ. De fractie van het CDA heeft de heer F.L. Kroonsberg voorgedragen als buitengewoon raadslid. Deze plek kwam leeg toen Jan Beelen vorige week werd geïnstalleerd als raadslid. De heer W. Kuijken is voorgedragen als buitengewoon raadslid voor de PvdA.

  • Verschillende fracties stellen vragen over beveiligingscamera's

    SZ, CDA en Partij Veldwisch hebben schriftelijke vragen ingediend over de regelgeving rond beveiligingscamera's.

  • Winnende lotnummers kerstbomenactie

    Er zijn weer een hoop kerstbomen ingeleverd! En zoals ieder jaar kun je daar een prijs mee winnen. Dit jaar krijgen de prijswinnaars een VVV bon.