Watertorenplein

Een van de markantste punten van Zandvoort is de watertoren. De toren met bewogen geschiedenis staat nu nog ietwat verweesd naast een parkeerterrein. Daar komt binnenkort verandering in. Al langere tijd zijn er plannen om de watertoren en het naastgelegen plein in Zandvoort een nieuwe toekomst te geven.

3 architectenbureaus hebben bij de gemeente een ontwerp ingediend waarvan het plan van Springtij Architecten als beste is beoordeeld. In juni 2017 heeft de gemeenteraad met een ruime meerderheid gekozen voor dit ontwerp. Met deze keuze is een stap voorwaarts gezet om een kwalitatief en beeldbepalend stukje aan Zandvoort toe te voegen. 

Met een aangenomen motie vraagt het CDA het college zoveel mogelijk rekening te houden met de monumentale waarde van de Watertoren.

Ontwerp Springtij

Het plan van Springtij is een ode aan het oorspronkelijke Zandvoort. In het plan wordt aan de voet van de watertoren een wijkje voorgesteld met de uitstraling van het oude vissersdorp. Witte huizen met rode daken. De organische structuur en kleinschalige bebouwing van het Zandvoortse Schelpenplein is als uitgangspunt genomen.

De bebouwing op het Watertorenplein omvat naast woningen een overdekte parkeergarage en een netwerk van straten die extra wandelroutes bieden tussen het oude dorp en de boulevard.