Watertorenplein

Een van de markantste punten van Zandvoort is de watertoren. De toren met bewogen geschiedenis staat nu nog ietwat verweesd naast een parkeerterrein. Al langere tijd zijn er plannen om de watertoren en het naastgelegen plein in Zandvoort een nieuwe toekomst te geven. De weg is vrij gemaakt voor de verdere ontwikkeling van het Watertorenplein, de watertoren en de directe omgeving.
 

De weg is vrij gemaakt voor de verdere ontwikkeling van het Watertorenplein, de watertoren en de directe omgeving. De 3 betrokken architecten werken gezamenlijk aan plannen voor de ontwikkeling van het Watertorenplein, de watertoren en de directe omgeving. Binnen het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan van AG Architecten worden de woningen en de openbare ruimte ontworpen. Het plan blijft binnen het bestemmingsplan waardoor de bouw binnen afzienbare termijn kan beginnen. Het plan voor het plein en toren met omliggende gronden wordt het resultaat van een samenwerking met alle betrokken partijen te weten Bad Zandvoort, de Watertoren CV, Springtij Architecten, DeBiase, AG Architecten en gemeente Zandvoort.

In januari 2021 vindt er op het Watertorenplein een archeologisch onderzoek plaats naar mogelijke aanwezige resten uit het verleden. Dit onderzoek is voorafgaand aan de verkoop van het parkeerterrein. De gemeente is hierover in gesprek met ontwikkelaar Bad Zandvoort. 

Op het Watertorenplein worden woningen gerealiseerd, bestaande uit sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen, middel-dure koopwoningen en koopwoningen in het hogere segment. Zo ontstaat een mooi divers woongebied op een markante locatie midden in het dorp.

In en rondom de watertoren worden mogelijk eveneens woningen gebouwd. Springtij Architecten gaat hiervoor samen met Watertoren Zandvoort CV een plan uitwerken. Uit onderzoek blijkt dat de technische staat van de watertoren voor woningbouw niet goed is. Bovendien is de watertoren aangewezen als gemeentelijk monument. Er vinden gesprekken plaats met de welstandscommissie, de gemeente en de ontwikkelaar over de slechte staat van de watertoren, de monumentale waarde en de mogelijkheid voor woningen. Afhankelijk hiervan zal blijken of en hoe woningen in de watertoren gebouwd kunnen worden en welke procedure daarvoor nodig is. De gemeente hoopt ook bij de watertoren op een spoedige start van de bouw.

Als het plan voor het Watertorenplein klaar is, worden omwonenden en belanghebbenden hierover geïnformeerd. Er is gelegenheid om te reageren op het plan, eventuele wensen aan te geven en vragen te kunnen stellen. Wij gaan in deze coronatijd op zoek naar een manier waarbij de RIVM-richtlijnen in acht worden genomen. Ook wordt u dan geïnformeerd over de voortgang voor de realisatie van de woningen in en rondom de watertoren. Hierna kan de ontwikkelaar Bad Zandvoort een omgevingsvergunning aanvragen die nodig is voor de bouw op het Watertorenplein.

Omwonenden van het Watertorenplein en de watertoren hebben een bewonersbrief ontvangen.

Als alles volgens planning verloopt, kan in 2021/2022 een start worden gemaakt met de bouw.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager A. Weijers via telefoonnummer 14 023 of via watertorenplein@zandvoort.nl.

Heeft u belangstelling voor project Bad Zandvoort en wilt u op de hoogte worden gehouden? Meldt u dan aan via www.badzandvoort.nl