Watertorenplein

Een van de markantste punten van Zandvoort is de watertoren. De toren met bewogen geschiedenis staat nu nog ietwat verweesd naast een parkeerterrein. Al langere tijd zijn er plannen om de watertoren en het naastgelegen plein in Zandvoort een nieuwe toekomst te geven.

De ontwikkeling van het Watertorenplein en omgeving is al jarenlang een wens. Om uiteenlopende redenen is dit tot op heden niet gelukt. Daarom heeft het college van Zandvoort een mediation traject opgestart met alle betrokken partijen.
In november 2019 is er een vaststellingsovereenkomst getekend waarbij een integrale ontwikkeling van het Watertorenplein en de watertoren een stap dichterbij komt. Met een mediation traject is het gelukt om een overeenkomst te sluiten tussen de betrokken partijen; Springtij architecten, AG architecten/Bad Zandvoort, De Biase Architecten, de Watertoren Zandvoort CV en gemeente Zandvoort.

Overeengekomen is dat de drie architecten een gezamenlijk plan maken voor het gebied. Het parkeerterrein midden in het dorp wordt omgevormd naar een woongebied dat recht doet aan de locatie. Er kan op korte termijn worden gestart omdat de ontwikkeling binnen het bestemmingsplan blijft.

De gemeenteraad wordt 17 december 2019 gevraagd om budget beschikbaar te stellen waarmee de overeenkomst kan worden vastgesteld. De vaststellingsovereenkomst heeft als inzet de beëindiging van alle lopende en integrale ontwikkeling van het watertorenplein. Procedures die vanuit het verleden zijn opgestart horen daarbij tot het verleden!

Nadat de samenwerkingsovereenkomst definitief is geworden, wordt met de betrokken partijen een planning opgesteld voor het vervolgproces.