Watertorenplein

Een van de markantste punten van Zandvoort is de watertoren. De toren met bewogen geschiedenis staat nu nog ietwat verweesd naast een parkeerterrein. Al langere tijd zijn er plannen om de watertoren en het naastgelegen plein in Zandvoort een nieuwe toekomst te geven. De weg hiervoor is nu vrijgemaakt.

De ontwikkeling van het Watertorenplein, watertoren en omgeving is al jarenlang een wens.

De weg is nu vrijgemaakt door het sluiten van een overeenkomst met ontwikkelaars en architecten. Zij werken gezamenlijk aan een integrale ontwikkeling van het Watertorenplein en de watertoren. De betrokken partijen zijn Springtij architecten, AG architecten/Bad Zandvoort, De Biase Architecten, de Watertoren Zandvoort CV en gemeente Zandvoort. Overeengekomen is dat de drie architecten een gezamenlijk plan maken voor het gebied. Het plan op het plein blijft binnen het bestemmingsplan zodat de bouw op afzienbare termijn kan beginnen.

De drie architecten maken binnen de grandeur van het planconcept Bad Zandvoort een gezamenlijk plan voor het gebied. Er ontstaat zo een mooi woongebied op een markante locatie midden in het dorp.

Komende maanden gaan de architecten aan de slag om het plan vorm te geven. Als het plan klaar is worden omwonenden en belanghebbenden geïnformeerd tijdens een informatieavond. Daarna kan de ontwikkelaar Bad Zandvoort een omgevingsvergunning aanvragen. Die is nodig voor de bouw. Bij die procedure is de mogelijkheid om bezwaar en beroep in te dienen.

De architecten maken gezamenlijk een stedenbouwkundig plan dat voor inspraak zal worden vrijgegeven. Daarna kan een omgevingsvergunning, die heeft de ontwikkelaar nodig voor de bouw, worden aangevraagd. Op de omgevingsvergunning kan een zienswijze worden gegeven.

Uit onderzoek moet blijken hoe de watertoren het beste kan worden verbeterd én een woonfunctie kan krijgen. De architectonische waarde van de watertoren moet daarbij behouden blijven. In het bestemmingsplan staat dat er ook woningen om de watertoren mogen worden gebouwd. Springtij Architecten gaat dit samen met de Watertoren Zandvoort CV uitwerken. Afhankelijk van het plan zal blijken welke procedure er gevolgd wordt en wanneer omwonenden en belanghebbenden worden geïnformeerd.

Met de betrokken partijen wordt een planning opgesteld voor het vervolgproces.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager B. Verburg, via telefoonnummer 14 023 of via info@zandvoort.nl.