Uitbreiding fietsparkeren station Zandvoort

Het parkeren van fietsen bij station Zandvoort is in toenemende mate een probleem. In de Eltzbacherstraat is de beschikbare stalling vaak overvol en staan er veel fietsen buiten de rekken. Ook de stalling aan de noordoostzijde van het stationsgebouw is druk. Bovendien zorgt de schuine positie van deze stalling voor een soort fuik in het geval van grote bezoekersstromen zoals bij de Formule1.

Aan de oostzijde van het perron, bij de spoorwegovergang Haltestraat, is zelfs helemaal geen stalling aanwezig. Daar worden regelmatig fietsen op het perron gestald.

Samen met ProRail gaan we de huidig locatie aan de Eltzbacherstraat grondig opknappen en  verbeteren en de fietsenstalling aan de noordzijde uitbreiden. Nabij de spoorwegovergang aan de rechterzijde van de Haltestraat komt een nieuwe fietsenstalling. 

Het plan is om het aantal plekken uit te breiden van de bestaande 192 naar ongeveer 370. Hierbij wordt ook gedacht aan een stallingsplek voor de zogenoemde ‘’buiten model fietsen’’ (bak- en kratfietsen).

Daarnaast vinden wij het belangrijk om dit OV-knooppunt aantrekkelijker te maken en bij te dragen aan regionale bereikbaarheid van Zandvoort. We willen ook de combinatie fiets/trein stimuleren in het kader van de klimaatopgave.

ProRail werkt aan een ontwerp waarin de bestaande locaties bij de Eltzbacherstraat en de noordoostzijde van het stationsgebouw vernieuwd worden. Nabij de spoorovergang aan de rechterzijde van de Haltestraat wordt een nieuwe stalling uitgewerkt.

  • Vaststellen ontwerp door college B&W: Mei 2022
  • Inspraakprocedure: mei/juni 2022
  • Realisatie: najaar 2022, voorjaar 2023

Als het college van B&W het ontwerp heeft vastgesteld kunnen inwoners reageren op het ontwerp

Dit project is een samenwerking tussen ProRail/NS en Zandvoort. Ingenieursbureau Movares werkt het plan uit.

Voor dit project wordt gebruik gemaakt van de klimaatsubsidie van het ministerie van Infrastructuur & Milieu en een subsidie van het Mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland.

Mocht u  meer willen weten over dit project, dan kunt u contact opnemen via het algemene nummer 14023 met Remco Clemens, Projectmanager bij gemeente Zandvoort.