Speel- en sportplekken in Zandvoort

Buitenspelen, sporten en elkaar ontmoeten is belangrijk voor kinderen en jongeren. De gemeente wil daarom uitdagende en aantrekkelijke speel- en sportvoorzieningen met meer speelvariatie in de openbare ruimte. We gaan dit in 2 stappen doen in de periode van 2021 tot en met 2025.  
In de 1e stap worden de speel- en sportplekken in Bentveld en Zandvoort bepaald. Er is hiervoor een plan van aanpak gemaakt waar inwoners op hebben kunnen reageren. In de 2e stap worden de locaties met speeltoestellen ingericht. Dat gebeurt stapsgewijs. Zodra er een plek opnieuw wordt ingericht of gaat veranderen betrekken we de buurt daarbij.

Het nieuwe speelbeleid is 28 september dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld. In het plan staat wat er de komende jaren moet gebeuren met de speel- en sportplekken en openbare speelruimte in het algemeen. Met het nieuwe speelbeleid willen we uitdagende speel- en sportplekken met meer speelvariatie. Daarbij is ook aandacht voor samenspeelplekken voor jong tot oud en bewoners met en zonder handicap. Een ander belangrijk onderdeel van het beleid is dat we speelruimtes willen vergroenen. Zodat de schade door klimaatverandering, bijvoorbeeld de toename van zware regenval, beperkt wordt. 

De komende jaren zijn meerdere speel- en sportplekken aan vervanging toe. Dit biedt kansen om een goede verdeling van de speel- en sportplekken in Bentveld en Zandvoort te maken. De plekken worden vernieuwd, uitgebreid, verplaatst of krijgen een andere functie. De gemeente gaat dit in de periode van 2021 tot en met 2025 stapsgewijs doen. 

Bekijk hier de stukken van het beleidsplan onder agendapunt 15.

Op de kaarten kunt u zien wanneer alle speel- en sportplekken aan de beurt zijn.

Kaart Plan van aanpak  Zandvoort Noordoost
Kaart Plan van aanpak Zandvoort Noordwest
Kaart Plan van aanpak  Zandvoort Zuid
Kaart Plan van aanpak P-Zuid

Contact speelbeleid 

Met vragen over het speelbeleid kunt u contact opnemen met dhr. B. van Straalen via telefoonnummer 14 023 of via BBOR@haarlem.nl.

De speelplek bij de Catherina van Rennesstraat/Jacob Catsstraat gaat veranderen. Deze speelplek is nu leeg maar daar willen we weer een mooie speelplek voor de hele buurt van maken. Afgelopen zomer is hiervoor een enquête op deze website gehouden. Hier kunt u zien waar de keuze op gevallen is.

Planning

De levertijden van bouwmaterialen en speeltoestellen zijn op dit moment erg lang. Het ontwerp is klaar alleen wachten we nog op de levering. We verwachten dat de speelplek half december 2021 gereed is.

Contact

Procesmanager van de gemeente Zandvoort is mevrouw S. Vermeulen. U kunt haar bereiken via het algemene telefoonnummer 14 023 of via e-mail naar projecten@haarlem.nl

De skateplek aan de Tollensstraat wordt vernieuwd. De gemeente heeft een schetsontwerp laten maken. Het ontwerp is door de skaters zeer positief ontvangen. De buurt wordt geïnformeerd over de plannen. Kijk hier voor het ontwerp van het skatepark.

Planning

De bewoners in de directe omgeving kunnen half november een bewonersbrief verwachten. De uitvoering wordt verwacht in maart/april 2022.

Contact

Procesmanager van de gemeente Zandvoort is mevrouw S. Vermeulen. U kunt haar bereiken via het algemene telefoonnummer 14 023 of via e-mail naar projecten@haarlem.nl

Al lange tijd is er behoefte om te kunnen sporten en spelen op het groene overloopterrein van P De Zuid. De doeltjes zijn al aanwezig. Bewoners uit de buurt hielden vorig jaar een handtekeningenactie waar veel steun voor was in de omgeving. De gemeente gaat daarom een gedeelte van het terrein geschikt maken voor sport en spel.

In overleg met de initiatiefnemers van de handtekeningenactie is gekeken waar behoefte aan is en wat er mogelijk is op het terrein. Het sporten en spelen mag bijvoorbeeld het parkeren niet in de weg staan. Daarom wordt op een gedeelte van het terrein betonplaten neergelegd bedoeld voor voetballen, basketballen, hockey en andere buitensporten. De kleurrijke belijning zorgt voor meer spelmogelijkheden zoals het Koningsspel en een hindernisparcours met zee- en strandfiguren. Aan de rand van het veld komt er zitgelegenheid in de vorm van bankjes of boomstammen. 

Planning

Het neerleggen van de betonplaten gebeurt half maart in verband met flora en faunabepalingen. Het plaatsen van de zitgelegenheid volgt later, ook met het oog op flora en faunabepalingen.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Saskia Vermeulen, procesmanager via 14 023 of projecten@haarlem.nl