Renovatie Theater de Krocht

Theatergebouw De Krocht, een voormalige katholieke kerk aan de rand van het centrum, is het enige cultureel centrum van Zandvoort. Het gebouw is sterk verouderd en er is behoefte aan extra ruimte. De gemeente wil van het theater een laagdrempelig en multifunctioneel podium voor kunst en cultuur maken, omdat daar behoefte aan is in het dorp. Een gerenoveerd en groter theater zal ook meer professionele theater- en dansgezelschappen uit de regio aantrekken.
De gemeenteraad heeft op 26 oktober 2021 besloten het huidige gebouw te moderniseren.

Er is een voorontwerp gemaakt door een architectenbureau. Dit is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gebruikers, uitbater en gemeente.

Het Voorontwerp wordt nu uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Hiervoor is een positief advies van de welstandcommissie en van de monumentencommissie nodig.

Als het Definitief Ontwerp is afgerond, wordt er een omgevingsvergunning aangevraagd.

De werkzaamheden starten op zijn vroegst na de zomer van 2022. Er wordt gekeken of dit in stappen kan plaatsvinden. Dit gebeurt in nauw overleg met de uitbater en gebruikers.

De procesmanager vanuit de gemeente is de heer Jasper Pronk. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via info@zandvoort.nl.