Reddingspost-Zuid

Reddingspost Ernst Brokmeier (Post Zuid) voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en is bouwkundig in slechte staat. De gemeente en de reddingsbrigade hebben daarom een plan voor een nieuw gebouw gemaakt.

Reddingspost Ernst Brokmeier (Post Zuid) van de Zandvoortse reddingsbrigade ligt aan de Boulevard Paulus Loot. De huidige post verkeert in een slechte staat en voldoet niet meer aan de huidige eisen van een veilige, arbo-vriendelijke reddingspost. Ook is de post te klein door het ontbreken van voldoende opslagruimte. Daarom is de post noodgedwongen uitgebreid met zeecontainers. Dit is geen ideale situatie, omdat de containers smal zijn, waardoor je niet om de boten heen kunt lopen. Daarnaast wordt door het gebrek aan ventilatie het vocht minder goed afgevoerd. Dit is schadelijk voor het materiaal en leidt tot hogere onderhoudskosten.

Nieuwe locatie
In overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland, Rijkswaterstaat, de gemeente Zandvoort, de watersportvereniging en de Zandvoortse Reddingsbrigade is op het strand van Zandvoort een locatie gevonden voor het realiseren van een nieuwe reddingspost. Deze locatie is verder weg van de duinen en ligt op een vrij stuk strand. De reddingspost komt direct ten noorden van de huidige post, tussen de watersportvereniging en strandpaviljoen Ubuntu in. De huidige reddingspost, die in de zeereep ligt, zal worden gesloopt. Het duin op deze plek kan dan weer aangroeien conform de wensen van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Gewijzigd ontwerp
Er is gekozen om een nieuwe aanbestedingsprocedure te doorlopen met een gewijzigd ontwerp. Het ontwerp is inmiddels aangepast. 

In een eerder stadium heeft de aanbestedingsprocedure voor de bouw van de reddingspost-zuid niet geleid tot een gunning. De inschrijfprijzen van de inschrijvers waren aanzienlijk hoger dan het beschikbare bouwbudget van de gemeente. Het college heeft daarop besloten een nieuwe aanbestedingsprocedure te doorlopen.

 
De nieuwe vergunningsaanvraag, ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken zijn digitaal op de computer in centrale hal van het Raadhuis in te zien tot en met donderdag 15 april 2021. Dit kan tijdens de openingstijden van de centrale hal. In verband met corona moet u een afspraak maken.

Uw zienswijze kunt u indienen tot en met 15 april 2021. Dit kunt mondeling of schriftelijk doen. Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar, Omgevingsdienst IJmond t.a.v de directeur, Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk.

Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met de Omgevingsdienst IJmond via telefoonnummer 0251-263 863 of het contactformulier gebruiken. 
 

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel (4e kwartaal 2020) kan in augustus 2021 gestart worden met de bouw. Er is een planning onder voorbehoud van het besluit van de gemeenteraad en eventuele bezwaren op het plan.

 • December  2020 – Mei 2021        
  Aanvragen en procedure Wabo-omgevingsvergunning
 • Mei 2021 – Juli 2021                     
  Start voorbereidingen bouw
 • Aug 2021 – Mrt 2022                    
  Realisatie
 • Mrt 2022 – Apr 2022                     
  Oplevering en overdracht

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager I. Dijk via telefoonnummer 14 023 of via info@zandvoort.nl.