De Omgevingswet: samen één wet om onze leefomgeving in te richten

1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking: één wet voor de inrichting van de leefomgeving in het dorp. Met minder regels en eenvoudigere procedures voor inwoners, bedrijven en organisaties. Deze nieuwe wet bundelt en moderniseert alle andere wetten en regels als het gaat over water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed. Minder regels dus en eenvoudigere procedures voor inwoners en initiatiefnemers.

Waarom de Omgevingswet?

De wet moet zorgen voor meer mogelijkheden voor ideeën en plannen van inwoners, organisaties en bedrijven. Op deze manier dragen inwoners en gemeente sámen bij aan de ambities van Zandvoort: een ondernemend, groen, duurzaam en aantrekkelijk dorp om te wonen én te recreëren. Uitgangspunt is dat we het samen doen en dat we samen bepalen wat belangrijk is voor de toekomst van Zandvoort.  

Waarom deze wijziging?

Er zijn op dit moment veel verschillende wetten en regels die gaan over het inrichten van de leefomgeving van dorpen en steden. Het is onoverzichtelijk geworden en ingewikkeld, en omdat de samenleving snel verandert, vraagt dit om een nieuw en efficiënter systeem. De Omgevingswet bundelt en moderniseert alle wetten en regels op het gebied van water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed. Initiatiefnemers krijgen meer ruimte voor hun plannen, maar moeten ook zelf de haalbaarheid van de plannen in kaart brengen. Bovendien wordt het betrekken van de omgeving en de betrokkenen nog belangrijker. De nieuwe wet schrijft voor dat gemeenten ook een omgevingsvisie en een omgevingsplan opstellen.