Het omgevingsplan

Het Omgevingsplan van een gemeente bevat de spelregels voor de fysieke leefomgeving. Deze leefomgeving bestaat uit gebouwen, bomen, water, bodem, wegen, natuur enzovoort. Elke gemeente stelt één Omgevingsplan op waar alle regels in staan voor de fysieke leefomgeving.

Op dit moment bestaan deze regels nog in allerlei bestemmingsplannen, verordeningen en beleidsstukken. Deze verspreiding is niet overzichtelijk. Het Omgevingsplan bundelt straks de regels. Hierdoor kun je eenvoudig zien of je wel of geen vergunning nodig hebt voor wat je wil realiseren. Het aanvragen van meerdere vergunningen hoeft in de toekomst dus niet meer.  

De Omgevingswet bepaalt dat elke gemeente vanaf 1 juli 2022 een Omgevingsplan moet hebben. Dit houdt in dat alle huidige bestemmingsplannen worden samengevoegd en vanaf die datum het tijdelijke Omgevingsplan vormen. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een actueel Omgevingsplan dat wij als gemeente in 2024 klaar willen hebben. De Omgevingsvisie dient als basis voor het Omgevingsplan. 

Stap voor stap

Het Omgevingsplan Zandvoort maken we stap voor stap. Hieronder zie je de gemeente verdeeld in gebieden. Wij gaan per gebied aan de slag met het plan. De komende tijd volgt op deze site meer informatie over het Omgevingsplan en hoe je hierbij betrokken kunt zijn. 

Omgevingsplan strand

Afgelopen zomer heeft de gemeenteraad ingestemd met het Omgevingsplan strand. Hierin staan alle regels voor evenementen en watersport op en bij het strand. Dit plan is als pilot volgens de Omgevingswet tot stand gekomen in samenwerking met bewoners en andere belanghebbenden. Dit omgevingsplan wordt later onderdeel van het overkoepelende Omgevingsplan Zandvoort.