Het omgevingsplan

Als gemeente hebben we verschillende regels over waar en met welke afmetingen gebouwd mag worden. Maar ook over waar een gebouw voor gebruikt mag worden en welke regels er zijn voor het gebruik. Bijvoorbeeld voor horeca, een onderneming, een winkel of om te wonen. Nu staan deze Zandvoortse regels in verschillende bestemmingsplannen, verordeningen en beleidsstukken.

Binnenkort één omgevingsplan

Na de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2023 vormen de bestemmingsplannen en  verordeningen samen één omgevingsplan. Dat noemen we het omgevingsplan van rechtswege, of het tijdelijk omgevingsplan. Van het Rijk komen er nog landelijke regels bij in het omgevingsplan, de zogenaamde bruidsschat. 

Stap voor stap aanpassen 

De omgevingswet brengt zelf ook weer nieuwe regels met zich mee waar je je als gemeente aan moet houden. Iedere gemeente krijgt een aantal jaren de tijd om het tijdelijke omgevingsplan aan te passen aan de regels van de Omgevingswet.

Bestaande regels worden opnieuw bekeken en er komen nieuwe regels bij om bijvoorbeeld de keuzes uit de omgevingsvisie mogelijk te maken.

Ook gaan we kijken of alle landelijke regels uit de bruidsschat passen bij de gemeentelijke regels. Moeten de regels duidelijker voor een specifiek gebied? Nemen we de regels helemaal over of schrappen we regels als ze niet nodig zijn.

Eerst samenvoegen

Gemeente Zandvoort past de komende jaren in een aantal stappen en met deelgebieden het tijdelijke Omgevingsplan aan. We starten met het samenvoegen van alle bestaande regels uit de bestemmingsplannen voor het centrum van Zandvoort en de bruidsschat. Voor de bruidsschat zijn dat alleen al 600 regels.

Alle informatie over de planning hoe we het tijdelijke omgevingsplan aanpassen en in welke stappen dat gaat kunt u lezen in de zogenaamde startnotitie. De gemeenteraad heeft de startnotitie in de vergadering van 23 november 2021 besproken.

Aanpassingen aan het omgevingsplan

Wordt er in Zandvoort of Bentveld een gebied opnieuw ontwikkeld? Dan vraagt dat vaak om nieuwe afspraken over wat er binnen dat gebied kan en mag. Bij deze ontwikkelingen worden buurtbewoners en andere belanghebbenden betrokken en gevraagd om mee te denken. 

Voor wie gelden de regels in het omgevingsplan?

In het omgevingsplan staan regels die voor iedereen gelden. Of het nu om u zelf gaat, uw buren, een projectontwikkelaar of de gemeente: de kaders zijn voor iedereen hetzelfde.
De regels in het omgevingsplan zijn belangrijk als iemand een plan heeft voor in uw buurt.  Bijvoorbeeld als u een uitbouw aan uw huis wilt maken, als uw buren een schuurtje in de tuin willen bouwen, als een ondernemer een winkel wil beginnen of als de gemeente een trapveldje wil aanleggen. Dan is het belangrijk dat de regels beschikbaar zijn, zodat iedereen van tevoren weet waar hij of zij aan toe is. Wordt er iets gebouwd of gemaakt dat niet aan de regels voldoet? Belanghebbenden kunnen dan bij de gemeente een verzoek indienen om de regels te laten handhaven.

Omgevingsplan strand

In het Omgevingsplan strand staan regels voor evenementen en watersport op en bij het strand. Dit plan is als pilot volgens de Omgevingswet tot stand gekomen in samenwerking met bewoners en andere belanghebbenden. Dit omgevingsplan wordt later onderdeel van het overkoepelende Omgevingsplan Zandvoort.