Inspraak omgevingsvisie

U kunt een reactie geven op de visie van 7 juni tot en met 12 juli per post of via onderstaand reactieformulier. 

Alle reacties worden verwerkt in een inspraaknotitie en als het kan meegenomen in de definitieve Omgevingsvisie. Deze definitieve Omgevingsvisie gaat dit najaar opnieuw naar het college van B&W, de Commissie Ontwikkeling en uiteindelijk ter vaststelling naar de raad. Dit is naar verwachting in september 2021. Het definitieve beleid en de inspraaknotitie worden op de website van de gemeente Zandvoort geplaatst.

Reageren per post
Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar Gemeente Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort t.n.v. Jeroen Traudes
Wilt u bij uw reactie uw naam, adres, datum en als onderwerp ‘Ontwerp Omgevingsvisie” plaatsen?

Let op: in de inspraaknotitie wordt uw naam gepubliceerd. Wilt u dit niet? Geef dit dan aan bij uw reactie.

Heeft u nog vragen voordat u een reactie geeft? Dan kunt u deze per mail stellen via: omgevingsvisie@zandvoort.nl