Documenten

Hier staan de documenten van de Omgevingsvisie, de pilot Omgevingsplan Strand.

Ontwerp Omgevingsvisie 2040 mei 2021

Omgevingseffectrapportage mei 2021

Perspectievennotitie februari 2021

Notitie Reikwijdte en Detailniveau augustus 2020

Omgevingsdialoog november 2020

Verslagen omgevingsdialoog februari en maart 2020