De Omgevingsvisie

Hoe denkt u dat Zandvoort er in de toekomst uit zou moeten zien? Zandvoort is een plek waar mensen graag wonen, werken en recreëren.

Met ongeveer 17.000 inwoners en ieder jaar zo’n 3 miljoen bezoekers, is toerisme en recreatie een grote inkomstenbron én ook een factor om rekening mee te houden. Hoe zorgen we bijvoorbeeld ervoor dat de economie het hele jaar rond draait, en dat deze ook duurzaam is? Hoe blijft Zandvoort aantrekkelijk om te genieten van de zon en het strand, maar ook een aantrekkelijke woonplaats? En hoe gaan we om met de druk op de woningmarkt en de schaarse ruimte? Deze en andere vragen beantwoorden we in de Omgevingsvisie. Deze visie geeft richting aan wat voor dorp Zandvoort zou kunnen zijn in 2040.

Samen aan de slag

Om de Omgevingsvisie samen met het dorp op te stellen, is er een participatietraject van start gegaan in 2020. Met hulp van meedenkgroepen van bewoners en expertgroepen is er een drietal perspectieven opgesteld. Deze zijn verwerkt in de perspectievennotitie (pdf, 9,5 MB).

Nu gaan we de laatste fase in: het daadwerkelijk opstellen van de Ontwerp-Omgevingsvisie voor Zandvoort.

We willen met u de eerste versie van de Ontwerp-Omgevingsvisie bespreken tijdens een online bijeenkomst op dinsdag 9 maart. Hoe ziet u de toekomst van uw gemeente? We kijken met de volgende 5 thema’s vooruit naar het jaar 2040:

 1. Ruimte
 2. Economie
 3. Samenleving
 4. Duurzaamheid en
 5. Mobiliteit

Aanmelden

Denkt u graag mee? U kunt zich aanmelden voor de 4e Brede Omgevingsdialoog op dinsdag 9 maart van 19.30 - 21.00 uur door een e-mail te sturen naar omgevingsvisie@zandvoort.nl. Het programma met meer informatie ontvangt u een paar dagen van tevoren.

In de Omgevingsvisie staat hoe we in Zandvoort omgaan met ontwikkelingen van de toekomst. Bijvoorbeeld hoe we richting geven aan:

 • mobiliteit en bereikbaarheid van en naar het dorp
 • een betere benutting en indeling van de ruimte 
 • het groeiende toerisme en de druk op de schaarse ruimte en leefbaarheid
 • een duurzame en circulaire economie
 • de behoefte aan meer betaalbare woningen 
 • het vergroenen van het dorp en de energietransitie
 • sociaal-maatschappelijke vraagstukken zoals gezondheid en sport, sociale cohesie en vergrijzing
 • de toekomst van ons cultureel erfgoed

De Omgevingsvisie gaat ook over wat inwoners van Zandvoort en de gemeente Zandvoort samen kunnen doen. In de Omgevingsvisie staat hoe Zandvoort met alle uitdagingen en veranderingen een fijne plek wil blijven voor de mensen die er wonen, werken en recreëren.

Continu in ontwikkeling

De visie gaat over hoe Zandvoort eruit zou kunnen zien in 2040. De weg naar 2040 toe is een lange periode. Het kan zijn dat we onderweg de visie en onze ideeën over ons dorp moeten aanpassen. Bijvoorbeeld door nieuwe kennis of inzichten.