De Omgevingsvisie

Hoe blijft Zandvoort aantrekkelijk om te genieten van de zon en het strand, maar ook een aantrekkelijke woonplaats? Waar is nog ruimte voor ontwikkeling? Deze en andere vragen worden beantwoord in de Omgevingsvisie.

Deze visie geeft richting aan wat voor dorp Zandvoort zou kunnen zijn in 2040.De ontwerp Omgevingsvisie Zandvoort 2040 is door het college van B&W op dinsdag 25 mei vrijgegeven voor inspraak. Alle belanghebbenden kunnen hun reactie geven van 7 juni tot en met 12 juli.

Wethouder Ellen Verheij (wethouder Ruimtelijke Ordening): "Zandvoort en Bentveld hebben heel veel moois te bieden aan haar inwoners en de vele bezoekers die de gemeente ieder jaar mag ontvangen. Met alle Zandvoorters, ondernemers, instellingen en bezoekers moeten we zorgen dat dit ook in de toekomst zo blijft. Een koers om dit te realiseren is deze Omgevingsvisie. Ik nodig iedereen van harte uit om een reactie te geven op deze ontwerp Omgevingsvisie 2040. Deze visie is van ons allemaal. Alleen met elkaar zijn we in staat de toekomst van Zandvoort en Bentveld vorm te geven."

Reactie geven

Een reactie geven op deze visie kan van 7 juni tot en met 12 juli. Reacties worden verwerkt in een inspraaknotitie en als het kan meegenomen in de definitieve Omgevingsvisie.

Geef uw reactie Reageren kan van 7 juni t/m 12 juli 2021

Ontwerp Omgevingsvisie inzien

U kunt de Ontwerp Omgevingsvisie en de Omgevingseffectrapportage ook inzien bij de centrale balie aan de Swaluëstraat 2, 2042 KB Zandvoort. Door de huidige corona maatregelen werkt de gemeente op dit moment alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via het telefoonnummer 14023.

Op maandagavond 14 juni is de Ontwerp Omgevingsvisie gepresenteerd tijdens een digitale informatiebijeenkomst in samenwerking met Zandvoort FM. Deze presentatie is voor iedereen beschikbaar. Een verslag met vragen en opmerkingen van de aanwezigen volgt binnenkort. Heeft u vragen over de Ontwerp Omgevingsvisie? U kunt ze per e-mail stellen omgevingsvisie@zandvoort.nl

Vijf centrale thema’s

De Omgevingsvisie kent één centrale boodschap: we willen Zandvoort jaarrond aantrekkelijk maken! 365 dagen per jaar! Niet alleen met de blik gericht op zee en strand, maar ook naar andere kansen en mogelijkheden om Zandvoort mooi, vitaal en levendig te houden het hele jaar door. In deze Omgevingsvisie komen alle onderwerpen die van betekenis zijn voor de leefomgeving aan bod: ruimtelijke, economische, duurzame en sociaal-maatschappelijke. Deze onderwerpen zijn uitgewerkt in vijf thema’s met bijbehorende ambities. Samen vormen ze zogenaamde ‘Schijf van Vijf’ van deze Omgevingsvisie:

  1. Economie: stevige jaarrond economie
  2. Samenleving: sociale samenhang en ontmoeting
  3. Ruimte: aantrekkelijk en leefbaar dorp
  4. Mobiliteit: slimme bereikbaarheid
  5. Duurzaamheid: groen en toekomstbestendig

Participatie

Om de Omgevingsvisie samen met het dorp op te stellen, is er een participatietraject van start gegaan in 2020.  Met hulp van meedenkgroepen van bewoners en expertgroepen is er als eerste een drietal perspectieven opgesteld. Deze zijn verwerkt in de perspectievennotitie (pdf, 9,5 MB). Als volgende tussenstap is in het najaar van 2020 de Opgavennotitie Omgevingsvisie vastgesteld. In deze notitie staan alle opgaven die meegenomen worden in de omgevingsvisie. 

De inbreng van alle gesprekken over de persepctieven en opgaven is meegenomen naar de volgende fase: het opstellen van een concept van de omgevingsvisie. In maart 2021 is deze concept visie besproken met bewoners en experts. Door de coronamatregelen zijn deze bijeenkomsten allemaal digitaal georganiseerd. Met de input en kennis uit alle bijeenkomsten is de ontwerp Ontwikkelvisie tot stand gekomen.