Louis Davidskwartier

De inrichting van het Louis Davids Kwartier wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase, Louis Davids Carré, is in de zomer van 2016 opgeleverd. Beide andere fasen zijn in uitwerking: een museum voor moderne kunst aan de Schoolstraat en 43 woningen aan de Koningstraat en de Prinsesseweg. Het Louis Davids Kwartier is een zeer groot project voor Zandvoortse begrippen. Het doel is een impuls te geven aan wonen, winkelen en recreëren in Zandvoort Centrum. 

Eind 2017 startte de verkoop van 43 koopwoningen aan de Koningstraat en de Prinsesseweg. Inmiddels zijn alle woningen verkocht en is de bouw in volle gang.

De bouw van een museum voor moderne kunst in het centrum van Zandvoort is in het voorjaar van 2018 gestart en nadert zijn voltooiing. Het nieuwe museum en het bestaande Zandvoorts Museum gaan elkaar aanvullen en versterken en daarmee wordt het culturele aanbod van Zandvoort vergroot.

Als alle bouwwerkzaamheden afgerond zijn gaat de gemeente de openbare ruimte bij het Louis Davids Kwartier en het museum herinrichten. Daarmee wordt de laatste fase van project Louis Davidscarré afgerond.

Na oplevering van het museum gaat de gemeente de straten rondom het gebouw herinrichten. Verwacht wordt dat daar voor de zomer van 2019 mee gestart wordt. De woningen aan de Prinsesseweg, het Louis Davids Kwartier, zijn naar verwachting in september 2019 gereed. Aansluitend wordt de openbare ruimte ingericht op basis van het masterplan Louis Davids Carré.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager S. Bukman via het algemene telefoonnummer 14 023 of via info@zandvoort.nl.