Louis Davidskwartier

Het Louis Davids Kwartier is een zeer groot project voor Zandvoortse begrippen. Het doel is een impuls te geven aan wonen, winkelen en recreëren in Zandvoort Centrum. 

De inrichting van het Louis Davids Kwartier wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase, Louis Davids Carré, is in de zomer van 2016 opgeleverd. Eind 2017 startte de verkoop van 43 koopwoningen aan de Koningstraat en de Prinsesseweg. Inmiddels zijn alle woningen verkocht en is de bouw in volle gang.

De bouw van een museum voor moderne kunst in het centrum van Zandvoort is in het voorjaar van 2018 gestart en nadert zijn voltooiing. Het nieuwe museum en het bestaande Zandvoorts Museum gaan elkaar aanvullen en versterken. Hiermee wordt het culturele aanbod van Zandvoort vergroot.

Als alle bouwwerkzaamheden klaar zijn gaat de gemeente de openbare ruimte bij het Louis Davids Kwartier en het museum herinrichten. Daarmee wordt de laatste fase van project Louis Davidscarré afgerond.

Het gebied rond het HDMZ museum wordt opnieuw ingericht. In de Willemstraat en het Schoolplein zijn de oude riool-huisaansluitingen vervangen. Nu wordt het straatwerk zelf vernieuwd. Deze maand (oktober) wordt in beide straten de laatste hand aan het straatwerk gelegd. Ook worden er bomen geplant en komt er nieuw groen in de groenvakken.

Er wordt gewerkt aan de nieuwe inrichting van het gebied rond het HDMZ museum. In de Willemstraat en het Schoolplein zijn de oude riool-huisaansluitingen vervangen. Nu wordt het straatwerk zelf vernieuwd.

Begin oktober van dit jaar wordt in beide straten de laatste hand aan het straatwerk gelegd. Nog dit najaar worden er ook bomen en nieuw groen in de groenvakken geplant.

De woningen aan de Prinsesseweg, het Louis Davids Kwartier, worden in het vierde kwartaal 2019 opgeleverd. In het eerste kwartaal 2020 wordt de openbare ruimte van de Prinsesseweg, Oosterstraat en Koningstraat opnieuw ingericht op basis van het vastgestelde ontwerp.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager S. Bukman via het algemene telefoonnummer 14 023 of via info@zandvoort.nl.